رجحان منافع عمومی شرط اعتلای خدمات مهندسی مهدی روانشادنیا

رجحان منافع عمومی شرط اعتلای خدمات مهندسی

رجحان منافع عمومی، انجام خدمات مهندسی منطبق بر دانش حرفه‌ای، رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، همراه با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار از مهمترین شروط اعتلای صنفی و حرفه ای نظام مهندسی است.

کد خبر: 971011021 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ - ۴:۲۱ ب.ظ

به گزارش پابگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،رجحان منافع عمومی، انجام خدمات مهندسی منطبق بر دانش حرفه‌ای، رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، همراه با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار از مهمترین شروط اعتلای صنفی و حرفه ای نظام مهندسی است.

رجحان منافع عمومی شرط اعتلای خدمات مهندسی

رجحان منافع عمومی شرط اعتلای خدمات مهندسی

رجحان منافع عمومی شرط اعتلای خدمات  مهندسی-مهدی روانشادنیا

حقوق ساخت و حقوق مهندسی، یکی از حوزه های بین رشته ای مهم در ایران است، که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. سال ها بررسی پرونده های انتظامی و قضایی مهندسان و تدریس دروس حقوق ساخت و مقررات پیمان، منجر به تجربیاتی شده، که بخشی از آن در قالب ده درس جهت استفاده حرفه مندان صنعت ساختمان ارایه می گردد.
* درس اول: آمار پرونده های قضایی و انتظامی بالا است
در شانزدهم اسفند نود و چهار اعلام شد که پانزده میلیون پرونده قضایی (تقریبا هر پنج نفر ۱ پرونده) در حال رسیدگی است. در سال شصت و چهار، ایران با جمعیت چهل و چهار میلیون و هشتصد و دو هزار نفر، دو میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار فقره پرونده یعنی در مقابل هر هجده نفر یک پرونده قضایی وجود داشت. بیش از ۸ هزار نفر محکوم مالی غیرکلاهبرداری در سطح کشور تحمل حبس میکنند که دلیل عمده ورود این افراد به زندان عدم اطلاع درست و یا ناقص آن ها نسبت به وجود برخی قوانین و مقررات قضایی است.
* درس دوم: جزئیات مهم اند
میخی افتاد، بخاطر میخی نعلی افتاد، بخاطر نعلی اسب افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، بخاطر سواری جنگی شکست خورد، بخاطر شکستی مملکتی نابود گردید، و همه این ها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود؛ در مسائل حقوقی و قانونی جزئیات مهم هستند و گاه یک گزارش ساده از یک خلاف ساختمانی، میتواند از بروز حادثه ای تلخ جلوگیری کند.
* درس سوم: حق متناظر است با مسئولیت
در برابر هر حقی، مسئولیتی وجود دارد. هر شخصی از جمله مهندسان، پاسخگوی اعمالی هستند که به آن ها مستند و منتسب است. بنابراین، اگر پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه ای حقوقی را ایجاد میکند، مسئولیت نیز متوجه ما مهندسان و سایر حرفه مندان فعال خواهد شد.
* درس چهارم: ندانستن و نداشتن مهارت رافع مسئولیت نیست
شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وجود ضرر، فعل زیانبار (یا ترک فعل) و رابطه سببیت (یا علیت) بین عمل فرد وارد کننده زیان و ضرر وارده است. در برخی از محاکم قضایی از زبان فعالان حرفه ای شنیده میشود که از کل یا بخشی از مقررات و ضوابط بی اطلاع بوده اند، که عموماً در محکمه مسموع نیست. برای نمونه، ماده ششصد و شانزده قانون مجازات اسلامی قتل غیر عمدی را که به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات ارتکاب یافته، تعریف کرده است.
* درس پنجم: مسئولیت حرفه ای، قائم به شخص دارای صلاحیت است و قابل واگذاری به غیر نیست!
براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خدمات مهندسی ساختمان، در قالب اشخاص حقوقی و حقیقی ارائه می گردد. برخی مهندسان با این انگاره روبرو اند که در صورت سپردن بخشی از کارهای خود به دیگران، مسئولیت با شخص انجام دهنده است. در حالیکه، مسئولیت حرفه ای، قائم به شخص دارای صلاحیت است و قابل واگذاری به غیر نیست!
* درس ششم: مسئولیتهای مهندسی ساختمان میتواند از جنس کیفری باشد
علاوه بر مسئولیت اخلاقی، مسئولیتهای حقوقی در قالب مسئولیت مدنی، انتظامی، اداری و گاه کیفری میتواند متوجه صاحبان حرفه مهندسی باشد. مثلا، براساش ماده پانصد و چهل قانون مجازات اسلامی، برای تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد، یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مجرم علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این ماده در شرایطی میتواند برای گزارشهای مرحله ای که در آن ها فعل یا ترک فعل سببیت عمل مجرمانه ای را فراهم کرده باشند، مصداق پیدا کند.
* درس هفتم: بسترهای لازم برای توسعه اخلاق حرفه ای را فراهم کنیم
رجحان منافع عمومی، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه‌ای، رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد، از جمله اصول اخلاق حرفه ای است. مهندسان ساختمان بایستی از رفتاری که سبب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد، احتراز کنند.
* درس هشتم: تنها با آگاهی و ایجاد مطالبه عمومی نسبت به زنجیره تامین صنعت ساخت است که مسأله اشتغال حرفه مندان و کیفیت ساخت بهبود خواهد یافت
بعضی از الزامات مهم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مانند اجرای تمامی ساختمان ها توسط سازندگان صاحب صلاحیت، بیمه تضمین کیفیت ساختمان، شناسنامه فنی ملکی، صلاحیت نگهداری و تعمیرات، صلاحیت سایر حرفه مندان صنعت ساختمان و رعایت الزامات و شرایط مصالح و تجهیزات ساختمانی مورد کم توجهی در اجرا واقع شده است. یکی از راه های کمک به ترویج مقررات ملی، آگاهی عموم مردم نسبت به حقوق خود بعنوان صاحب کار و بهره بردار ساختمان است، که این اتفاق هم به ارتقا کیفیت ساختمان ها کمک خواهد کرد و هم به توسعه زمینه های فعالیت حرفه مندان کمک خواهد کرد.

رجحان منافع عمومی شرط اعتلای خدمات مهندسی

* درس نهم: دانش حقوق ساخت و حقوق مهندسی ایران در ابتدای کار زمینه های توسعه زیادی دارد
حتی یک مجله علمی در حوزه حقوق ساخت و حقوق مهندسی در ایران نداریم. این میتواند نمادی برای ضعف دانش حقوق ساخت در ایران باشد. در حالیکه در برخی کشورهای دنیا دوره کارشناسی حقوق ساخت و ده ها مجله معتبر وجود دارد، ما با کمبود شدید منابع درسی و پژوهشی در این حوزه بین رشته ای روبرو هستیم. این حوزه میتواند یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی سال های آتی باشد.
* درس دهم: پیشگیری از وقوع جرم از طریق توسعه آگاهی، ترویج مقررات و اصلاح مقررات، قراردادها و رویه های قضایی ممکن است
قراردادهای ساخت متعارف فعلی، ضعفها قابل توجهی در شرایط سقوط تعهدات دارند. پس از بروز اختلافات و حوادث، نبود مکانیزمهای مناسب حل اختلاف، زمینه هایی برای طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی میشود، که این رویه قابل اصلاح است.
همچنین، در سال های گذشته اقداماتی چون رونمایی از سایت عدل ایران، راه اندازی دفتر پیشخوان قضایی در تهران و شهرستان ها، راه اندازی سامانه جامع آماری قوه قضائیه به نام «سجا»، راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی قضایی به نام «سخا» و شروع اجرای طرح تحلیل و نقد آرای دادگستری در دیوانعالی کشور به نام «تناد» انجام شده است. با وجود این، ترویج خرد جمعی حقوقی در کنار اصلاحات در مکانیزمهای پیشگیری از جرم و فرایندهای دادرسی میتواند به کاهش مشکلات فعلی و پیشگیری از اطاله دادرسی کمک کند.
منبع: ایرنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

رازهای موفقیت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۱ دی ۹۷
117 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0