اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در مورد ضرایب مالیاتی سنوات نود و پنج و نود و شش

به اطلاع اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان می رساند به رعایت مفاد مواد (نود و هفت)، (نود و هشت)، و(صد و پنجاه و دو) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال شصت و شش و اصلاحی منتهی به ببست و هفتم/بهمن ماه/هشتاد و نیز به رعایت تبصره ماده (نود و هفت) قانون مذکور اصلاحی مصوب سی و یکم/تیرماه/نود و چهار در مواردی که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی (صاحبان شاغل)، اشخاص حقوقی و موسسات به طریق علی الراس تشخیص می گردد، اداره امور مالیاتی باید بعد از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه مورد نظر موضوع ماده (صد و پنجاه و دو) قانون مذکور را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و علل انتخاب نوع قرینه و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید کند و سپس با اعمال ضریب مقرر در قرینه انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین کند.

کد خبر: 970711018 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ - ۳:۳۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان،به اطلاع اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان می رساند به رعایت مفاد مواد (نود و هفت)، (نود و هشت)، و(صد و پنجاه و دو) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال شصت و شش و اصلاحی منتهی به ببست و هفتم/بهمن ماه/هشتاد و نیز به رعایت تبصره ماده (نود و هفت) قانون مذکور اصلاحی مصوب سی و یکم/تیرماه/نود و چهار در مواردی که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی (صاحبان شاغل)، اشخاص حقوقی و موسسات به طریق علی الراس تشخیص می گردد، اداره امور مالیاتی باید بعد از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه مورد نظر موضوع ماده (صد و پنجاه و دو) قانون مذکور را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و علل انتخاب نوع قرینه و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید کند و سپس با اعمال ضریب مقرر در قرینه انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین کند.

اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  خوزستان در مورد ضرایب مالیاتی سنوات نود و پنج و نود و شش

در این ارتباط تصویر دفترچه ضرائب مالیاتی سالهای نود و پنج و نود و شش صفحه پنحاه و نه مورد استفاده در محاسبه درآمد مشمول مالیات اعضاء سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در ادامه می آید .
قابل ذکر است مدیر امور مالی به اتفاق مشاور مالیاتی این سازمان راهنمایی و مشاوره را به عهده دارند.

اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۱ مهر ۹۷
457 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0