حضور اثرگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در گردهمایی هدی فاضل

حضور اثرگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در”سومین گردهمایی ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی”

هدی فاضل نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در پنل شماره یک "سومین گردهمایی ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی" تحت عنوان "راهکارهای عملی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای درحال احداث و موجود"، گزارشی از فعالیتهای انجام شده کارگروه "بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقاء کارآیی موتورخانه ها" که با سرپرستی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، البرز، اصفهان، تهران، کردستان، مازندران، مرکزی، همدان، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و گروه تخصصی مکانیک استان خراسان رضوی، شرکت گاز خراسان رضوی، مدیریت گاز نظام مهندسی خراسان و انجمن احتراق ایران میباشد، ارائه کرد.

کد خبر: 960929012 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۹ آذر ۹۶ - ۴:۴۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی،هدی فاضل نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در پنل شماره یک “سومین گردهمایی ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی” تحت عنوان “راهکارهای عملی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای درحال احداث و موجود”، گزارشی از فعالیتهای انجام شده کارگروه “بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقاء کارآیی موتورخانه ها” که با سرپرستی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، البرز، اصفهان، تهران، کردستان، مازندران، مرکزی، همدان، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و گروه تخصصی مکانیک استان خراسان رضوی، شرکت گاز خراسان رضوی، مدیریت گاز نظام مهندسی خراسان و انجمن احتراق ایران میباشد، ارائه کرد.حضور اثرگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در گردهمایی

حضور اثرگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در گردهمایی

حضور اثرگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در گردهمایی

حضور اثرگذار سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان خراسان رضوی در”سومین گردهمایی ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی”

فاضل ضمن بررسی قوانین موجود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، به قانون اصلاح الگوی مصرف و آئین نامه اجرایی ماده هجده این قانون پرداخت و گفت : بر اساس این آئین نامه فرصت ۳ ماهه ای جهت بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان بمنظور ممیزی انرژی، رده بندی انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های کنترلی با جهت گیری بسوی ساختمان سبز مقرر شده است.
هم چنین نتیجه گیریها واقداماتی که در کارگروه مورد نظر قرار گرفته است، بیان شد از جمله: تعیین معیارها و الگوها، تعریف ممیزی انرژی و تهیه شیوه نامه ممیزی انرژی، تعریف و استاندارد سازی سامانه های کنترلی، تعیین دستورالعمل نحوه تعیین رده انرژی و ارائه برچسب یا گواهی نامه به ساختمانها، تعیین مشوقها و جریمه ها بعد از تعیین معیار و تهیه فهرستی از مصالح استاندارد با اولوین مرتبط با انرژی بری.

حضور اثرگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در گردهمایی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با توجه بنظر کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی در مورد بازنگری مباحث بیست و دو گانه بمنظور ممیزی انرژی در ساختمانها از طریق کارگروه به جد پی گیری کرده است. پیشنهادات جمع بندی شده کارگروه در مورد مباحث سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده و به خصوص بیست و دو ارائه و تأکید شد.
بجهت جمع بندی، اقدامات انجام گرفته در مورد تهیه جدول تفکیک سطح ممیزی/سطح تیم ممیزی/ زمانهای ممیزی، تهیه پرسش نامه انرژی، تعیین معیار مصرف انرژی و تهیه شیوه نامه ممیزی انرژی مقرر شد که شیوه نامه ممیزی شامل شیوه نامه های اجرایی اداری، عملکردی، معاینه فنی موتورخانه ها و هم چنین تعیین و تأیید صلاحیتها اجرایی شد و صلاحیت ممیزی انرژی بصورت حقیقی به اشخاص اعطا شد و ارجاع کار در قالب تشکلهای حقوقی به شرکتهای دارای شخص حقیقی دارای صلاحیت واگذار شود.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی همدان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ آذر ۹۶
369 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0