تشدید نظارت بر ساخت سازها در استان اردبیل ریاست سازمان نظام مهندسی استان اردبیل

تشدید نظارت بر ساخت سازها در استان اردبیل

ریاست سازمان نظام مهندسی استان اردبیل بیان کرد: استمرار و افزایش نظارت بر ساخت سازهای صورت گرفته در مناطق مختلف استان سبب افزایش ایمنی بنا و استحکام ساختمانهای تازه احداث شده است.

کد خبر: 971117010 تاریخ انتشار: چهار شنبه 6 فوریه 19 - 2:00 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست سازمان نظام مهندسی استان اردبیل بیان کرد: استمرار و افزایش نظارت بر ساخت سازهای صورت گرفته در مناطق مختلف استان سبب افزایش ایمنی بنا و استحکام ساختمانهای تازه احداث شده است.

تشدید نظارت بر ساخت سازها در استان اردبیل

تشدید نظارت بر ساخت سازها در استان اردبیل

نظارت بر ساخت سازها در استان  اردبیل تشدید گردید

فرید صالحی روز 4شنبه در نشست شورای اسلامی استان اردبیل گفت: با افزایش نظارتها همراه با افزایش دقت توسط مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان بر نحوه اجرای بناهای تازه احداث، تخلفات ساختمانی کاهش یافته و ایمنی بناهای ساخته شده شهری و روستایی استان نیز نسبت به قبل بیش تر شده است.
صالحی ادامه داد: نظام مهندسی ساختمان شهرستان خلخال از لحاظ نظارت کمی و کیفی بر سازه های منطقه منظم ترین نظام مهندسی استان اردبیل محسوب می گردد.

نایب رییس شورای عالی استان اردبیل نیز در این نشست با تاکید بر افزایش نظارت دقیق و مستمر بر ساخت و سازها از طرف اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، این امر را انتظار آحاد مختلف جامعه در ساخت و سازها و افزایش ایمنی ساختمان در مقابل بلایای طبیعی و حوادث عنوان کرد.
رضا محمدی اظهار داشت: ساخت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرهای کوچک استان اردبیل از جمله کلور مرکز بخش شاهرود و هشجین مرکز بخش خورش رستم خلخال خواسته مردم این مناطق برای حذف هزینه های رفت و آمد مربوط به نظارت ساخت و سازها به مراکز شهرستانها است.

تشدید نظارت بر ساخت سازها در استان اردبیل

محمدی با عنوان این که صدور شناسنامه فنی که در شهرستانهای استان اجرا و هزینه سنگینی را بر دوش مردم تحمیل کرده، خواستار حذف آن از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان شد.

منبع: ایرنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
6 فوریه 19
159 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0