آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

کد خبر: 960507038 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲ آذر ۹۵ - ۱۱:۰۰ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلینظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)ماده ۱: اشتغال به کار کارگران به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی در هر محل – حسب مورد – از تاریخی که وزارت مسکن و  شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور، تعیین و اعلام کند مستلزم داشتن صلاحیت فنی است که از طریق صدور پروانه مهارت فنی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که از این پس به اختصار سازمان نامیده می شود احراز شود آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

سازمان نظام مهندسی ساختمان

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

 

ماده ۲- پروانه مهارت فنی به درجات زیر تقسیم می شود که با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به متقاضی داده می شود.

الف : پروانه مهارت فنی درجه سه:

به افرادی که پس از طی دوره آموزشی یا پس از مسب تجربه مهارت لازم در حد استاندارد درجه (۳) سازمان را فرا گرفته و در آزمون مربوط موفقیت کسب نمایند.

ب : پروانه مهارت فنی درجه دو :

به افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت فنی درجه (۳) حداقل به مدت یک سال در پروژه های ساختمانی تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی سابقه کار داشته باشند پس از طی یک دوره آموزشی بر اساس استاندارد مهارت درجه (۲) سازمان و قبولی در آزمون مربوط

ج: پروانه مهارت فنی درجه یک :

به افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت درجه (۲) حداقل به مدت دو سال در پروژه های ساختمانی تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی سابقه کار داشته باشند پس از طی یک دوره آموزشی براساس استاندارد درجه (۱) سازمان و قبولی در آزمون مربوط.

تبصره –  به افرادی که مهارت خود را از طریق تجربه کسب کرده اند در صورت موفقیت در آزمون براساس استاندارد مربوط و با رعایت سایر شرایط پروانهد مهارت فنی در همان درجه داده می شود.

ماده ۳ – در پروانه مهارت فنی صلاحیت فرد برای آن قسمت از امور فنی در بخش ساختمان و شهر سازی که دارنده آن می تواند به تنهایی یا تحت نظارت کارگران ماهرتر انجام دهد قید می شود.

ماده ۴-  متقاضیان واجد شرایط دریافت پروانه مهرات فنی باید تقاضای خود را به انضمام برگ معافیت یا دفترچه پایان خدمت ( برای مشمولین) به سازمان ارائه دهند.

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

تبصره: سابقه تجربی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و گواهی صادر شده توسط وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت،

شهرداریها و نهادهای عمومی غیر دولتی یا دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی احراز می شود.

ماده ۵- مدت اعتبار پروانه مهارت فنی از تاریخ صدور سه سال است که در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختمانی هر (۳) سال یک بار تمدید خواهد شد.

تبصره- استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فنی نیز از  طریق گواهی سازمانها یا اشخاص فوقالذکر مشروط به تحت پوشش بودن بیمه تامین اجتماعی احراز می شود.

ماده ۶- کلیه اشخاص حقیقی و حقورقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این آیین نامه باید پروانه مهارت فنی موقت کسب نمایند

ماده ۷- افرادی که در رشته های مربوط به امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی دارای گواهینامه کارگر ماهر درجه یک یا طرح (۱۸) ماهه از سازمان باشند می توانند با رعایت و احراز سایر شرایط از جمله داشتن سابقه کار تجربی به مدت لازم و قبولی در آزمون مربوط از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای دریافت پروانه اشتغال به کار تجربی نمایند.

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

ماده ۸- وزارتخانه ها ی مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی موظفند ظرف ده سال اجرای مفاد این آیین نامه را به کل کشور تسری دهند.

منبع

 

 

مرجع اخبار نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی

برای مشاهده مجموعه کامل اخبار نظام مهندسی کلیک کنید.

مجموعه کامل محصولات آزمون نظام مهندسی را در اینجا ببنید.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲ آذر ۹۵
1083 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0