بخش چهارم اهم ایرادات عمومی ساختمان‌های در حال ساخت استان اردبیل ایرادات عمومی ساختمان‌ها

بخش چهارم اهم ایرادات عمومی ساختمان‌های در حال ساخت استان اردبیل

اجرای تیرچه به صورت دوبل یا تكی در انتهای بالكنها، به علت عدم اتصال مناسب بین تیرچه و تیر کنسول، طول مهاری تامین نمی شود و انتظار نقشی که از تیر بتنی به لحاظ محاسباتی در هنگام زمین لرزه وجود دارد را برآورده نمیسازد.

کد خبر: 980224005 تاریخ انتشار: سه شنبه 14 می 19 - 9:21 ق.ظ

6)اجرای تیرچه به جای تیر و یا دال بتنی
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل ،اجرای تیرچه به صورت دوبل یا تكی در انتهای بالكنها، به علت عدم اتصال مناسب بین تیرچه و تیر کنسول، طول مهاری تامین نمی شود و انتظار نقشی که از تیر بتنی به لحاظ محاسباتی در هنگام زمین لرزه وجود دارد را برآورده نمیسازد. مورد دیگر استفاده از تیرچه در پاگرد پله به جای دال بتنی است با توجه به این كه آرماتورهای بالایی و پایینی دال پانزده سانتی متری شمشیری راه پله باید در داخل دال پنج سانتی متری تیرچه بلوك مهار گردیده و بتن ریزی گردند خالی از اشكال نخواهد بود.

بخش چهارم اهم ایرادات عمومی ساختمان‌های در حال ساخت استان اردبیل

بخش چهارم اهم ایرادات عمومی ساختمان‌های در حال ساخت استان اردبیل

بخش چهارم اهم ایرادات عمومی ساختمان‌های  در حال ساخت استان اردبیل

7)عبور لوله های تاسیساتی مکانیکی والکتریکی از داخل تیرها
بر اساس بند 9 – 12 – 1 – 19 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ” فاصله مرکز تا مرکز هر دو لوله یا مجرای مجاور هم ) مدفون در بتن تیرها ( نباید از سه برابر قطر یا عرض آن ها کم تر باشد.” متاسفانه در اکثر پروژه های بازدیدشده ضابطه فوق رعایت نمی گردد.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
14 می 19
93 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0