همایش بررسی ناپیوستگی های جوش در صنعت ساختمان هـمـايـش ويـژه مـهـنـدسـيـن عـمـران و مـعـمـار

همایش بررسی ناپیوستگی های جوش در صنعت ساختمان

سـازمـان نـظـام مـهـنـدسـي سـاخـتـمـان اسـتـان كـرمـان بـا هـمـكـاري انـجـمـن مـهـنـدسـيـن جـوش اسـتـان كـرمـان هـمـايـش "بـررسـي نـاپـيـوسـتـگـي هـاي جـوش در صـنـعـت سـاخـتـمـان"ويـژه مـهـنـدسـيـن عـمـران و مـعـمـار بـرگـزار مـي نـمـايـد.

کد خبر: 961123008 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶ - ۲:۰۱ ب.ظ

بـسـمـه تعالی

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،سـازمـان نـظـام مـهـنـدسـي سـاخـتـمـان اسـتـان كـرمـان بـا هـمـكـاري انـجـمـن مـهـنـدسـيـن جـوش اسـتـان كـرمـان هـمـايـش “بـررسـي نـاپـيـوسـتـگـي هـاي جـوش در صـنـعـت سـاخـتـمـان”ويـژه مـهـنـدسـيـن عـمـران و مـعـمـار بـرگـزار مـي نـمـايـد.

همایش بررسی ناپیوستگی های جوش در صنعت ساختمان

همایش بررسی ناپیوستگی های جوش در صنعت ساختمان

همایش بررسی ناپیوستگی های  جوش در صنعت ساختمان

 

ردیـف عنوان همايش ساعت همايش تاریخ همايش
۱ بـررسـي نـاپـيـوسـتـگـي هـاي جـوش در صـنـعـت سـاخـتـمـان ۸ الي ۱۴ پـنـجـشـنـبـه

۹۶/۱۱/۲۶

 

همایش بررسی ناپیوستگی های جوش در صنعت ساختمان

تـوجـه:

۱-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

۲-     ايـن هـمـايـش داراي امـتـيـاز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال مـي بـاشـد.

۳-     شرکت در دوره مذکور رایگان می باشد، مگر افرادی که تقاضای صدور گواهی مازاد بر گواهی رایج سازمان از انجمن جوش ایران را داشته باشند.هـزيـنـه صدور گواهی توسط انجمن جوش ایران مبلغ  ۲۵۰٫۰۰۰ ريال تائید گردیده است كه از طـريـق سامانه مهندسین قـابـل پـرداخـت اسـت. (افرادی که تمایلی به دریافت گواهی از انجمن جوش را ندارند فقط دوره را به صورت رزرو انتخاب فرمایند)

۴-     مـحـل بـرگـزاري هـمـايـش تـالار وحـدت دانـشـگـاه شـهـيـد بـاهـنـر مـي بـاشـد.

۵-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تحلیل مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ بهمن ۹۶
595 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0