قداست سازمان نظام مهندسي نبايد مخدوش گردد رياست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز مطرح کرد:

قداست سازمان نظام مهندسي نبايد مخدوش گردد

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز با اشاره به اظهارات يکي از نماينده های مجلس از عملکرد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز دفاع کرد.

کد خبر: 960908020 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۸ آذر ۹۶ - ۳:۲۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور  به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز ،رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز با اشاره به اظهارات يکي از نماينده های مجلس از عملکرد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز دفاع کرد.قداست سازمان نظام مهندسي نبايد مخدوش گردد

قداست سازمان نظام مهندسي نبايد مخدوش گردد

قداست سازمان نظام مهندسي نبايد مخدوش گردد

قداست سازمان نظام مهندسي نبايد  مخدوش گردد

به کوروش غفاري –ریاست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز ضمن دفاع ازعملکرد سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان وتاثير نقش آن در بهبود کيفيت ساخت وسازها درعين حال از انجام مکاتبه با نماينده های مجلس استان البرز بمنظور اعتراض به اظهارات نماينده خمين خبرداد و بیان کرد: عملکرد بهينه جامعه مهندسي درحوزه نظارت سبب شده که سطح کيفيت ساخت وسازها درقياس با سنوات قبل افزايش چشم گيري داشته است و با توجه به کاهش حجم خسارت هاي جاني درزلزله کرمانشاه در مقایسه با زلزله هاي گذشته اين ادعا قابل اثبات است.
غفاری با اشاره به اين که اگرچه تا نیل به نقطه ايده آل دراين زمينه هنوز فاصله داريم تصریح نمود: هم اینک مجلس با تهيه طرح بازنگري قانون نظام مهندسي ساختمان ونيز دولت با تهيه يک سري آيين نامه هاي مربوطه بدنبال فراهم کردن زمينه هاي تقنيني جهت افزايش کيفيت خدمات مهندسي هستند و بنظرميرسد که با تصويب اين قوانين، زمينه هاي مساعد براي نیل بنقاط مطلوب در عرصه ارائه بهينه خدمات مهندسي فراهم گردد.
وی درادامه سخنان خود هم چنين با انتقاد از سخنراني اخير نماينده مجلس در مورد نظام مهندسي افزود: در تمام ارگانها ممکن است که تخلفاتي صورت بگيرد ولی اين که بخواهيم اين کار را به همه افراد تعميم دهيم تعبير نادرستي است، ضمن اين که دربدنه سازمان نظام مهندسي، شوراهاي انتظامي بعنوان مرجع رسيدگي به تخلفات مهندسي ايفاي نقش ميکند و بر اساس تخلفات صورت گرفته احکامي را صادر ميکند.

قداست سازمان نظام مهندسي نبايد مخدوش گردد


غفاری با اشاره به اين که بهيچ وجه نبايد شانيت يک سازمان را زيرسوال ببريم افزود: بعنوان مثال حتي در قشر روحانيت وقضات نيز ممکن است تخلفاتي صورت بگيرد که در دادگاه هاي ويژه به اين تخلفات رسيدگي خواهد شد ولی عملا اين تخلفات محدود بهيچ وجه سبب نميشود که بخواهيم عملکرد جامعه روحانيت و قضات را بطور کلي زيرسوال ببريم.
وی با يادآوري اين موضوع که بدنه مهندسي بهيچ وجه نبايد اجازه بدهد که عده اي قداست سازمان نظام مهندسي ساختمان را زير سوال ببرند درعين حال یاد اور شد: اکنون سازمان نظام مهندسي استان البرز هم مشغول مکاتبه با نماينده های اين استان است تا مراتب اعتراض خود را ازاين رهگذراعلام نماید.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۸ آذر ۹۶
463 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0