آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان ، صادر شد. شهرستان های بروجرد، دورود، ازنا، الیگودرز، سلسه، دلفان، کوهدشت و پلدختر - ادارات راه و شهرسازی شهرستان های مربوطه برگزارخواهد کرد

کد خبر: 000314007 تاریخ انتشار: جمعه ۱۴ خرداد ۰۰ - ۶:۳۱ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان ، صادر شد. شهرستان های بروجرد، دورود، ازنا، الیگودرز، سلسه، دلفان، کوهدشت و پلدختر – ادارات راه و شهرسازی شهرستان های مربوطه برگزارخواهد کرد

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان
نظر به اینكه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت ۹ الی ۱۷ روز جمعه مورخ ۰۲/۰۷/ ۱۴۰۰ در محلهای زیر :
شهرستان خرم آباد – اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
شهرستان های بروجرد، دورود، ازنا، الیگودرز، سلسه، دلفان، کوهدشت و پلدختر – ادارات راه و شهرسازی شهرستان های مربوطه
برگزارخواهد کرد، لذا بدین وسیله ازکلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یكی از رشته های اصلی معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک ونقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده یازده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با دردست داشتن :
اصل و کپی مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی.
اصل و کپی مصدق كارت یا گواهی معتبر عضویت درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان .
اصل و کپی مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به كارمهندسی )
اصل و کپی مصدق تمام صفحات شناسنامه .
اصل و کپی مصدق كارت ملی .
دو قطعه عکس ۴*۳٫
کپی مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی استان.
گواهی عدم سوء پیشینه كیفری.
گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تأیید هیأت اجرائی و دستگاه نظارت استان.
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در شهرستان خرم آباد – اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان مراجعه و ثبت نام کنند.
گفتنی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نیست و به درخواست‌های ناقص یا درخواستهایی که پس از اتمام مدت مذکور ودرخواستهایی که نامزد عضویت در هیأت مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصيلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کم‌تر از هفت نفر موضوع تبصره ۱ ماده شصت و یک است، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط باشند.
هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ خرداد ۰۰
130 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0