نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند یادداشت

مهندسانی که فقط اجرت مُهرشان را میگیرند

یادداشتی با عنوان مهندسانی که فقط اجرت مُهرشان را میگیرند به قلم مهدی کاکاخانی به بررسی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در ساخت و سازها پرداخته و با انتقاد از عدم نظارت و پیگیری نهادهای نظارتی بر نحوه فعالیت این سازمان خواستار بررسی دقیق و موشکافانه سازمانهای مسئول بر نحوه دریافت مبالغ سنگین از مراجعه کنندگان توسط این سازمان شده است.

کد خبر: 960303013 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۳ خرداد ۹۶ - ۴:۰۵ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،یادداشتی با عنوان مهندسانی که فقط اجرت مُهرشان را میگیرند به قلم مهدی کاکاخانی به بررسی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در ساخت و سازها پرداخته و با انتقاد از عدم نظارت و پیگیری نهادهای نظارتی بر نحوه فعالیت این سازمان خواستار بررسی دقیق و موشکافانه سازمانهای مسئول بر نحوه دریافت مبالغ سنگین از مراجعه کنندگان توسط این سازمان شده است.مهندسانی که فقط اجرت مُهرشان را میگیرند

مهندسانی که فقط اجرت مُهرشان را میگیرند

سازمان نظام مهندسی ساختمان

مهندسانی که فقط اجرت مُهرشان را میگیرند

در این یادداشت چنین آمده است: نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیر دولتی است که با هدف تحقق قانون نظام مهندسی و اجرای معیارهای نظارتی تعریف شده در حوزه ساخت و سازها، تشکیل شده است، با عنایت بشرح وظایف متعدد و مهم پیش بینی شده برای این سازمان، مشاهده میشود تنها دغدغه دست اندرکاران این مجموعه درآمد زایی برای عده ای معدود بوده و تلاش جدی برای دریافت پولهای اضافی از متقاضیان برای خدماتی که بعضا ارائه نمیشود.
تعیین و معرفی ناظران متعدد با لقب های پرطمطراق “ناظر تاسیسات، ناظر معماری، ناظر برق” عدم حضور و عدم نظارت آن ها در طی اجرای پروژهها به امری رایج تبدیل شده است، جالب این که بیش تر مجریان ساختمانها به ندرت میتوانند شاهد حضور مهندسان ناظر در محل پروژه باشند و اگر هم به هر دلیلی نیاز بمشاوره و نظارت آن ها باشد، نه تنها در محل طرح حاضر نمیشوند بلکه ای

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

ن مجری است که با حالتی دل پریشان بایستی به آدرسی که آن ها تعیین میکنند مراجعه کند!! براستی میشود ادعا داشت این جماعت فقط اجرت مُهرشان را میگیرند و بس!
جدای از انتقاد بنحوه نظارتها و تعیین افراد متعدد برای یک پروژه که بطرز قابل توجه ای بر میزان قیمت تمام شده یک بنای ساختمانی تاثیر میگذارد، بخش زیادی از فعالیتهای این سازمان هم نیازمند بازنگری و اصلاح میباشد.


بعنوان نمونه رایج شدن “نقشه اول” و “نقشه دوم” به طوری که فرد متقاضی برای نقش اول مبلغی پرداخت میکند و عموما این نقشه ها اجرایی نمیشوند و شخص بایستی برای دریافت “نقشه دوم” بدفاتر بیرونی (در مورد این بخش نقدهای زیادی وارد است) مراجعه کند این در حالی است که در هر مرحله بایستی هزینه پرداخت نماید.
سوال این جاست آیا نمیتوان سازوکاری تعریف کرد تا در همان ابتدا نقشه اصلی و نهایی طراحی و تحویل مجری گردد؟!
یکی دیگر از عجایب این تشکیلات این است که جرائم اضافه ساخت که بموجب مواد قانونی متعلق به شهرداریها است و پرداخت این پولها هم بنا به عللی توجیه پذیر است؛ اما مطالبه دریافت حق جریمه اینگونه موارد توسط نظام مهندسی ساختمان برچه اساسی و مبنای کارشناسی میباشد؟! این پولها برای ارائه چه خدمتی دریافت میشود؟!
تحمیل هزینه های دیگری بمجریان که چندان به آن ها توجه نمیشود.
بعنوان مثال؛ در ابتدای آغاز بکار مبلغی جهت “ناظر برق” تعیین و دریافت میشود. تعیین مهندس ناظر در حوزه برق پروژه بخشی از این فرایند میباشد این در حالیست که در ادامه و پایان کار برای نصب کنتور برق که جزء ابتدایی ترین بخش میباشد، بایستی مجدد به نظام مهندسی مراجعه و هزینه دیگری هم برای مشاور دیگری واریز گردد!!!
بخش جالب توجه این که اگر هم به این نوع تصمیمات اعتراض گردد در پاسخ اعلام میشود؛ این دریافتیها مصوبه هیات مدیره میباشند!!! حال معلوم نیست آیا هیات مدیره اجازه دارد برای هر خدمتی بصورت جداگانه تعیین هزینه نماید؟! پس هزینه “ناظر برق” به چه منظوری است؟!
بدون شک موارد بسیاری از نارضایتی از نحوه خدمات رسانی این سازمان در استان ایلام وجود دارد که در فرصتهای دیگر به آن ها خواهیم پرداخت. بنظر میرسد نقش سازمانهای نظارتی باید بر این مجموعه ها پررنگتر گردد و حسابرسیهای فنی و کارشناسی بیش تری منظور شود.
علاوه بر آن بایستی به انحای مختلف میزان رضایتمندی مراجعان به نهادهای غیر دولتی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان سنجش شده و در ارزیابیهای سالیانه هم به آن ها توجه جدی صورت پذیرد.
شفافسازی و سیستمی شدن فرایندهای انجام کار، استخراج و فهرست کردن قیمت تمام شده خدمات قابل ارائه و انتشار آن در مقابل دیدگان مراجعان، بررسی بازخورد عمل کرد مهندسان ناظر و امتیاز بندی آن ها طبق نحوه برخورد و رعایت شان و منزلت مجریان ساختمانها، شناسایی و حذف امور دست و پاگیر و….؛ از جمله مواردی هستند که هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ایلام بایستی بصورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند.
منبع: ایرنا

 

کیلد آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳ خرداد ۹۶
599 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0