عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خراسان شمالي عاملی سبب تضييع حقوق شهروندان عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خراسان شمالي عاملی سبب تضييع حقوق شهروندان

عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خراسان شمالي عاملی سبب تضييع حقوق شهروندان

عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خراسان شمالي عاملی سبب تضييع حقوق شهروندان ، شده است. بيشتر گزارشات تخلفات ساختماني كه به كميسيون ماده صد ارجاع داده مي شود، منجر به جريمه مي شود

کد خبر: 991205014 تاریخ انتشار: سه شنبه ۵ اسفند ۹۹ - ۱۲:۴۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خراسان شمالي عاملی سبب تضييع حقوق شهروندان ، شده است. بيشتر گزارشات تخلفات ساختماني كه به كميسيون ماده صد ارجاع داده مي شود، منجر به جريمه مي شود

عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خراسان شمالي عاملی سبب تضييع حقوق شهروندان

عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خراسان شمالي عاملی سبب تضييع حقوق شهروندان
يك مسئول خراسان شمالي گفت: تخلفات ساختماني در استان خوب رسيدگي نمي گردد
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي با انتقاد از اينكه شهرداري ها خوب به گزارشات تخلفات ساختماني رسيدگي نمي كنند، بیان کرد: اين وضعيت موجب تضييع حقوق شهروندان مي شود.
علي اكبر رمضاني بیان کرد: بيشتر گزارشات تخلفات ساختماني كه به كميسيون ماده صد ارجاع داده مي شود، منجر به جريمه مي شود و كم تر تخلفي منجر به تخريب شده است.
رمضانی ادامه داد: كميسيون ماده صد نبايد محلي براي فروش حقوق شهروندان باشد زيرا اضافه سطح و يا هر تخلف ساختماني به معناي تضييع حقوق شهروندان است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي گفت: بيشترين تخلفات ساختماني در شهرهاي استان، تغيير كاربري و افزايش سطح ساختمان ها است.
وی در بخش ديگر اظهارات خود با تاكيد بر اجراي مبحث نوزده مقررات ملي ساختمان مبني بر صرفه جويي انرژي در ساختمان ها، گفت: تلاش داريم تا مديريت مصرف انرژي در منازل مسكوني روستاها هم مورد توجه قرار گيرد.
رمضانی ادامه داد: در اين زمينه تلاش داريم تا با همكاري بنياد مسكن و با بهره گيري از توان مهندسان، ساختمانهايي كه در روستاها اجرا مي گردد، براساس مقررات ملي بوده و بويژه مبحث نوزده، در آن رعايت گردد.
رمضانی در مورد نقش اين سازمان در جلوگيري از تخلفها و تغيير كاربريها، افزود: در سياستهاي كشور، نقش بخش خصوصي موثر نبوده است و به همين لحاظ مطالبه مردم هم كمتر است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي با عنوان اين كه فرآيند تغيير كاربري ها، درست نيست و بايد تغيير يابد، گفت: فرآيندهاي نادرست تغيير كاربريها سبب ساخت و سازهاي غيرمجاز، بروز مخاطرات در حادثه هايي همچون سيل مي گردد.
رمضانی ادامه داد: سازمان نظام مهندسي ساختمان در برخي جلسات، همچون نشست كميسيون ماده پنج دعوت مي شود اما حق راي ندارد و اين بدان معنا است كه نقش تاثيرگذار كه منجر به تغيير مسير باشد، ندارد.
وی گفت: نظر نهايي توسط دستگاه هاي دولتي داده ميشود و نظام مهندسي ساختمان نميتواند سبب تغيير مسير باشد در اين باره، مردم بايد به حقوق خود آشنا بوده و آن را مطالبه كنند.
رمضانی در بخش ديگر اظهارات خود با اشاره به عضويت بيش از ۴ هزار مهندس در اين سازمان، گفت: پنجاه و نه درصد از اين اعضا، بدون پروانه اشتغال و بيكار هستند.
وی ادامه داد: انتظار مي رود در بازسازي منازل خسارت ديده از سيل از توان و ظرفيت مهندسان استفاده شود.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي با بيان اينكه در سال گذشته ۱ ميليون مترمربع نقشه ساختماني در استان تهيه و به مراجع صدور پروانه ارسال شده است، گفت: اين ميزان نقشه ساختماني براي بيش از ۲ هزار و هشتصد و چهل پروژه تهيه شده است.
وی ادامه داد: ميزان نقشه هاي ساختماني تهيه شده به لحاظ مساحت ۴٫۵ درصد و به لحاظ شمار پروژه ها چهارده درصد نسبت به سال ماقبل كاهش دارد.
طبق اين گزارش بيش از ۴ هزار مهندس در هفت رشته، عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي هستند.
منبع: ایرنا

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۵ اسفند ۹۹
53 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0