گفتگو با ولی قاسم نژاد در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما گفتگو با ولی قاسم نژاد در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما

گفتگو با ولی قاسم نژاد در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما

گفتگو با ولی قاسم نژاد در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما ، صورت گرفت. ۴ عامل برای عملیاتی شدن دریافت حق الزحمه متناسب با خدمات و مسئولیت مهندس مجری باید مدنظر قرار گیرد

کد خبر: 010627019 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ شهریور ۰۱ - ۹:۳۰ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، گفتگو با ولی قاسم نژاد در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما ، صورت گرفت. ۴ عامل برای عملیاتی شدن دریافت حق الزحمه متناسب با خدمات و مسئولیت مهندس مجری باید مدنظر قرار گیرد

گفتگو با ولی قاسم نژاد در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما

گفتگو با ولی قاسم نژاد در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما
چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما
ولی قاسم نژاد عضو هیات مدیره سازمان در پاسخ به سوالی از طرف روابط عمومی سازمان در مورد اینکه چگونه کارفرما مجاب به پرداخت حق الزحمه متعارف به مهندس مجری می شود؟ بیاناتی را به شرح ذیل بیان کرد:
۴ عامل برای عملیاتی شدن دریافت حق الزحمه متناسب با خدمات و مسئولیت مهندس مجری باید مدنظر قرار گیرد:
۱- وجود تعرفه حق الزحمه
۲- انجام شرح وظایف
۳- کنترل نظارت مستمر
۴- کنترل ظرفیت
۱- وجود تعرفه حق الزحمه:
– حق الزحمه برای بخش های تفکیکی مدیریت فنی، اجرایی، اداری و مالی تا ده درصد هزینه ساخت است.
– در این میان عمدتاً مهندسین مجری خدمات مدیریت فنی را بعهده می گیرند که می تواند تا چهار درصد هزینه ساخت برآورد گردد و تعرفه حق الزحمه اعلامی سازمان بر مبنای این بخش است.
– در قرارداد مهندس مجری و مالک، جدول حق الزحمه اعلامی سازمان به پیوست قرارداد میتواند آورده شود و چگونگی پرداخت مالی با توافق طرفین مهندس مجری و مالک خواهد بود.
۲- انجام شرح وظایف:
شرح وظایف مهندس مجری که به واقعی تر شدن دستمزد کمک میکند میتواند شامل موارد زیر باشد:
– حضور مستمر مهندس مجری (یا سرپرست کارگاه) در محل پروژه
– تکمیل فرم گزارش روزانه کارگاهی بصورت همه روزه توسط مجری(یا سرپرست کارگاه)
– ارائه گزارش در نرم افزار گزارش دهی سازمان
– عکسبرداری و فیلمبرداری مراحل اجرا و گزارش به دفتر نمایندگی
– صورت‌جلسه مشترک ناظر مربوطه و مهندس مجری
– تکمیل شناسنامه فنی و ملکی بصورت مرحله ای و ارائه به دفتر نمایندگی
۳- کنترل نظارت مستمر:
– بازدید با هماهنگی، با اطلاع و حضور مالک و مجری بمنظور حمایت سازمانی از خدمات و مسئولیت مهندس مجری
– بازدیدهای سرزده برای کنترل حضور مجری و مدارک لازم و کیفیت اجرا
– ارسال پیامک‌های یادآوری شرح وظایف مهندس مجری از طرف سازمان
– تشکیل جلسه در محل دفتر نمایندگی قبل از صدور برگه خروجی با حضور مالک و مهندس مجری در مورد یادآوری ضوابط اجرایی و مفاد قرارداد
۴- کنترل ظرفیت:
– تعداد کار و متراژ اختصاصی به مهندسین مجری بر مبنای تعداد مهندسین مجری و تعداد پروژه های در حال ساخت تنظیم گردد تا چرخه عرضه و تقاضا مدیریت شود.
با پی‌گیری هم‌زمان این ۴ عامل می توان به واقعی تر شدن خدمات و دستمزد مهندسین مجری امیدوار بود.
منبع: سازان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۷ شهریور ۰۱
78 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0