ضوابط خاص اجزای معماری اجزای معماری

 ضوابط خاص اجزای معماری

ضوابط خاص اجزای معماری ،حداقل معیارها و ضوابطی است که مهندسینمعمار باید بدانند و برای مهندسین تاسیسات نیز مفید است.برای انجام یک پروژه معماری، قبل از شروع هر مرحله طراحی معماری، باید اقدامات لازم را انجام دهید، باید گام های بعدی را در بهترین حالت بدون هیچ گونه نقص داشته باشید.

کد خبر: 980222011 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ - ۴:۳۸ ب.ظ

ضوابط خاص اجزای معماری ،حداقل معیارها و ضوابطی است که مهندسینمعمار باید بدانند و برای مهندسین تاسیسات نیز مفید است.برای انجام یک پروژه معماری، قبل از شروع هر مرحله طراحی معماری، باید اقدامات لازم را انجام دهید، باید گام های بعدی را در بهترین حالت بدون هیچ گونه نقص داشته باشید. ضوابط خاص اجزای معماری

 ضوابط خاص اجزای معماری

ضوابط خاص اجزای معماری

ضوابط خاص اجزای  معماری

معیارهای راه پله و آسانسور:

با ادغام ضوابط افراد معلول، آسانسور و ایمنی و آتش نشانی در راه پله ها و آسانسورهای مورد نیاز در طرح های مسکونی، نتایج زیر را به دست می آوریم:

 • ابعاد درون باکس پله ۲۴۰ در ۴۸۰ سانتی متر. (همچنین برای جلوگیری از دودکش شدن باکس راه پله، چشم پله نداریم) ۱۱٫۵ متر مربع
 • ابعاد داخل آسانسور ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی متر، ۳ متر مربع
 • لابی جلوی آسانسور (پاگرد آسانسور) ۱۵۰ در ۱۵۰ سانتیمتر، ۲٫۲۵ متر مربع
 • اگر در هر طبقه تا چهار واحد مسکونی وجود داشته باشد، یک واحد پله و آسانسور کافی است.
 • در صورت وجود بیش از چهار واحد مسکونی در هر طبقه، حداقل دو راه پله و آسانسور الزامی است.
 • ارتفاع پله ۱۷ سانتی متر و کف پله ۳۰ سانتی متر است و دیوار دور پله و آسانسور۲۰ سانتیمتر است.

آزمون نظام مهندسی معماری ۹۸

نظام مهندسی معماری منابع

ضوابط نورگیر، حریم خصوصی یا پاسیو:

 • استانداردهای نورگیر در قسمت های کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع
 • حداقل سطح نورگیر در قسمت های کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای اصلی ۶ درصد از زمین و حداقل ابعاد نورگیر ۲ متر باید باشد). اتاق خواب و هال، غذاخوری و پذیرایی و نشیمن فضاهای اصلی هستند).
 • حداقل سطح نورگیر در قسمت های کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای فرعی ۳٪ از مساحت زمین و ۲ متر ابعاد الزامی است. (آشپزخانه و انباری فضای فرعی هستند).

ضوابط نورگیر در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع

حداقل سطح نورگیر در قسمتهای بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع، ۱۲ متر مربع برای فضاهای اصلی و حداقل ۳ متر ابعاد مورد نیاز است.

حداقل سطح نورگیر در قسمت های بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع ۶ متر مربع برای فضای فرعی است و حداقل ابعاد ۲ متر مورد نیاز است.

 ضوابط خاص اجزای معماری

ضوابط خاص اجزای معماری

اگر دو یا چند واحد مسکونی مستقل از یک نورگیر استفادهکنند:

 • فاصله دو پنجره فضای اصلی ۶ متر است.
 • فاصله دو پنجره فضای فرعی ۴ متر است.
 • فاصله دو پنجره، یک فضای اصلی و یک فضای فرعی ۴ متر لازم است.
 • ابعاد، ضوابط و نورگیرو حیاط خلوت برای ساختمان های استاندارد تا پنج طبقه معتبر هستند.
 • اگر در مورد نصب نورگیر برای واحدهای مسکونی،شرایط فوق برآورده شده است، محدوده نورگیربخشی از زیرساخت محسوب نمی گردد.

 ضوابط خاص اجزای معماری

معیارهای شهرداری و نکات کلیدی در طراحی معماری:

 • فضای یک پارکینگ حداقل ۲٫۵ متر دهانه
 • قرار گیری دو پارکینگ حداقل ۴٫۵ متر دهانه
 • سه پارکینگ حداقل ۷ متر دهانه
 • طول لازم برای پارکینگ ۵ متر
 • حداقل ابعاد یک پارکینگ ۲٫۵ * ۵ متر است
 • شعاع مسیر یا طول لازم برای مانور ۵ متر
 • حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر است
 • عرض رمپ یک طرفه ۳ متر و ۶ متر دو طرفه است
 • عرض رمپ قوسی یک طرفه ۳٫۶۵ متر و ۷ متر دو طرفه است
 • ۱۵٪ شیب رمپ پارکینگ
 • هر واحد بیش از ۱۰۰ متر مربع نیاز به یک پارکینگ در طبقه اول و دوم دارد.
 • واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر مربع،یک پارکینگ- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر، ۱٫۵ پارکینگ – بیش از
  ۲۰۰ متر دو پارکینگ
 • یک واحد پارکینگ نیز در صورتی که شماره واحد فرد است، معاف می شود.
 • حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹ متر می باشد که ۳٫۱ می گیریم.
 • حداکثر ارتفاع پارکینگ خودرو ۲٫۴۰ متر است که ۲٫۸ می گیریم.
 • حداکثر ارتفاع پیلوت ۲٫۴۰ متر است
 • حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر است
 • حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر است
 • حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر است
 • ارتفاع مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر
 • ارتفاع نورگیر در زیر زمین حداکثر ۹۰ سانتیمتر
 • حداقل سطح پنجره نباید کمتر از یک پنجم سطح فضا باشد.
 • حداقل عرض حیات خلوت ۲ متر است اگر سراسری باشد، ۳ متر اگر سراسری نباشد.
 • پیش آمدگی بالکن در فاصله ۱۲ تا ۲۰ متر ۱۲۰ سانتی متر و در فاصله ۲۰ متر۱۵۰سانتیمتر مجاز است که به صورت دال می باشد.ارتفاع پیش آمدگی از زیر تا روی خیابان ۳٫۵۰ متر
 • حداقل ارتفاع چاله آسانسور ۱٫۶۰ متر
 • حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲٫۵۰ متر است
 • اتاق نشیمن ۳٫۰۰ متر
 • پاگرد ۱٫۲۰ متر

 

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ اردیبهشت ۹۸
20 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0