نامه مهم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قابل توجه مهندسین

قابل توجه مهندسین طراح و دفاتر طراحی استان خوزستان

به استناد تبصره دو ماده دوازده آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۸-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و طبق مصوبه هیات 4 نفره قانون نظام مهندسی استان خوزستان، بمنظور استفاده حداکثری از ظرفیت طراحی مهندسین طراح و ارائه راه کار لازم در زمان اتمام ظرفیت قانونی اشتغال بکار و یا عدم پذیرش کار از طرف مهندسین رشته ای تاسیسات برق و مکانیک، منحصراً برای ساختمانهای گروه الف، مراحل گام به گام ذیل برای انتخاب طراح به وسیله دفاتر طراحی پیش بینی شده است:

کد خبر: 960629002 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶ - ۷:۵۷ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و به استناد تبصره دو ماده دوازده آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۸-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و طبق مصوبه هیات ۴ نفره قانون نظام مهندسی استان خوزستان، بمنظور استفاده حداکثری از ظرفیت طراحی مهندسین طراح و ارائه راه کار لازم در زمان اتمام ظرفیت قانونی اشتغال بکار و یا عدم پذیرش کار از طرف مهندسین رشته ای تاسیسات برق و مکانیک، منحصراً برای ساختمانهای گروه الف، مراحل گام به گام ذیل برای انتخاب طراح به وسیله دفاتر طراحی پیش بینی شده است:قابل توجه مهندسین طراح و دفاتر طراحی استان خوزستان

قابل توجه مهندسین طراح و دفاتر طراحی استان خوزستان

قابل توجه مهندسین طراح و دفاتر طراحی استان خوزستان

قابل توجه مهندسین  طراح و دفاتر  طراحی استان خوزستان

۱- در صورت عدم وجود طراح در رشته مد نظر و واجد ظرفیت اشتغال مرتبط در دفتر طراحی و یا عدم تمایل طراح یا طراحین مربوطه در آن دفتر به انتخاب کار، گزینه انتخاب طراح دفتر را در کارتابل دفتر انتخاب شود.
۲- کار طراحی مورد نظر بمدت بیست و چهار ساعت در کارتابل خدمات مهندسی به تمامی طراحان رشته مربوطه در استان که دارای پایه مجاز و ظرفیت کافی برای انتخاب میباشند و پیشنهاد می شود.
۳- طراح یا طراحانی که مایل به انجام کار هستند با انتخاب گزینه مربوطه کار را تقاضا میکنند.
۴- مسئول دفتر طراحی که طراح داوطلب بند سه در آن عضو است باید در بازه زمانی گفته شده در بند دو، در کارتابل دفتر رضایت خود را از انتخاب طراحی توسط طراح دفتر اعلام کند.

قابل توجه مهندسین طراح و دفاتر طراحی استان خوزستان


۵- دفتر طراحی متقاضی در انتهای بازه زمانی گفته شده در بند بیست و پنج میتواند از میان طراحان تایید شده، طراح خود را از انتخاب طراحی توسط طراح دفتر خود اعلام کند.
۶- در صورتیکه هیچ طراحی بعد از طی فرآیند فوق الذکر به دفتر معرفی نشود، دفتر طراحی متقاضی مجاز است برای کار طراحی رشته مورد نظر مطابق تبصره دو ماده دوازده و بند ۴-١٨ اقدام کند.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود کتاب راهنمای مبحث ۱۳ نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ شهریور ۹۶
789 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0