دیدار نماینده ساری و میاندوآب با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزاری یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره سازمان روز شنبه 16 دی ماه در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید  گزارش کمیسیون ورزش سازمان از فعالیت 1 ساله این کمیسیون ارائه شد.

کد خبر: 961018005 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۸ دی ۹۶ - ۷:۳۶ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران،یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره سازمان روز شنبه ۱۶ دی ماه در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید . برگزاری یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

۱- گزارش کمیسیون ورزش سازمان از فعالیت ۱ ساله این کمیسیون ارائه شد.
۲- موضوعات مربوط به مجریان مطرح و در مورد فسخ و اتمام قرارداد بشرح ذیل تصمیم گیری شد:
۲-۱-فسخ
در صورت فسخ قرارداد شامل موارد تعیین شده در ماده بیست و چهار شرایط عمومی پیمان و در صورت توافق میان طرفین براساس ماده بیست و پنج شرایط عمومی پیمان، موضوع اقدامات بعد از فسخ در مورد انجام تسویه حساب مالی و صورت برداری از کلیه کارهای انجام شده و صورت جلسه پیشرفت فیزیکی انجام میپذیرد لکن در صورتی که طرفین در مورد موارد مالی یا فنی و یا تفسر مفاد قرارداد اختلافی داشته باشند موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده بیست و هفت شرایط عمومی پیمان ارجاع و بعد از اعلام نظر هیات حل اختلاف اقدامات بعد از فسخ انجام میگیرد (ماده بیست و پنج شرایط عمومی پیمان) هم چنین تا زمان تعیین تکلیف قرارداد پروژه میبایست با گزارش ناظر هماهنگ کننده به مرجع صدور پروانه تعطیل شود و ادامه کار منوط بمعرفی مجری جدید و ثبت پروژه از مجری جدید به میزان معادل پیشرفت فیزیکی مانده و با احتساب یک کار انجام پذیرد (بند نه-چهار-پنج مبحث دوم مقررات ملی).
۲-۲-اتمام مدت قرارداد

برگزاری یکصد و هفتمین نشست هیأت مدیره سازمان

در صورت اتمام قرارداد، مجری میبایست براساس ماده دوازده شرایط عمومی پیمان سه ماه قبل از اتمام قرارداد بمالک آگاهی دهد و در صورت توافق طرفین، قرارداد تمدید میگردد لکن در صورتی که طرفین تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشند و هیچ گونه اختلافی در مورد موارد فنی و مالی و … نداشته باشند قرارداد خاتمه یافته و ادامه عملیات اجرایی منوط بمعرفی مجری جدید از طرف کارفرما و ثبت پروژه طبق پیشرفت فیزیکی مانده با احتساب یک کار میباشد و در صورتی که طرفین قرارداد در مورد موارد مالی و فنی و تفسیر مفاد قرارداد و … اختلاف داشته باشند موضوع جهت صدور رای به هیات حل اختلاف ارجاع و طبق رای صادره توسط هیات حل اختلاف اقدام خواهد شد و در صورتیکه رأی صادره منجر به ختم قرارداد گردد ، قرارداد خاتمه داده شده و ادامه عملیات اجرایی منوط بمعرفی مجری جدید با شرایط پیش گفته میباشد (بند نه-چهار-پنج مبحث دوم مقررات ملی).
قابل ذکر است که حداقل زمان مدت قرارداد ، براساس دوره نظارت میباشد .
۳- موضوع تعیین حسابرسی مستقل جهت بررسی اسناد مالی سال نود و شش سازمان مطرح که با موضوع تا سقف ۳۰ میلیون تومان مطابق با آئین نامه مالی معاملاتی موافقت شد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق طراحی اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ دی ۹۶
168 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0