حامی صادرات خدمات فنی - مهندسی برای افزایش اشتغال مهندسین هستیم حامی صادرات خدمات فنی - مهندسی برای افزایش اشتغال مهندسین هستیم

حامی صادرات خدمات فنی – مهندسی برای افزایش اشتغال مهندسین هستیم

حامی صادرات خدمات فنی - مهندسی برای افزایش اشتغال مهندسین هستیم  ، اینکه کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی شورای مرکزی تمرکز خود را به صادرات خدمات طراحی معطوف کرده نکته قوتی است

کد خبر: 020825018 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۵ آبان ۰۲ - ۹:۴۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، حامی صادرات خدمات فنی – مهندسی برای افزایش اشتغال مهندسین هستیم  ، اینکه کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی شورای مرکزی تمرکز خود را به صادرات خدمات طراحی معطوف کرده نکته قوتی است

حامی صادرات خدمات فنی – مهندسی برای افزایش اشتغال مهندسین هستیم

حامی صادرات خدمات فنی - مهندسی برای افزایش اشتغال مهندسین هستیم
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد:
حامی صادرات خدمات فنی – مهندسی برای افزایش اشتغال مهندسین هستیم
حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: اینکه کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی شورای مرکزی تمرکز خود را به صادرات خدمات طراحی معطوف کرده نکته قوتی است که ظرفیت ایجاد فصل جدید اشتغال پایدار اعضای سازمان را دارد و در این راستا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان آمادگی هر گونه حمایت، پشتیبانی و زمینه سازی تسریع برنامه های آتی کمیسیون صادرات ، جهت افزایش زمینه های اشتغال مهندسین را دارد.
حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در مورد فعالیت ها و اقدامات کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی، افزود: درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان طی سال های اخیر در سازمان نظام مهندسی استان ها تلاش‌های ارزشمندی انجام شده، اما تا کنون نتیجه قابل لمسی که منجر به اشتغال مستقیم مهندسین ما شود، حاصل نشده است.
شکیب گفت: اینکه کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی شورای مرکزی تمرکز خود را به صادرات خدمات طراحی معطوف کرده نکته قوتی است که ظرفیت ایجاد فصل جدید اشتغال پایدار اعضای سازمان را دارد و در این راستا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان آمادگی هر گونه حمایت، پشتیبانی و زمینه سازی تسریع برنامه های آتی کمیسیون صادرات، جهت افزایش زمینه های اشتغال مهندسین را دارد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ آبان ۰۲
1508 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0