کمیسیون عمران مجلس بخش نامه های اخیر وزیر راه را غیرقانونی عنوان کرد در نامه ای به آخوندی راه عنوان شد؛

کمیسیون عمران مجلس بخش نامه های اخیر وزیر راه را غیرقانونی عنوان کرد

کمیسیون عمران مجلس در نامه ای به آخوندی بیان داشت: هر 2 بخش نامه اخیر وی در حوزه نظام مهندسی ساختمان غیر قانونی بوده و فاقد اثر است.

کد خبر: 961118020 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ - ۷:۱۷ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی،کمیسیون عمران مجلس در نامه ای به آخوندی بیان داشت: هر ۲ بخش نامه اخیر وی در حوزه نظام مهندسی ساختمان غیر قانونی بوده و فاقد اثر است.

کمیسیون عمران مجلس بخش نامه های اخیر وزیر راه را غیرقانونی عنوان کرد

کمیسیون عمران مجلس بخش نامه های اخیر وزیر راه را غیرقانونی عنوان کرد

کمیسیون عمران مجلس بخش نامه های  اخیر وزیر راه را غیرقانونی عنوان کرد

به دنبال صدور ۲ بخش نامه از وزیر راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی ساختمان مبنی بر حذف رویه کسر پنج درصد از حق نظارت مهندسان از طرف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از دهم بهمن ماه امسال و نیز ممنوعیت فعالیت مهندسان شاغل در دستگاههای نه گانه دولتی در بخش خصوصی به علت تعارض منافع، فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس و ریاست شورای مرکزی از کمیسیون عمران مجلس درخواست رسیدگی به قانونی یا غیر قانونی بودن آن را ارائه داد که این کمیسیون امروز طی نامه ای به آخوندی عنوان کرد این ۲ بخش نامه فاقد وجاهت قانونی هستند.
در این نامه آمده است: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان حق دارند طبق ماده سی و هفت قانون نظام مهندسی ساختمان درصدی از درآمد مهندسان را بعنوان هزینه های خدمات مهندسی کسر کنند.
هم چنین در این نامه قانونی بودن کسر پنج درصد تصریح شده است ضمن این که صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس صراحتا بیان کرده است هیچیک از سازمانهای استانی نظام مهندسی ساختمان تا به حال بیش تر از پنج درصد از دستمزدها کسر نکرده اند.
بدری، در نامه دیگری در مورد منع فعالیت مهندسان شاغل در بخش دولتی در بخش خصوصی نیز با اشاره به این که این بخش نامه هم فاقد وجاهت قانونی است، اظهار داشت: در هیچیک از بندها و مواد قانون نظام مهندسی منعی برای اشتغال مهندسان همزمان در چند دستگاه نیامده است و استناد وزیر راه و شهرسازی به بند پنج ماده دو قانون نظام مهندسی تفسیر به رأی محسوب می گردد.

کمیسیون عمران مجلس بخش نامه های اخیر وزیر راه را غیرقانونی عنوان کرد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این نامه از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد تا این بخش نامه ابطال شده و از تضییع حقوق مهندسان جلوگیری کند.

منبع : قدس آنلاین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی اردبیل

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ بهمن ۹۶
300 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0