توقف احداث صد برج در تهران عضو هیئت علمی نظام مهندسی تهران بیان داشت:

مشارکت مردم در اصلاح بافتهای فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد

حیدر جهان بخش عنوان کرد: مصوبات وزارت راه و شهرسازی میتواند در توسعه ی بیرون زا در هر شهر موثر باشد، در حالیکه توسعه ی درون زا در شهرها همواره از نظر اجرا و ضمانت اجرایی بعهده ی شهرداریها است.

کد خبر: 960916001 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۶ آذر ۹۶ - ۷:۲۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، حیدر جهان بخش عنوان کرد: مصوبات وزارت راه و شهرسازی میتواند در توسعه ی بیرون زا در هر شهر موثر باشد، در حالیکه توسعه ی درون زا در شهرها همواره از نظر اجرا و ضمانت اجرایی بعهده ی شهرداریها است.مشارکت مردم در اصلاح بافتهای فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد

مشارکت مردم در اصلاح بافتهای فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد

مشارکت مردم در اصلاح بافتهای فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد

مشارکت مردم در اصلاح بافتهای فرسوده باید  مورد توجه قرار گیرد

وی، با اشاره به تعریف بافت فرسوده از منظر دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرسازی کشور، ادامه داد: ریزدانگی قطعات ساختمان، ناپایداری بنا از نظر استحکام و دسترسی نامطلوب و سخت به بنا از جمله مواردی هستند که در تعریف و تشخیص بناهای فرسوده مورد نظر قرار میگیرند.
جهان بخش هم چنین گفت: بافتهای فرسوده ی متعلق به مناطق تاریخی و ارزشمند، بافت فرسوده بی ارزش و بافتهای فرسوده ی حاشیه ی شهرها ۳ گروه مهم بنا و بافتهای فرسوده شهری را تشکیل میدهند.
وی، با اشاره به ضرورت رسیدگی و باز تعریف بافتهای فرسوده در کشور، افزود: تعریف بافتهای فرسوده در راستا و بر مبنای هویت و زندگی اجتماعی میتواند نگاه افراد به بافتهای فرسوده را دگرگون کرده و بافتهای مختلف را مورد توجه قرار دهد.

مشارکت مردم در اصلاح بافتهای فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد

جهان بخش، با اشاره به موضوع مشارکت اجتماعی در بحث بافتهای فرسوده ی شهری، اظهار داشت: مشارکت مردم در تصمیم گیری در مورد آینده بافت فرسوده امر مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، بطوریکه در هنگام تعیین تکلیف برای بافتهای فرسوده باید سطح مشارکت اجتماعی و زندگی مردم ساکن در آن بافت خاص مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی نظام مهندسی تهران با اشاره به جنبه های مختلف توسعه ی درون زا و بیرون زا در شهر های کشور، مطرح کرد: مصوبات وزارت راه و شهرسازی میتواند در توسعه ی بیرون زا در هر شهر اثرگذار باشد، در حالیکه توسعه ی درون زا در شهرها همواره از نظر اجرا و ضمانت اجرایی بعهده ی شهرداریها است.
منبع : رادیو گفت و گو

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی سیستانوبلوچستان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ آذر ۹۶
456 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0