زمانی که پروانه اشتغال به کار اعتبار نداشته باشد جزء سنوات محسوب نمی شود نامه منوچهر شیبانی اصل

شیوه جدید محاسبه سنوات در ارتقا پایه

منوچهرشیبانی اصلی، مدیرکل دفتر سازمانهای نظام مهندسی و تشکلهای مردمی وزارت راه و شهرسازی، در نامه ای به مدیران راه و شهرسازی تمامی استانها، شیوه نامه جدید محاسبه سنوات برای ارتقا پایه را اعلام کرد.

کد خبر: 970124003 تاریخ انتشار: جمعه ۲۴ فروردین ۹۷ - ۱:۵۰ ب.ظ

بسمه تعالی

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)

با احترام،

زمانی که پروانه اشتغال به کار اعتبار نداشته باشد جزء سنوات محسوب نمی شود

زمانی که پروانه اشتغال به کار اعتبار نداشته باشد جزء سنوات محسوب نمی شود

زمانی که پروانه اشتغال به کار اعتبار نداشته باشد  جزء سنوات و سابقه کار محسوب نمی شود

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، نظر به استعلام برخی از ادارات کل راه و شهرسازی در خصوص بررسی و تعیین وضعیت مدت زمانی که پروانه اشتغال به کار مهندسی اعتبار نداشته و دارنده آن هم نسبت به تمدید اقدام ننموده است، به آگاهی می رساند وفق بند “ب”  ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع فاقد اعتبار شناخته شدن یا تعلیق اعتبار یا اساسا ابطال پروانه اشتغال به کار، در صورت عدم تمدید یا عدم پرداخت وجوه عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت، همچنین مطابق بند ۲ بخشنامه ۹۹۲۱/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاونت امحترم وقت مسکن و ساختمان وزارت متبوع، داشتن سنوا و سابقه کار در پایه قبلی، الزامی قید شده است،لذا مدت زمانی که پروانه اشتغال به کار اعتبار نداشته و نسبت به تمدید آن هم اقدامی نشده است، جزء سنوات سابقه کار بر مبنای پروانه اشتغال به کار محسوب نمی شود.

زمانی که پروانه اشتغال به کار اعتبار نداشته باشد جزء سنوات محسوب نمی شود

منوچهر شیبانی اصل

مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی

 

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۴ فروردین ۹۷
846 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0