تشکلهای تخصصی، پیشرو در دریافت اختیارات حوزه صنعت، معدن و تجارت رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بیان کرد:

تشکلهای تخصصی، پیشرو در دریافت اختیارات حوزه صنعت، معدن و تجارت

فغفوری _ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در جریان دیدار با اعضای هیات رئیسه خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن بیان داشت: تفویض اختیارات سازمان در بخشهای صنعت، معدن و تجارت از سیاستهای اصلی سازمان بوده و تشکلها باید پیشرو در دریافت اختیارات باشند.

کد خبر: 970822014 تاریخ انتشار: سه شنبه 13 نوامبر 18 - 5:40 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،فغفوری _ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در جریان دیدار با اعضای هیات رئیسه خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن بیان داشت: تفویض اختیارات سازمان در بخشهای صنعت، معدن و تجارت از سیاستهای اصلی سازمان بوده و تشکلها باید پیشرو در دریافت اختیارات باشند.

تشکلهای تخصصی، پیشرو در دریافت اختیارات حوزه صنعت، معدن و تجارت

تشکلهای تخصصی، پیشرو در دریافت اختیارات حوزه صنعت، معدن و تجارت

تشکلهای تخصصی باید پیشرو در دریافت اختیارات  حوزه صنعت، معدن و تجارت باشند

وی در جریان دیدار با اعضای هیات رئیسه خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن اظهار داشت: تفویض اختیارات سازمان در بخشهای صنعت، معدن و تجارت از سیاستهای اصلی سازمان بوده و تشکلها باید پیشرو در دریافت اختیارات باشند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: در طی سال های اخیر بسیاری از وظائف اجرائی به تشکلهای تخصصی واگذار گردیده و تلاش داریم تنها وظائف نظارتی و حاکمیتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، انجام گیرد .
فغفوری، از توصیه مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به برون سپاری و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان خبر داد و گفت: باید در مسیری حرکت کنیم تا کار مردم توسط خود آنها که در قالب تشکلهای تخصصی شکل گرفته انجام شود که با این کار، قطعا نتیجه کار مثبت و ملموس خواهد بود

تشکلهای تخصصی، پیشرو در دریافت اختیارات حوزه صنعت، معدن و تجارت

وی بر عدم آشنائی آحاد مردم و مسئولین از مزایا و منافع فعالیتهای معدنی تاکید کرده و افزود: آثار مثبت فعالیت معدنکاران باید از طریق تشکلها به مردم منتقل شود .
این مقام مسئول از تمرکز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر روی فعالیتهای اکتشافی در طی ماه های آتی خبر داد.
منبع : خبرگزاری برنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی نظارت مکانیک

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
13 نوامبر 18
607 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0