جلسه رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز جلسه رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز

جلسه رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز

جلسه رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز ، برگزار شد. در مورد موضوع استفاده از سنگ نما درساختمانهای بیش از پنج طبقه بطور مفصل بحث و بررسی گردید

کد خبر: 010912002 تاریخ انتشار: شنبه ۱۲ آذر ۰۱ - ۹:۰۷ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، جلسه رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز ، برگزار شد. در مورد موضوع استفاده از سنگ نما درساختمانهای بیش از پنج طبقه بطور مفصل بحث و بررسی گردید

جلسه رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز

جلسه رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز

جلسه مشترک رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریزدر دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

در این جلسه که چند تن از اعضای هیات مدیره و مدیران واحدهای مختلف سازمان حضور داشتند در جهت افزایش تعاملات سازمان با شهرداری کلانشهر تبریز هم‌چنین در راستای تسهیل ارائه خدمات شایسته برای مراجعین و ایجاد بسترهای مناسب و برای جلوگیری از هر گونه موازی کاری، مباحثی مطرح و بعد از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

ـ موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۰ و محرومیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و برق مطرح و مقررشد اطلاع رسانی به محرومین از طریق پیامک اطلاع رسانی گردد.

ـ در مورد موضوع استفاده از سنگ نما درساختمانهای بیش از پنج طبقه بطور مفصل بحث و بررسی و مقرر گردید، در اسرع وقت موارد جمع بندی شده و در جلسه بعدی اتخاذ تصمیم شود.

ـ مقرر شد مواردی که فایل کنترل براساس آیین نامه ۲۸۰۰ استاندارد ملی ایران نیست به معاونت شهرسازی اعلام تا در اختیار شهرداری های مناطق قرار بگیرد.

ـ موضوع افزایش طبقات پرونده هایی که براساس ویرایش مبحث چهار و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان کنترل و اجرا شده اند، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

ـ نامه شماره ۱۱/۸۵۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی قرائت و بعد از بحث و بررسی مقرر گردید، جلسه مشترک بین معاونت شهر سازی، سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی دراسرع وقت تشکیل شودتا نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم شود.

ـ با توجه به راه اندازی سیستم الکترونیکی سینا در سازمان نظام مهندسی، مقرر گردید در مورد ایجاد لینک با سامانه Esup شهرداری درباره انجام امور مربوط به مراجعین و ارسال گزارشات و نامه های فی مابین اقدامات لازم انجام گیرد.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۲ آذر ۰۱
101 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0