ابقای علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یک‌سال دیگر به عنوان ریاست این شورا ابقای علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یک‌سال دیگر به عنوان ریاست این شورا

ابقای علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یک‌سال دیگر به عنوان ریاست این شورا

ابقای علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یک‌سال دیگر به عنوان ریاست این شورا ، صورت گرفت. نشست شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) با دستور کار تعیین اعضای هیات رئيسه برای مدت یک‌سال برگزار گردید

کد خبر: 000422004 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ - ۹:۲۴ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ابقای علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یک‌سال دیگر به عنوان ریاست این شورا ، صورت گرفت. نشست شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) با دستور کار تعیین اعضای هیات رئيسه برای مدت یک‌سال برگزار گردید

ابقای علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یک‌سال دیگر به عنوان ریاست این شورا

ابقای علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یک‌سال دیگر به عنوان ریاست این شورا
علی محمد عبدی قهرودی، رئيس شورای انتظامی نظام مهندسی باقی ماند
با تصمیم شورای انتظامی نظام مهندسی(کشور)، علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یک‌سال دیگر بعنوان ریاست این شورا باقی ماند.
نشست شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) با دستور کار تعیین اعضای هیات رئيسه برای مدت یک‌سال برگزار گردید.
در عین حال، نظر به اتمام دوره هیات رئيسه و معطوف به ماده نود و شش آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای هیات رییسه برای مدت یک‌سال انتخاب شدند.
برهمین اساس، علی‌محمد عبدی قهرودی بعنوان رئيس، شهرام کوسه‌غراوی به سمت نایب رئيس و مهندس امیر سلیمی بعنوان دبیر شورای انتظامی کشور انتخاب شدند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ تیر ۰۰
215 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0