تازه ترین توافقات نظام مهندسی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تازه ترین توافقات نظام مهندسی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

تازه ترین توافقات نظام مهندسی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

تازه ترین توافقات نظام مهندسی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ، در جلسه مشترک و ویدئو کنفرانسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، حاصل گردید

کد خبر: 990819004 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹ - ۹:۳۸ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تازه ترین توافقات نظام مهندسی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ، در جلسه مشترک و ویدئو کنفرانسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، حاصل گردید


تازه ترین توافقات نظام مهندسی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

تازه ترین توافقات نظام مهندسی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
در جلسه مشترک و ویدئو کنفرانسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، توافقات جدیدی حاصل گردید.
جلسه مشترک و ویدئو کنفرانسی احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مبینی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور با حضور مدیران این ۲ نهاد برگزار گردید.
در این جلسه با تاکید بر گسترش همکاریهای مشترک، در مورد روند عملیاتی کردن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آیین نامه اجرایی آن، چگونگی عملیاتی و اجرایی کردن مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، چگونگی بهره گیری از توانمندی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه ممیزی انرژی ساختمان‌ها، طرح‌های اندازه گیری، نحوه همکاری در پروژه های مرتبط با ماده دوازده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و رده بندی و رتبه بندی ساختمان‌ها بحث و بررسی گردید.
در آغاز جلسه، مبینی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور ضمن طرح موضوع در مورد طرحها و برنامه های بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان بر ضرورت همکاری دو طرفه تاکید کرد.
در همین حال، احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرایی شدن مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و عملیات مباحث ممیزی انرژی و الگوی ساختمان سبز در کل ساختمانهای کشور خواستار تهیه و امضای یک موافقت‌نامه مشترک همکاری بین این دو نهاد بمنظور عملیاتی شدن موضوعات مطرح شده در جلسه شد.
خرم تصریح کرد: در این جلسه مقرر گردید، ظرف مدت ۱ هفته مدیران و کارشناسان دو طرف نسبت به تهیه یک موافقت‌نامه عملیاتی در زمینه نحوه اجرایی شدن مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، اجرای طرح رده بندی ساختمانها و ممیزی انرژی ساختمانها تهیه و به امضای دو طرف برسد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۹ آبان ۹۹
264 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0