پی‌گیری گرداوری مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

پی‌گیری گرداوری مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

چهل و چهارمین نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 14 آبان برگزار گردید.

کد خبر: 191107001 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۶ آبان ۹۸ - ۸:۴۹ ق.ظ

​به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،چهل و چهارمین نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در تاریخ ۱۴ آبان برگزار گردید.

پی‌گیری گرداوری مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری

پی‌گیری گرداوری مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری

پی‌گیری گرداوری مبانی قیمت گذاری  خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

در این نشست، ابتدا نامه های پیشنهادی  گروه تخصصی معماری به معاونین وزارت راه و شهرسازی مطرح گردید.

این نامه ها در مورد “نظامنامه  پیشنهادی طراحی نما و سیمای ساختمان ها” و نیز نامه  مبنی بر ترویج مقررات ملی ساختمان با گرداوری “نظامنامه پیشنهادی طراحی نما و سیمای ساختمان ها”، “دستورالعمل پیشنهادی اجرایی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در بخش معماری” و “تجربیات جهانی در مورد مقررات ملی ساختمان در معماری- تجربه کشور آلمان” منجر گردید.

به گفته نصر، ریاست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی، دربخش دوم جلسه، موضوع گرداوری مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مدنظر قرار گرفت و مقرر شد مورد مذکور در اختیار شرکت مهندسین مشاور گرداوری مبانی قیمت گذاری قرار گیرد. مبانی فوق الذکر به پیشنهاد گروه تخصصی معماری در ۳ بخش شامل موارد زیر در نظر گرفته شد:

۱- مولفه های مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی شامل:

–  آسیب شناسی و تحلیل ساختار مبانی قیمت‌گذاری مصوب سال هفتاد و هشت (ابهام در نحوه محاسبه آیتم پیچیدگی عملیات ساختمانی در حق الزحمه‏- ابهام در محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی سایر رشته ها و رسته های مهندسی ساختمان غیر از چهار رشته معماری، سازه، مکانیک و برق‏- عدم تعیین راهکار بمنظور پوشش ریسک مخاطرات ناشی از مسئولیت مدنی مهندسان ارائه کننده خدمات‏- سکوت در باره نحوه تعیین بیمه تامین اجتماعی برای مهندسانی که صرفاً در زمینه ارائه خدمات مهندسی شاغل محسوب می گردند)

– پیشنهاد ساختار جدید در تهیه مبانی قیمت‌گذاری (با مفروضات اولیه: کاهش تعارضات مطابق ماده صد و هفده آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان‏- امکان پذیری راحت تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی با تعریف آیتم های جدید‏- تعیین حق الزحمه یک‌ساله برای تمامی خدمات مهندسی از زمان شروع ارائه خدمات براساس تعاریف قانونی‏- تعیین حداقل حق الزحمه در مبانی پیشنهادی اعداد بدست آمده در محاسبات اولیه بمنظور ارائه خدمات مهندسی و استفاده از ضرایب افزاینده دیگر به فراخور تعاریف و شرایط جهت محاسبه نهایی حق الزحمه)

– معرفی ساختار جدید (مبانی هزینه ساخت ساختمان به ازای هر مترمربع‏- ضریب مبانی درصد حق الزحمه‏- حق الزحمه مبانی هر رشته به ازای یک سال‏- ضریب تعدیل سالانه)

– ضرایب افزاینده و ارائه تعاریف مربوط به آن ها (ضریب برخورداری‏- ضریب مسئولیت‏- ضریب بیمه تامین اجتماعی‏- ضریب مهلت پروانه ساختمانی‏- ضریب تعدیل‏- ضریب تمدید‏- ضریب هماهنگ کننده‏)

پی‌گیری گرداوری مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری

۲-  شرح خدمات طراحی معماری  و شرح خدمات نظارت معماری شامل:

– طراحی معماری (اهداف‏- تعریف طرح و مطالعات پایه‏- تحلیل شاخص‌های بستر اجرای طرح‏- سایر عوامل موثر در اجرای طرح‏- معیارهای موثر در تهیه طرح‏- تحلیل عناصر طرح ریزی کالبدی‏- خصوصیات روابط عملکردی‏- تهیه طرح معماری‏- نقشه ها و گزارشات توجیهی‏- هماهنگی در تعیین سامانه (های) سازه ای و عناصر تاسیسات مکانیکی و برقی‏- نقشه های اجرایی معماری‏- خدمات خاص‏- ارائه گزارش نهایی)

– نظارت معماری (اهداف‏- بررسی های مقدماتی و اعلام آمادگی‏- آغاز عملیات‏- نظارت بر عملیات پی سازی‏- نظارت بر عملیات اجرای اسکلت و سقف‏- نظارت بر عملیات سفت کاری‏- نظارت بر عملیات نازک کاری‏- نظارت بر عملیات نماسازی‏- نظارت بر عملیات محوطه سازی‏- گزارشات پایان عملیات ساختمانی)

۳- بررسی مبانی قیمت گذاری در نمونه کشورهای جهانی با این عناوین:

“Sources and methods construction price indices” ، “Code of measurement for cost planning” etc…
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام سازمان مهندسی تهران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ آبان ۹۸
48 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0