آیین نامه داخلی شورای مرکزی

کد خبر: 2469 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۱ آذر ۹۵ - ۴:۵۲ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،این آیین نامه براساس مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ قانون نظام مهندسی معدن و مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۷ و بند ب ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی آن تدوین شده است در این آیین نامه منظور از شورا همان شورای مرکزی است. آیین نامه داخلی شورای مرکزی

آیین نامه داخلی شورای مرکزی

آیین نامه شورای مرکزی

آیین نامه داخلی شورای مرکزی

۱- جلسه های شورا طبق برنامه مصوب شورا تشکیل می شود. برحسب تشخیص رئیس شورا یا بنا به تقاضای ۶ نفر از اعضاء جلسه شورا بطور فوق العاده تشکیل می شود. تعداد جلسه های عادی شورا حداقل یک بار در هر فصل و حداکثر دو بار در ماه است.

۲- رئیس و در غیاب وی دبیر اجرایی شورا از طریق دبیرخانه حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه محل، تاریخ، ساعت شروع، مدت و دستور کار جلسه را کتباً (از طریق پست یا با ارسال نمابر یا پست الکترونیکی) به اطلاع اعضا می رساند. چنانچه در زمانه و دستور کار مصوب شورا تغییری داده نشده باشد یادآوری تلفنی کفایت می کند.

۳-  هر یک از اعضای شورا که نتواند در جلسه ای شرکت کند باید مراتب را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه (ترجیحاً با ذکر علت) به رئریس یا دبیر اجرایی یا منشی شورا اطلاع دهد.

۴- در صورتی که هر یک از اعضای شورا بدون عذر موجه بطور متوالی در ۳ جلسه یا بطور متناوب در  ۵ جلسه در طول یک سال حاضر نشود خود به خود مستعفی شناخته می شود تشخیص عذر موجه با شورای مرکزی است.

۵- چنانچه مدت حضور عضوی به علت تاخیر در حضور یا تعجیل در ترک جلسه کمتر از نصف مدت جلسه باشد آن عضو غایب با عذر موجه منظور میشود.

آیین نامه داخلی شورای مرکزی

۶- در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضای شورا طبق بند ماده ۹۹ و تبصره ذیل ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی در اولین جلسه هیات عمومی یکی از اعضای هیات در همان رشته به عنوان جایگزین وی به مدت باقی  مانده از دوره شورا انتخاب و جهت صدور حکم طبق ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرایی به وزیر صنایع و معادن معرفی می شود همچنین در صورت استعفای رئیس شورا یا شمول بند ۴ بر وی شورای مرکزی می تواند دو نفر از اعضای خود را به جای او به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد کند تا وی طبق ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرایی یکی از آنان را انتخاب و جهت صدور

حکم برای مدت باقی مانده دوره به ریاست جمهوری معرفی کند.

آیین نامه داخلی شورای مرکزی

برای دیدن متن کامل کلیک کنید

 

 

 

مرجع اخبار نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی

برای مشاهده مجموعه کامل اخبار نظام مهندسی کلیک کنید.

مجموعه کامل محصولات آزمون نظام مهندسی را در اینجا ببنید.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۱ آذر ۹۵
751 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0