لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار در نامه وزیر کشور

لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در نامه ای به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی را مغایر موادی از قانون نظام مهندسی دانست.

کد خبر: 970118003 تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ فروردین ۹۷ - ۱۲:۱۷ ب.ظ

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۰۷۹۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ با موضوع شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به آگاهی میرساند آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مجموع شیوه نامه های مصوب آن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری را تشکیل میدهد و شیوه نامه ارسال شده مغایر ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که اشعار می دارد ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد.

لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار

لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار

لغو اجرای شیوه نامه  جدید انتخاب  ناظر و ارجاع کار

از سوی دیگر حسب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرایی ماده ۳۳، وظایف ناظر (ماده ۲۱ الی ۲۵) و وظایف شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان (مواد ۲۶ الی ۲۸) تشریح گردیده است. لذا شیوه نامه، نظامات ادراری مورد عمل را تغییر می دهد، همچنین مستند به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حوزه شمول اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار

با استناد به قواعد حقوقی شیوه نامه نمی تواند ناقض آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد. لذا دارای ایراد بوده و فاقد الزام اجرایی است.

لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار

لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ فروردین ۹۷
1439 بازدید
3 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0