آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم آیین نامه استاندارد 2800

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

زلزله از پدیده های طبیعی بوده که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها همراه با تلفات انسانی شده است در راستای عزم ملی و برنامه های دولت برای کاهش خسارات وارده این پدیده وحشتناک نقش موثر و سازنده آیین نامه طراح ساختمان ها در برابر زلزله در ترویج ساخت و ساز ایمن بر هیچ کس پوشیده نیست.

کد خبر: 970512002 تاریخ انتشار: شنبه ۱۳ مرداد ۹۷ - ۸:۲۰ ب.ظ

زلزله از پدیده های طبیعی بوده که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها همراه با تلفات انسانی شده است در راستای عزم ملی و برنامه های دولت برای کاهش خسارات وارده این پدیده وحشتناک نقش موثر و سازنده آیین نامه طراح ساختمان ها در برابر زلزله در ترویج ساخت و ساز ایمن بر هیچ کس پوشیده نیست.

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله   (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

گذشت چند سال از تصویب و اجرای ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران و وقوع زمین لرزه های شدید در ایران و سایر نقاط جهان موجب شد تغییراتی در آیین نامه های طراحی ساختمان در مقابل زلزله به وجود آید که در این رویکرد بازنگری و اصلاح ویرایش های مختلف این آیین نامه ها را نیز اجتناب ناپذیر می سازد به همین جهت تجدیدی نظر و بازنگری این آیین نامه در هر پنج سال باید صورت پذیرد و کلیه فعالیت های مطالعاتی و بررسی های علمی و فنی در این خصوص با هدف به روزرسانی آیین نامه متناسب با روش های تحلیل ، طراحی و ساخت و ساز کشور با در نظر گرفتن خطرات ناشی از وقوع حوادث همچنین با بهره گیری از پیشرفت های علمی، دستاورهای مطالعاتی تحقیقاتی بومی و جهانی طراحی و برنامه ریزی شود.

دانلود فایل PDF آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

خرید آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

در ویرایش چهارم با گذراندن یک تجربه کاری سیاست های اجرایی زیر برای انجام مراحل مختلف بازنگری در نظر گرفته شد. ۱- ابهام زدایی و پاسخ به سوالات کلیه طراحان و مهندسانی که از سال ۱۳۸۶ با ویرایش سوم این آیین نامه محاسبات و تحلیل و طراحی سازه ها ی مقاوم در برابر زلزله را انجام داه اند. ۲- استفاده از دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی انجام گرفته توسط محققان و استادان در خصوص مسائل خاص مربوط به وضعیت لرزه خیزی و ساخت و ساز کشور ۳- لحاظ کردن تغییرات لازم در مباحث آیین نامه با توجه به افزایش دانش و فناوری علم زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سطح جهان با بهره گیری از آیین نامه های معتبر زلزله. رئوس برنامه عمل بازنگری و ویرایش چهارم به شرح زیر تنظیم گردید:آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم – بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده دخلی و جمع آوری مطالب آنها – جمع آوری دیدگاه های اعضای کمیته اجرایی و کمیته دائمی – تهیه پیش نویس ویرایش چهارم آیین نامه توسط کمیته هماهنگی – نظرخواهی از استادان محققان و جامعه مهندسی کشور در خصوص پیش نویس – اعمال نظریات اصلاحی در صورت نیاز – طرح پیش نویس تهیه شده در کمیته دائمی برای تصویب طرح پیش نویس تهیه شده در کمیته ملی استاندارد برای تصویب – طرح پیش نویس تهیه شد در سایر مراجع قانونی برای تصویب برنامه بازنگری متن آیین نام برای تدوین  و ویرایش چهارم آن از سال ۱۳۸۸ آغز گردید. در اجرای این دوره از بازنگری آیین نامه به منظور تدقین در تصمیم گیری پس از برگزاری جلسات متعدد ارکان اصلی ساختار برای تدوین ویرایش جدیدی در خصوص چگونگی انجام وظایف رسیدگی به مباحث آیین نامه به گونه زیر مورد تصویب قرار گرفت. الف) کمیته دائمی بازنگری متشکل از ۳۷ نفر از استادان و متخصصان ب) کمیته اجرایی متشکل از ۲۱ نفر منتخب کمیته دائمی پ) کمیته هماهنگی متشکل از ۳ نفر منتخب کمیته اجرایی ت) کارگروههای (شامل کارگروه های: ۱- پهنه بندی خطر زلزله، ۲- طیف و طبقه بندی زمین، ۳- ناپایداری های زمین،۴- روش های تحلیلی ۵- اعضای غیر سازه ای۶- سازه های غیر ساختمانی ۷- ساختمان با مصالح بنایی و ۸- اتصالات فولادی) محتوای این بازنگری در زمینه های مختلف قابل بررسی است. از جمله می توان به تغییرات  اساسی در اصلاح ساختار مطالب موجود به گونه ای رساتر و واضح تر ، به روز نمودن مطالب علمی براساس نتایج تحقیقات علمی و آیین امه های معتبر طراحی ساختمان ها در مقابل زلزله و رفع نارسایی های که طی سال ها استفاده از ویرایش سوم مشخص شده بود اشاره نمود. پس از برگزاری جلسات متعدد کمیته های دائمی، اجرایی و هماهنگی، موضوعات بازنگری در تهیه ویرایش های چهارم برااساس بازخوردهای علمی و اجرایی ویرایش سوم و همچنین آخرین دستاوردهای علمی – تحقیقاتی به شرح زیر شناسایی و مستقیم و غیر مستقیم در این ویرایش مورد استفده قرار گرفت: – توجه به سادگی و گویایی ضوابط استاندارد – به روز رسانی پهنه بندی خطر نسبی زلزله -اصلاح طیف پاسخ طراحی – اصلاح طبقه بندی نوع زمین – اصلاح ضوابط مربوط به مسائل ناپایداری های زمین – ارائه ضوابط لرزه ای برای طراحی شالوده ها – ارائه روش های ساده شده تحلیل برای سازه های دارای هندسه ساده در کنار تدقین روش های فعلی – معرفی روش تحلیلی استاتیکی غیر خطی به عنوان یکی از روش های تحلیل – اصلاح و به روز رسانی جدول ضریب رفتار – معرفی سیستم های جدیدی باربر لرزه ای – اصلاح ضوابط مربوط به زمان تناوب – اصلاح ضوابط مربوط به دیافراگم ها و المان های جمع کننده نیرو – ارائه ضوابط لرزه ای برای  اعضای غیر سازه ای نظیر اجزای معماری، مکانیکی، و الکتریکی – ارائه ضوابط تکمیلی طرح لرزه ای برای سازه های غیر ساختمانی – ارائه ضوابط برای اندرکنش سازه و خاک در طراحی لرزه ای – اصلاح ضوابط مربوط به ساختمان های بنایی – بررسی و اصلاح مربوط به اتصالات گیردار تیر شکل به شکل جعبه ای به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر و براساس برنامه های مصوب، گردش کار بازنگری ویرایش چهارم آیین نامه به شرح زیر تعریف گردید:

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله

۱- تشکیل کارگروه های تخصصی با توجه به اولویت های بازنگری ۲- بررسی نتایج کارهای اجرایی در جلسات گروه های کاری، جمع بندی و ارائه پیشنهاد به کمیته هماهنگی ۳- بررسی نتایج اقدامات انجام گرفته توسط کارگروه های در کمیته هماهنگی ۴- جمع بندی فعالیت های انجام شده مورد تصویب کمیته هماهنگی و ارائه آنها به کمیته اجرایی ۵- تهیه پیش نویس اولیه ویرایش چهارم ۶- نظرخواهی گسترده از استادان،محققان، متخصصان و جامعه علمی و مهندسی سراسر کشور در خصوص پیش نویس تهیه شده. ۷- اعمال اصلاحات لازم براساس نظریات و پیشنهادهای واصله مورد تصویب در کمیته های مربوط ۸- تهیه پیش نویس نهایی و تائید و تصویب نهایی آن توسط کمیته اجرایی ۹- تصویب پیش نویس نهایی توسط کمیته دائمی مجموعه حاضر در طول قریب به ۵ سال تلاش مداوم و مستمر و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر – ساعت کار کارشناسی توسط بیش از ۷۰ نفر از استادان دانشگاه ها، مهندسان صاحب نظر در این حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درقالب کمیته ها و کارگروه های تخصصی، تهیه و تدوین گردیده ات و اینجانب بر خود واجب می دانم از تلاش این افراد همچنین کسانی که بهطور موثر درنظر خواهی شرکت نمودند و زمینه ارتقاء کیفی آیین نامه حاضر را فراهم آوردند تشکر و سپاسگزاری نمایم. بی شک تدوین این استاندارد و تلاش برای اجرای فراگیر آن می تواند نقش بسزایی در ضابطه مند نمودن ساخت و ساز در کشور و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از زلزله داشته باشد. محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ مرداد ۹۷
778 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0