شیوه اعطای وام

شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات

هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی جزء یک بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1396، شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مشخص کرد.

کد خبر: 960331009 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۹۶ - ۵:۲۵ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای گیلان هیات وزیران در جلسه روز ۲۱ خردادماه، به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تصویب کرد.شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات

شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات

شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات

شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات

متن این آیین نامه به این شرح است:
«ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین نامه از طریق عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
ب- واگذارنده اعتبار: شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.
پ- بانک عامل: بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.
ت- سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.
ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.
ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تایید مراحل معرفی و تایید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می گردد.
ماده ۲- سهم هر یک از واگذارنده های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.
ماده ۳- اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار گیرنده اعتبار قرار می گیرد.
ماده ۴- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و بر اساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده ۵- بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا برعهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره ۱- مصوبات کارگروه فوق پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا است.
تبصره ۲- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره ۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراکز ذی ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.
تبصره ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.
ماده ۶- دی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را بر اساس صدرماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.
ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
تبصره- با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تامین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه قرار می گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین نامه مجددا به صورت تسهیلات در اختیار بخش های غیر دولتی قرار گیرد.
ماده ۸- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرداعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات مندرج در ماده (۷) این آیین نامه، به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند.
ماده ۹- در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح ها (پروژه ها)ی توسعه ای و سرمایه گذاری های خطرپذیر در خصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه، کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه تصمیم گیری خواهد نمود.»
منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۱ خرداد ۹۶
360 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0