هیئت مدیره نهاد حرفه ای نباید حقوق بگیرند یک مقام وزارت راه و شهرسازی در واکنش به حقوقهای نجومی نظام مهندسی بیان کرد:

هیئت مدیره نهاد حرفه ای نباید حقوق بگیرند

حسین بردبار - مدیرکل دفتر توسعه نظام مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی چندی پیش از تخلفات دریافتیهای نجومی برخی از اعضای هیئت مدیره و ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران طی سال گذشته و ۵ ماه ابتدای سال جاری خبر داده بود که برخی از آنها به ارقام ماهانه بالای هفتاد و صد میلیون تومان میرسید، وی در پاسخ به خراسان در مورد ابعاد این تخلف میگوید که نهاد حرفه ای نباید برای هیئت مدیره شان حقوق داشته باشند، البته منوچهر شیبانی اصل در مورد تبعیت این دریافتیها از مصوبه دو سال پیش شورای حقوق و دستمزد میگوید که مبانی این دریافتیها را باید بررسی کند که جزئیات بیش تر را میخوانید:

کد خبر: 970702017 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲ مهر ۹۷ - ۳:۵۲ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی،حسین بردبار – مدیرکل دفتر توسعه نظام مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی چندی پیش از تخلفات دریافتیهای نجومی برخی از اعضای هیئت مدیره و ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران طی سال گذشته و ۵ ماه ابتدای سال جاری خبر داده بود که برخی از آنها به ارقام ماهانه بالای هفتاد و صد میلیون تومان میرسید، وی در پاسخ به خراسان در مورد ابعاد این تخلف میگوید که نهاد حرفه ای نباید برای هیئت مدیره شان حقوق داشته باشند، البته منوچهر شیبانی اصل در مورد تبعیت این دریافتیها از مصوبه دو سال پیش شورای حقوق و دستمزد میگوید که مبانی این دریافتیها را باید بررسی کند که جزئیات بیش تر را میخوانید:

هیئت مدیره نهاد حرفه ای نباید حقوق بگیرند

هیئت مدیره نهاد حرفه ای نباید حقوق بگیرند

هیئت مدیره نهاد حرفه ای نباید  حقوق بگیرند

۲ سال قبل، مصوبه شورایعالی حقوق و دستمزد و هیئت وزیران را برای سامان دهی حقوقهای نجومی داشتیم، الان با توجه به تخلفی که فرمودید صورت پذیرفته است، حقوق نظام مهندسی استانها از چه قانونی تبعیت میکند و آیا از مصوبه شورایعالی حقوق و دستمزد نیز تبعیت میکند یا خیر؟
-ببینید، درواقع نهاد حرفه ای نباید برای هیئت مدیره شان حقوق داشته باشند، چون هیئت مدیره کارمند سازمان محسوب نمی گردند، هیئت مدیره در حقیقت غیرموظف اند، غیر از ریاست سازمان نظام مهندسی استان، بقیه اشخاص هیئت مدیره، بازرسان و شورای انتظامی، غیر موظف محسوب می گردند، یعنی بصورت شغل و کارمندی مطلق نیستند، حق الزحمه ها، پاداش بازرسان، میزان حقوق ریاست سازمان را که موظف است طبق ماده پنجاه و هفت آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجمع عمومی تعیین میکند، طبیعتا در این فرایند بقیه قوانین کشور هم باید رعایت گردد. در مورد پرداختهای مذکور در نظام مهندسی استان تهران ما فعلا جدول پرداختها را گرفته ایم و بعد مبانی را میگیریم که ببینیم برچه مبانی این پرداختها صورت گرفته است، این که در مجمع عمومی مصوب گردیده است یا خیر، یا شاید به علل دیگری از محلهای دیگر پرداخت شده است که قانونی بودنش باید احراز گردد، اجازه بدهید که این مبانی و نحوه پرداختها را از سازمان استان تهران بگیریم و بررسی کنیم و بعد نتایج اش را خدمت شما عرض کنم.
در مورد ریاست سازمان چطور؟
– در مورد ریاست سازمان استان شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مصوبه ای دارد که مبانی را تعیین کرده است و بر آن مبانی حقوقش تعیین می گردد.
خب الان در سازمانهای نظام مهندسی استانی، حقوق و دستمزدی که از رئیس تا دیگر کارکنان میگیرند، از مصوبات مجلس و مصوبه ای که هیئت وزیران در مورد حقوق و دستمزد داشت باید تبعیت کند یا خیر؟


– طبیعتا از قوانین و مقررات عمومی نباید تخطی کند، این یک اصل پذیرفته شده است، هر گونه تصمیماتی که در نهادهای مختلف گرفته میشود، تابع مقررات دولت، مقررات قوانین عمومی و قانون اساسی است.
خب اگر اینطور باشد در مصوبه شورای حقوق و دستمزد داشتیم که حداکثر حقوق و دستمزد مدیران عالی نهادها نباید از بیست میلیون تومان فراتر رود؟
– من متوجه فرمایش شما شدم و چون این مبانی را هنوز وارد نشده ایم و بررسی نکرده ایم و اطلاع ندارم، دراین لحظه نمیتوانم عرض کنم که انجام شده است یا نه، شما میتوانید این پرسش را از خود سازمان نظام مهندسی استان بپرسید اما اگر اطلاعی بدست آوردم اعلام میکنم.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲ مهر ۹۷
134 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0