گزارش برگزاری دومین نشست کارگروه دو کمیسیون انرژی و محیط زیست نشست مشترك

گزارش برگزاری دومین نشست کارگروه دو کمیسیون انرژی و محیط زیست شورای مرکزی در اصفهان

دومین نشست مشترك کارگروه شماره دو کمیسیون انرژی و محیط زیست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با کمیسیون انرژي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در ساعت چهارده روز 5 شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه نود و شش در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تشکیل شد.

کد خبر: 960830007 تاریخ انتشار: سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶ - ۸:۰۸ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان،دومین نشست مشترك کارگروه شماره دو کمیسیون انرژی و محیط زیست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با کمیسیون انرژي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در ساعت چهارده روز ۵ شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه نود و شش در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تشکیل شد.گزارش برگزاری دومین نشست کارگروه دو کمیسیون انرژی و محیط زیست

گزارش برگزاری دومین نشست کارگروه دو کمیسیون انرژی و محیط زیست

گزارش برگزاری دومین نشست کارگروه دو کمیسیون انرژی و محیط زیست

گزارش برگزاری دومین نشست  کارگروه دو کمیسیون انرژی و محیط زیست شورای مرکزی در اصفهان

در آغاز این نشست خسروي دانش، مسئول کارگروه و نایب رییس کمیسیون انرژي سازمان استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در نشست گزارشی از تصمیمات متخذه در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست شورای مرکزی مورخ شانزدهم آبان ماه نود و شش به اعضا ارائه و اعلام کرد با توجه به مسئولیت اصلی کارگروه شماره دو که تمرکز بر آیین نامه اجرایی ماده هجده قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی میباشد، در آیین نامه مصوب گردیده ۳ بخش اصلی وجود دارد که مقرر گردیده در کارگروه شماره ۱ با مسئولیت استان البرز موضوع برچسب انرژی در کار گروه ۲ با مسئولیت استان اصفهان موضوع اصلاح و بازنگری بحث های مقررات ملی و در کارگروه شماره ۷ با محوریت استان خراسان رضوی موضوع سامانه های کنترلی مورد بحث وبررسی قرار گرفته و نتایج به کمیسیون انرژی شورا اعلام شود.
در ادامه نشست با توجه به تقسیم کارهای انجام شده در نشست اول ، گروههای کاری زیر تشکیل و بعد از تبادل نظر گزارش مقدماتی خود را ارائه کردند.
• گروه مکانیک : خانم مسگران کریمی (مازندران) آقایان عابدی و نیک خواه و قندهاری ( اصفهان) مباحث چهارده- هفده- نوزده
• گروه معماری : خانم مهندس فاضل (خراسان رضوی ) ،آقایان ایگدری (گلستان) و حکیم آذری (اصفهان) مبحث چهار
• گروه برق : صفریان و کلباسی (اصفهان) مباحث سیزده – پانزده
• گروه سازه : اژدری مقدم ( سیستان و بلوچستان ) مباحث دو – پنج
• گروه آیین نامه : صنیع زاده و خسروی دانش ( اصفهان)
• گروه عمومی : خانم فاضل (خراسان رضوی ) مبحث بیست و دو
در مباحث چهارده و هفده با توجه به رویکرد جدید صرفه جویی در مصرف انرژی و صیانت از محیط زیست ( جلوگیری از آلودگیهای آب ، خاک و هوا) پیشنهاد می شود تعدادی از بند های مقررات حذف و تعدادی اصلاح گردند . هم چنین به پیشنهاد گروه باید نکات توصیه ای بمنظور اخذ رده مناسب انرژی در ساختمان و به دست آوردن گواهی ساختمان سبز گنجانده گردد.
در اغلب مباحث مقررات ملی جهت گیری استحکام بخشی و توجه به اقتصاد ساخت و ساز و حفظ سرمایه های ملی است در صورتیکه در مبحث دو بصراحت بصرفه جویی در طراحی و ساخت ساختمان اشاره میکند.در مبحث دو مقرارت ملی پیشنهاد می شود روشهای اجرایی و شیوه نامه های بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از آلودگی محیط زیست گرداوری و تبیین شود.
در مبحث بیست و دو با توجه به بازنگریهایی که در حال انجام میباشد، در بخشهای هدف، حدود و دامنه کاربرد، تعاریف، کلیات، تعیین شاخص مصرف انرژی سالانه، تطبیق شرایط، بررسی گزارش ممیزی، ملاک عمل اصلاح معیار مصرف، گزارش تیم ممیزی انرژی و M&V با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی نیاز به بازنگری و تکمیل میباشد.

گزارش برگزاری دومین نشست کارگروه دو کمیسیون انرژی و محیط زیست


در مباحث سیزده و پانزده اصلاحات مربوط به بخشهای مختلف با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی ، هوشمند سازی و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در سیستمها و تجهیزات در نظر گرفته شود.
در مبحث نوزده الزامات، معیارها و نوع انرژی تجدید پذیر مناسب در مناطق و پهنه های اقلیمی و جغرافیایی مشخص گردد و در مباحث چهار، سیزده، چهارده ، شانزده، هفده، الزامات فنی در نظر گرفته گردد.
در مبحث پنج پیشنهاد شد استفاده از مصالح استاندارد با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی بصورت چک لیست آورده شود.
در مبحث چهار جایگاه و پایگاه انرژی و محیط زیست بایستی در بین مفاد مبحث گنجانده گردد. دربخش مصالح استاندارد ، موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی در تولید و ضرائب مقاومت حرارتی در نظر گرفته شود.ضمن تاکید بعبارات و واژگان آرامش ، آسایش و رفاه در مبحث ، عبارت توجه به محیط زیست هم گنجانده گردد.
در موضوع اصلاح و تکمیل آیین نامه ماده هجده پیشنهاد می شود تعاریف حاملهای انرژی، صلاحیت ممیزی، صلاحیت ارزیابی، صلاحیت بازرسی، گواهی ممیزی انرژی ، سامانه های کنترلی، رده بندی ساختمان سبز به متن افزوده گردد .
در خاتمه نشست بنا به حساسیت و فرصت کم باقی مانده مقرر گردید تا حصول نتیجه لازم جهت گزارش به شورای مرکزی نشست ها بصورت فشرده برگزار گردد . هم چنین مقرر گردید نشست آینده در روز ۵ شنبه مورخ نهم آذر نود و شش در اصفهان با دستور کار پیشنهاد بند های اصلاحی مقررات ملی تشکیل شود.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام برقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۰ آبان ۹۶
548 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0