تاریخچه زمانی شتاب زمانی شتاب

تاریخچه زمانی شتاب

تاریخچه زمانی شتاب چیست؟ با توجه به مقررات زلزله موجود، به طور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل برای سازه ها وجود دارد (استاتیک، دینامیک طیفی، دینامیک تاریخچه زمانی)، که هر کدام برای شرایط خاص است. وقتی یک ساختار واحد تحت این سه نوع تحلیل قرار می گیرد، پاسخ های مختلفی می دهند.

کد خبر: 980223011 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ - ۲:۳۷ ب.ظ

تاریخچه زمانی شتاب چیست؟ با توجه به مقررات زلزله موجود، به طور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل برای سازه ها وجود دارد (استاتیک، دینامیک طیفی، دینامیک تاریخچه زمانی)، که هر کدام برای شرایط خاص است. وقتی یک ساختار واحد تحت این سه نوع تحلیل قرار می گیرد، پاسخ های مختلفی می دهند.

تاریخچه زمانی شتاب

تاریخچه زمانی شتاب

تاریخچه زمانی  شتاب

در مقررات ۲۸۰۰، تجزیه و تحلیل پویا به دو روش انجام می شود: تحلیل طیفی و تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی. تجزیه و تحلیل دینامیکی باید با توجه به حرکت زمین انجام شود.اثرات حرکت زمینی می تواند به عنوان یک طیف انعکاسی از طرح یا سابقه تغییرات شتاب توصیف شود.تجزیه و تحلیل زمانی دینامیکی (یا تاریخچه زمانی) برای تعیین پاسخ لحظه ای یک ساختار تحت شتابپی استفاده می شود. شتاب نگاشت باید نشان دهنده حرکت واقعی زمین در محل در طول زلزله باشد. برای این منظور، حداقل سه شتاب نگاشت باید مطابق شرایط مندرج در مقررات استفاده شود. بازتاب ها بر اساس حداکثر مقدار این سه جفت شتاب است. اگر هفت جفت شتاب نگاشت در نظر گرفته شود، می توانید از بازتاب متوسط ​​شتاب سنج استفاده کنید.همچنین این روش تجزیه و تحلیل شامل دو روش غیر خطی غیرارتجاعی و خطی ارتجاعی متفاوت است.

نظام مهندسی عمران چیست

نظام مهندسی عمران آب و فاضلاب

تعریف شتاب نگاشت و شتاب نگار

 

 • شتاب نگاشت: نمودار خروجی از یک شتاب دهنده است. شتاب نگاشت رکورد حرکت زمین در ایستگاه اندازه گیری و به عنوان تابعی از زمان است.
 • شتاب نگار: ضبط شتاب زمین به عنوان تابعی از زمان.زمانی که شتاب زمین بیش از یک محدودیت سرعت مشخص حرکت کند،آنها شروع به کار می کنند.

 

کاربرد تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی

روش های تجزیه و تحلیل ساختاری شرح داده شده در بند ۲-۳ از استاندارد ۲۸۰۰ به شرح زیر است:

روشهای خطی:

 • تجزیه و تحلیل استاتیکی معادل
 • تجزیه و تحلیل پویا طیفی
 • تجزیه و تحلیل تاریخچهزمانی

روش های غیر خطی:

 • تجزیه و تحلیل غیر خطی استاتیکی
 • تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی

تاریخچه زمانی شتاب

تفاوت بین تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی خطی و دیگر روش های تجزیه و تحلیل

به منظور بیان تفاوت بین تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی خطی و دیگر روش های تجزیه و تحلیل ساختاری، بهتر است برای اول شناخت از دامنه استفاده از هر نوع تجزیه و تحلیل داشته باشیم:

 1. تجزیه و تحلیل خطی ساختار با در نظر گرفتن رفتاری خطی برای اجزای آن در نظر گرفته می شود. اگر اثرP-Δبا ترک خوردگی ستون، دال ، دیوار برشی، اسلب و غیره لحاظ گردد، این آثار در تجزیه و تحلیل خطی ساده می شود. برای مثال، اثرP-Δدر تحلیل استاتیک خطی به عنوان یک بار اضافی و اثر ترک خوردگی با کم شدن سختی وارد می شود. به طور کلی، روش های تجزیه و تحلیل خطی مناسب زمانی است که رفتار عناصر تشکیل دهنده در محدوده خطی در طول زلزله باشد یا تعداد کمی از مولفه ها از خط خارج می شوند.
 2. تجزیه و تحلیل غیر خطی، تجزیه و تحلیل ساختاری براساس رفتار غیرخطی اجزای آن به دلیل رفتار غیرخطی مواد، ترک خوردگی و اثرات هندسی غیر خطی است.به طور کلی می توان گفت که روش تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی یکی از روش های دقیق است. هر زمان که نیاز به ارزیابی خاصی از ساختارها وجود دارد، روش زمان بندی انتخاب بسیار خوبی است. اما این دقت بالا باعث شده است که عملیات محاسباتی براساس این روش پیچیده شود و نیاز به تجربه زیادی در تفسیر نتایج دارد. با توجه به دشواری انجام تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی برای ارزیابی دقیق ساختارها و نیاز به تجربه بالا برای تفسیر نتایج، تجزیه و تحلیل غیر خطی امروزه، به سرعت در حال گسترش است. با توجه به سادگی این روش و دقت مناسب آن، به نظر می رسد که آن را می توان به عنوان یک جایگزین مناسب برای تحلیل تاریخچه زمانی، به ویژه در ساختمان های کوتاه و متوسط ​​استفاده کرد.

کاربرد تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی

برای تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی، می توان در موارد زیر استفاده کرد:

 • فرایندهای خاص طراحی، مانند جداکننده های لرزه ای
 • طراحی بر اساس عملکرد (برای افزایش قابلیت اطمینان تقاضای لرزه با افزایش دقت تجزیه و تحلیل)
 • پروژه های تحقیقاتی (آزمایش های آزمایشگاهی و…)
 • در ساختارهای خاص
منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ اردیبهشت ۹۸
27 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0