سرپرست اداره کل اجرای طرح ‌های ملی مجری پروانه مهندسی خود را عودت داد بمنظور تبعیت از دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام گردید؛

سرپرست اداره کل اجرای طرح ‌های ملی مناطق سه و چهار سازمان مجری پروانه مهندسی خود را عودت داد

خلیل محبت خواه سرپرست اداره کل اجرای طرحهای ملی مناطق سه و چهار سازمان مجری ساختمان ‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، اصل پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان، بازگرداند.

کد خبر: 961125013 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،خلیل محبت خواه سرپرست اداره کل اجرای طرحهای ملی مناطق سه و چهار سازمان مجری ساختمان ‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، اصل پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان، بازگرداند.

سرپرست اداره کل اجرای طرح ‌های ملی مجری پروانه مهندسی خود را عودت داد

سرپرست اداره کل اجرای طرح ‌های ملی  مناطق سه و چهار سازمان مجری پروانه مهندسی خود را عودت داد

خلیل محبت ‌خواه سرپرست اداره کل اجرای طرحهای ملی مناطق سه و چهار سازمان مجری ساختمان‌ ها و تاسیسات عمومی و دولتی بدنبال ابلاغیه آخوندی مبنی بر دستورالعمل ارجایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در نامه ای مهندس جعفر هاشم ‌زاده ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانغربی، پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را به آن سازمان تحویل داد.
متن نامه فوق بدین شرح است: احتراما در اجرای دستورالعمل شماره ۰۰۲ /۱۰۰ / ۵۷۵۷۷۳ مورخ پانزدهم بهمن ماه نود و شش مقام عالی وزارت راه و شرسازی جناب آقای دکتر آخوندی و برای ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای و پرهیزی از امورزی که زمینه قبول منافع متعارض را سبب میشود به پیوست پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را بصورت امانی جهت نگه داری در آن سازمان ارسال می کنم.

سرپرست اداره کل اجرای طرح ‌های ملی مجری پروانه مهندسی خود را عودت داد

لازم به ذکر است، پیش از این نیز در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، بدنبال ابلاغیه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض، مقامات وزارت راه و شهرسازی هم چون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان، محمد سعید ایزدی معاونت معماری و شهرسازی، منوچهر شیبانی ‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی، پروانه مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان عودت دادند تا به امانت نزد آن سازمان بماند و بعد از پایان شمول دستورالعمل مذکور، عودت گردد. هم چنین اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم قبل از این، پروانه خود را به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی تحویل داد.

منبع : مسکن و شهرسازی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ بهمن ۹۶
209 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0