ادامه مجمع عمومی نوبت دوم دوره آموزشی

دوره آموزشی دانستنی ها و الزامات کاربردی مهندسان ناظر (ویژه مهندسان برق) برگزار شد

دوره آموزشی دانستنیها و الزامات کاربردی مهندسین ناظر ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در رشته های مهندسي برق بمدت بیست ساعت برگزار گردید.

کد خبر: 960628007 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶ - ۸:۱۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان ،دوره آموزشی دانستنیها و الزامات کاربردی مهندسین ناظر ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در رشته های مهندسي برق بمدت بیست ساعت برگزار گردید.دوره آموزشی دانستنی ها و الزامات کاربردی مهندسان ناظر

دوره آموزشی دانستنی ها و الزامات کاربردی مهندسان ناظر

دوره آموزشی دانستنی ها و الزامات کاربردی مهندسان ناظر (ویژه مهندسان برق) برگزار شد

دوره آموزشی دانستنی ها و الزامات کاربردی  مهندسان ناظر (ویژه مهندسان برق) برگزار شد

مدرس اين دوره آموزشي  آقاي مهندس حسین میرقادری بوده که به تفصیل حول سرفصل دوره مطالب مبسوطی را ارائه کرد.

ضمناً سرفصل دوره آموزشی مذکور بشرح زیر میباشد:

• منابع تعهد مهندسان ناظر

• شرحي بر مقررات ملي ساختمان

• مفاد قانوني نظارت

• تعاريف نظارت

• آئين نامه انضباطی

• كنترل مضاعف طراحي

• كنترل مضاعف نظارت

• گردش كار والزامات قراردادهاي نظارت

• الزامات متمم قرارداد

• انصراف از طراحي

• انصراف از نظارت

• پروانه ساختمان (شناسنامه ساختمان)

• برگه هاي تعهد طراحي

دوره آموزشی دانستنی ها و الزامات کاربردی مهندسان ناظر

• برگه هاي تعهد نظارت

• فرم عدم خلاف (پايان سفت كاري )

• فرم پايان ساختمان

• شرحي بر فرمهاي تعهد (الف ،ب ، ج و …….)

• استعلام و فرمهاي تعهد آتش نشاني

• الزامات ساخت مازاد

• گردش كار والزامات گزارش تخلف

• گردش كار و الزامات طراحي ساختمان هاي وضع موجود

• نكات الزامي نظارت ساختمان هاي وضع موجود

• مصوبات هيأت سه نفره (چهار نفره)

• شرحي بر وظايف ناظر هماهنگ كننده

• شرحي بر وظايف مهندسان ناظر

• شرحي بر وظايف مهندسان بازرس گاز

• شرحي بر الزامات بازرسي گاز

• گردش كار بازرسي گاز

• شناسنامه فني و ملكي

• گردش كار واحدهاي خدمات مهندسي

• شرحي بر تعرفه خدمات مهندسي

• شرحي بر دفاتر طراحي

• نقشه هاي مصوب طراحي معماري

• نقشه هاي مصوب طراحي سازه

• الزامات نقشه هاي اصلاحي ( تائيد فني )

• الزامات نقشه هاي مصوب تاسيسات مكانيكي و الكتريكي

• گردش كار كنترل طراحي نقشه هاي سازه

• گردش كار كنترل طراحي نقشه هاي تاسيسات مكانيكي  و الكتريكي

• گردش كار كنترل نظارت مضاعف

• گردش كار كنترل نظارت مضاعف ساختمان هاي صنعتي

• تشريح دفترچه هاي بازديد مرحله اي  كنترل نظارت مضاعف

• تشريح دفترچه هاي بازديد كنترل نظارت مضاعف ساختمان هاي صنعتي

• شرحي بر سازنده ذي صلاح (مجري)

• شرحي بر ثبت كاركرد خدمات مهندسي

• بايدهاي و نبايدهاي حرفه اي وانتظامي (واكاوي نكات و ضوابط طراحي و نظارت)

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

نشریه ۱۱۰ جلد اول

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۸ شهریور ۹۶
776 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0