فرونشست زمین چیست فرونشست زمین

فرونشست زمین چیست؟

فرونشست زمینچیست؟ یکی از مسائل مربوط به استفاده و برداشت بی اندازه از آب زیرزمینی، فروپاشیدن زمین (فرونشست زمین) است. این وضعیت در حال حاضر در بسیاری از نقاط استان کرمان و خراسانبا دشت هایی با تعادل منفی آب های زیرزمینی اتفاق می افتد.نشست زمین بیشتر در محدوده هایی است که بیشتر ترکیبی از مواد آبرفتی تثبیت شده یا نیمه تثبیت شده هستند. مواد متراکم شده ممکن است در عمق 300 متر به دلیل حذف آب های زیرزمینی و تخلیه آب از محلول باشند و هرچه مقدار بیشتری برداشت گردد، بیشتر تراکم مواد ایجاد می شود. سرانجام نشست زمین باعث شکاف عمیق در زمین، چاه ها، تخریب ساختمان و لوله زائی چاه ها می شود. لوله زائی پدیده ای است که در آن، با توجه به تشکیل فرونشست زمین ، لوله آب چاه از سطح زمین خارج می شود.

کد خبر: 980224011 تاریخ انتشار: سه شنبه 14 می 19 - 12:50 ب.ظ

فرونشست زمینچیست؟ یکی از مسائل مربوط به استفاده و برداشت بی اندازه از آب زیرزمینی، فروپاشیدن زمین (فرونشست زمین) است. این وضعیت در حال حاضر در بسیاری از نقاط استان کرمان و خراسانبا دشت هایی با تعادل منفی آب های زیرزمینی اتفاق می افتد.نشست زمین بیشتر در محدوده هایی است که بیشتر ترکیبی از مواد آبرفتی تثبیت شده یا نیمه تثبیت شده هستند. مواد متراکم شده ممکن است در عمق 300 متر به دلیل حذف آب های زیرزمینی و تخلیه آب از محلول باشند و هرچه مقدار بیشتری برداشت گردد، بیشتر تراکم مواد ایجاد می شود. سرانجام نشست زمین باعث شکاف عمیق در زمین، چاه ها، تخریب ساختمان و لوله زائی چاه ها می شود. لوله زائی پدیده ای است که در آن، با توجه به تشکیل فرونشست زمین ، لوله آب چاه از سطح زمین خارج می شود.

فرونشست زمین چیست

فرونشست زمین چیست

فرونشست زمین  چیست

فرونشست زمین در ایران

فرونشست یک پدیده علمی طبیعی است که امروزه با دخالت انسانها تشدید شده است و به یک خطر جدی برای زندگی بشر تبدیل شده است. فرونشست اصفهان ناحيه ای است که سبب صدمه و آسيب به کل دشت اصفهان و تمام بخش های اين استان شده است. در فروپاشی منطقه ای، یک منطقه بزرگ دچارفرونشست شده است. معمولا در این نوع فرونشست، رسوبات سطح دشت از یک مکان خراب می شوند، که ممکن است از ناحیه ای باشد که در آن سنگ آبخوان بسیار پایین نیست. تداوم و شدت ترک های سطحی ناشی از فروپاشی نامتقارن غیر قابل پیش بینی است و ممکن است شامل تمام دشت ها باشد.

در استان اصفهان از 35 ناحیه مطالعاتی، امروزه 27 دشت ممنوعه وجود دارد که 10 مورد دشت ممنوعه بحرانی اعلام شده است و ورود و خروج آب در این دشت ها با هم توافق ندارند. امروزه تخلیه آبخوانهای استان تا جایی پیش رفته که دشت کاشان از حدود 40 سال پیش ممنوع شده است.اولین بحران های فرونشست زمین در اصفهان در 76 منطقه شمال مهیار مشاهده شد و به اردستان، کاشان، گلپایگان و دامنه ادامه یافت.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا پایه 3

منابع آزمون نظام مهندسی عمران پایه 3

دلایل ایجاد فرو نشست زمین

استخراج گاز طبیعی

اگر گاز طبیعی از یک میدان گاز طبیعی استخراج شود، فشار اولیه (تا 60 مگاپاسکال (600 بار)) در این زمینه طی سالها کاهش می یابد. فشار کمک می کند تا از لایه های خاک در بالای زمین حمایت کند. اگر گاز استخراج شود، رسوبات در اثر فشار بیش از حد جمع می شوند و ممکن است منجر به فرونشست در سطح زمین شود.

زمین لرزه

فرونشست زمین ممکن است در طول زلزله به طرق مختلف رخ دهد. مناطق با زلزله بزرگ می توانند در طول زلزله به شدت تحت فشار قرار گیرند. فرونشست زمین همچنین ممکن است در اثر انحلال و تراکم رسوبات غیرقابل انباشته از تکان دادن یک زلزله رخ دهد.

 

تخلیه مربوط به آبهای زیرزمینی

تخلیه مربوط به آبهای زیرزمینی حاصل از استخراج آبهای زیرزمینی است. این یک مشکل رو به رشد در دنیای در حال توسعه و در شهرهای دارای افزایش جمعیت است. یک برآورد نشان می دهد، 80 درصد از مشکلات جدی فرونشست در زمین مربوط به استخراج بیش از حد آب های زیرزمینی استو آن را یک مشکل رو به رشد در سراسر جهان می داند.

فرونشست زمین چیست

نوسانات آب زیرزمینی همچنین می تواند به طور غیر مستقیم بر ضخامت مواد آلی تاثیر بگذارد. هوای حاصل از خاک منجر به اکسیداسیون اجزای ارگانیک آن مانند ذغال سنگ می شود و این فرایند تجزیه می تواند باعث فرونشست زمین شود. این به ویژه در صورتی اتفاق می افتد که سطوح آبهای زیرزمینی به صورت دوره ای برای برانگیختن سازگاری داشته باشند تا بتوانند عمق ناخالصی مطلوب را حفظ کرده و ذرات بیشتری اکسیژن منتقل کنند.

تخریب ایزواستاتیک

پوسته به طور گسترده در آستنوسفر شناور است، با نسبت جرمی که در زیر “سطح” نسبت به تراکم خود و تراکم آستنوسفر است. اگر جرم به یک منطقه محلی پوسته اضافه شود (به عنوان مثال، از طریق رسوب)، پوسته برای جبران و حفظ تعادل ایزوستیک از بین می رود.

خاک رس پراکنده

بسیاری از خاک ها دارای مقادیر قابل توجهی از خاک رس هستند. از آنجائیکه اندازه ذرات بسیار کوچک است، تغییرات در میزان رطوبت خاک آنها تحت تاثیر قرار می گیرد. خشک کردن فصلی خاک منجر به کاهش میزان حجم و سطح خاک می شود. درختان و گیاهان می توانند تاثیر مهمی بر خشکی فصلی خاک داشته باشند.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
14 می 19
84 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0