پای امضاهای صوری در پروانه های ساختمانی باز شده است وزیر راه و شهرسازی بیان کرد

پای امضاهای صوری در پروانه های ساختمانی باز شده است

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در برخی موارد با پروانه های ساختمانهایی مواجه هستیم که دویست امضا پای آن وجود دارد؛ این کار یعنی هیچکس مسئولیت کار را نمیپذیرد و این امضاها صوری است.

کد خبر: 970421001 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۱ تیر ۹۷ - ۹:۲۱ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی  کشور، وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در برخی موارد با پروانه های ساختمانهایی مواجه هستیم که دویست امضا پای آن وجود دارد؛ این کار یعنی هیچکس مسئولیت کار را نمیپذیرد و این امضاها صوری است.

پای امضاهای صوری در پروانه های ساختمانی باز شده است

پای امضاهای صوری در پروانه های ساختمانی باز شده است

پای امضاهای صوری در پروانه های ساختمانی  باز شده است

عباس آخوندی _ وزیر راه و شهرسازی در بیست و یکمین اجلاس نظام مهندسی ساختمان کشور، با عنوان این که مشکل اصلی در حوزه مهندسی مربوط به نحوه شکل گیری مهندسی در ایران است، ادامه داد: در ابتدا این بحث از طریق سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و در ماده بیست و سوم قانون برنامه و بودجه عنوان گردید.
آخوندی افزود: در این قانون بیان گردیده که دولت بعنوان کارفرمای بزرگ طرحهای عمرانی باید آن ها را به مهندسان کشور ارجاع دهد. طبق همین اساس سازمان نظام مهندسی شکل و سپس طبق آن صلاحیت مهندسان را بررسی کند.
وی با عنوان این که با گذشت زمان میتوان این سازمان را مورد ارزیابی قرار داد، تصریح کرد: مهمترین نقطه قوت این سازمان پایه گذاری مبحث مهندسی در کشور و پرداختن آن به صلاحیت است.
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: جلوگیری از واگذاری کار مهندسی به افراد غیر صلاح از نقاط قوت دیگر این سازمان بشمار میرود.
وی با عنوان این که بزرگ ترین مشکل در نظام فنی و اجرایی شکل گرفتن قوانین طبق نیاز کارفرما (دولت ) است اظهار داشت: کارفرما اعلام کرده است که هر کس میخواهد کاری داشته باشد باید در حوزه بخش خصوصی باشد بنابراین این نظام برای کارفرمایی به نام دولت ایجاد گردید و نه برای کسب و کار مهندسی بصورت عام.
وی با تاکید بر این که تایید صلاحیت در این نظام دیوان سالارانه است، بیان داشت: هیچگونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی دیده نمیشود و همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می گردد.
آخوندی با اشاره به این که در واقع هیچرکس ضامن محصول نهایی نیست، گفت: متاسفانه در بخش ساخت و ساز چنین نمونه های فراوان است و ساختمانهای بسیاری وجود دارد که کاملا مهندم شده و هیچکس مسئولیت آن را به عهده نمیگیرد.
وزیر راه وذشهرسازی تاکید کرد: نظام فنی اجرایی، نظامی پایه ای و مقدماتی است و سایر دستگاهها مقررات اضافه ای برای آن وضع کرده اند.
آخوندی با عنوان این که تعاریف سازمان نظام مهندسی طبق تعاریف نظام فنی واجرایی بیان گردیده است، افزود: در حال حاضر در نظام فنی و اجرایی، ذینفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است.
وی عنوان کرد: تعریف واحدی از مفهوم نظارت که در نظام فنی و اجرایی مطرح است در نظام مهندسی وجود ندارد.
وی با اشاره به مفهوم شهرفروشی در کشور، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مسئول کنترل ساختمان در کشور به عهده چه کسی است دولت یا شهرداری ؟
آخوندی یاد آور شد: کسیکه کنترل ساختمان را به عهده دارد باید بصورت مستقیم وارد این حوزه گردد و یا این که به با واگذاری به بخش برون سپاری به نمایندگی از آن ساختمانها را بازرسی کند.
وزیر راه و شهر سازی افزود: ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل کننده از طرف سازمان است. این در حالی است که این ۲ مبحث خلط شده و به وضعیت فاجعه بار کنونی تبدیل میشود.


آخوندی به مشکلات اخیر بخش نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: برخی اعلام کرده اند ناظری که از طرف مالک انتخاب می گردد بازرس هم باشد و آغاز تعارض منافع از همین جا بود. حرف من اینست که از نظر حقوقی لازم است ۲ نفر مجزا برای این کارها انتخاب شوند. ولی ملغمه ای ایجاد گردید که برخی گفتند ما ناظری داریم که پول آن را مالک میدهد، سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب میکند و این فرد هم به شهرداری گزارش میدهد! درچنین ملغمه ای هیچکسی به هیچکس پاسخگو نیست. ته این قصه هم این جنگل ساختمانی در تهران میشود.
وی با عنوان این که ما باید مالک و ناظر را از یک دیگر تفکیک کنیم، گفت: ناظر را شهرداری انتخاب کند چون او باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که او حقوق مالک را نمایندگی میکند،نه حقوق دولت را.
آخوندی در مورد درخواستهای اخیر از نظام مهندسی، افزود: در خواست ما آن است که ۲ منفعت (ناظر و بازرس) از یک دیگر جدا گردد که این به نوعی سرمایه گذاری در جامعه بشمار میرود.
وی گفت: حل و فصل این موضوع هم خیلی ساده است وحرف ما آنست که قانون پایه، قانون نظام مهندسی و تمام کارها نیازمند پروانه نظام مهندسی است. بنابراین ۲ سازمان باید در عرض یک دیگر لحاظ گردند.
ماجرای امضاهای سوری در پای پروانه های ساختمانی
وزیر راه وشهرسازی با عنوان این که امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن مسئولیت کار است، افزود: در برخی موارد با پروانه های ساختمانهایی مواجه هستیم که تا دویست امضا پای آن وجود دارد؛ این کار یعنی این که هیچکس مسئولیت کار را نمیپذیرد و این امضاها صوری است!
آخوندی در مورد موضوع  نقشه های ساختمانی، افزود: پرونده های ایجاد می گردد که شباهتی به نقشه موجود در پرونده ندارند و مالک بعد از گرفتن پروانه تازه بدنبال کسی میرود که کارش را طراحی کند! امیدوار هستم بزودی این موضوع درسازمان نظام مهندسی اصلاح گردد و زیراکه به زور نمیشود به کسی خدمت کرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ انتخابات نظام مهندسی ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ تیر ۹۷
127 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0