مدرس برجسته حقوق مهندسی کشور

بحثهای مرتبط با حقوق مهندسی برای مهندسین تازه وارد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی تشریح گردید

مدرس برجسته حقوق مهندسی کشور در گردهمایی که با روی کرد معماری و تبیین مبانی حقوق مهندسی برگزار گردیده بود بیان کرد: پرونده های مرتبط با صنعت ساختمان در 3 حوزه حقوقی و مدنی، کیفری و جزایی و انتظامی تقسیمبندی میشود که 2 مورد نخست در محاکم قضایی و مورد سوم در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی هر استان مورد قضاوت قرار میگیرد.

کد خبر: 11423 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۶ - ۷:۱۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir) به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی مدرس برجسته حقوق مهندسی کشور در گردهمایی که با روی کرد معماری و تبیین مبانی حقوق مهندسی برگزار گردیده بود بیان کرد: پرونده های مرتبط با صنعت ساختمان در ۳ حوزه حقوقی و مدنی، کیفری و جزایی و انتظامی تقسیمبندی میشود که ۲ مورد نخست در محاکم قضایی و مورد سوم در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی هر استان مورد قضاوت قرار میگیرد.بحثهای مرتبط با حقوق مهندسی برای مهندسین تازه وارد سازمان

بحثهای مرتبط با حقوق مهندسی برای مهندسین تازه وارد سازمان

بحثهای مرتبط با حقوق مهندسی برای مهندسین تازه وارد سازمان

 

بحثهای مرتبط با حقوق مهندسی برای مهندسین تازه وارد سازمان

مهندس “کامیار میر رضوی” با بیان اینکه فرایند بررسی و جمع آوری تمامی پرونده های تخلف در حوزه مهندسی ساختمان را از ۱۰ سال قبل شروع کرده است گفت: از ششصد و پنجاه پرونده جمع آوری و بررسی شده، سیصد و پنجاه پرونده قضایی و سیصد پرونده به شورای انتظامی هر استان مربوط بوده است.
میررضوی ادامه داد: با تحقیق و تفحص پیرامون این پرونده ها، کلیه مواردی که ممکن است یک مهندس بخاطر آن متهم گردد را در یک کلاسه جداگانه جمع آوری نموده و حقوق مهندسی را از آن استخراج کردیم.
وی با اعلام اینکه این کلاسه میتواند بصورت رایگان در اختیار تمامی مهندسان صنعت ساختمانی قرار گیرد افزود: دریافتیم که علت اصلی این تخلفات بعدم آگاهی مهندسین از مسئولیتها و اختیارات خودشان مربوط است.
این مدرس با علام اینکه قانون، اختیارات فراوانی را به مهندسین ناظر ساختمان داده است تصریح کرد: مسئولیتها هم زمان با اختیارات رشد میکند بنابراین آگاهی از این نکته که بواسطه میزان اختیارات، بار مسئولیتی بالایی نیز بر دوش مهندسین قرار دارد، میتواند از حجم پرونده های تخلف حوزه ساختمان کم کند.
وی اظهار داشت: یک مهندس ناظر باید به کلیه این اختیارات واقف باشد و هم چنین از دانش حقوقی کافی برخوردار باشد تا بتواند در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار، خود گزارش کامل و جامع و محکمه پسندی را تنظیم و بمراجع مسئول ارائه نماید.
مهندس میررضوی قانون را دریایی توصیف نمود که یک مهندس ناظر مانند ماهی میتواند در آن شنا کند اما باید بتمامی زوایای این دریا و خطرات و تله های آن آشنا باشد.

وی در ادامه به چندین اشتباه رایج مهندسین در حوزه فعالیت نظارت و اجرا اشاره کرد و عنوان کرد: بعنوان نمونه عدم رعایت موارد ایمنی در کارگاه ساختمانی بلافاصله و با جزئیات شامل نوع تخلف، محل دقیق تخلف و راههای کنترل آن باید به شهرداری گزارش گردد.
ایشان ادامه داد: مهندس ناظر میتواند عملیات ساخت و ساز را بدلیل عدم رعایت موارد ایمنی تعطیل نماید و تا زمان رفع عیوب، اجازه شروع مجدد کار صادر نکند.
وی صدور دستور توقف را تنها بموارد عدم رعایت ایمنی منحصر دانست و گفت: یک مهندس ناظر بدلیل عدم رعایت موارد فنی نمیتواند دستور توقف بدهد ولی موظف است موارد تخلف این حوزه را با تمام جزئیات گزارش کند.
میر رضوی با اعلام اینکه طبق قانون، مهندس ناظر، باید ساختمان محل پروژه را تحت نظر داشته باشد، این جمله را اینگونه بیان کرد: زیر نظر داشتن یعنی ارائه گزارشهای مرحله به مرحله بشهرداری، دستور کار به مالک بابت تخلفات، مکاتبه با سازمان نظام مهندسی استان، مکاتبه با مسئولین ماده سی و پنج و مکاتبه با بازرسان اداره کار.


وی با بیان اینکه برخی مهندسین ناظر هم چون مهندسین برق و تاسیسات مکانیکی به اشتباه بعد از مراحل سفت کاری ساختمان، کار نظارتی خود را شروع میکنند اظهارداشت: مسئولیت همه مهندسین ناظر ساختمان از زمان صدور پروانه ساخت شروع میشود.
ایشان با بیان اینکه مهندس، متعهد به نتیجه است خاطرنشان کرد: این جمله به این معناست که یک مهندس بصرف رعایت کلیه موارد قانونی نمیتواند از زیر مسئولیت شانه خالی نماید و بعبارتی میتوان گفت برای یک مهندس، مسئولیت هیچگاه پایان نمی یابد و تا پایان عمر ادامه دارد.
میررضوی در این جلسه به موارد مرتبط با بیمه مسئولیت مهندسین و جزئیات بیمه قابل اعتماد اشاره نمود.
وی که بیش از پنج ساعت سخنرانی و ارائه مبحث داشت، دوره آموزشی خود را با ذکر ده ها مثال از پروندههای واقعی تخلف و راه کارهای متصور خروج از موانع قانونی هم راه ساخت که با استقبال بینظیر حاضران هم راه شد.
منبع: سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی

 

 

دانلود رایگان راهنمای مبحث ۱۳ نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۰ اردیبهشت ۹۶
655 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0