نکات مهم سیم کشی اجرای سیم کشی

نکات مهم سیم کشی

کلیه سیم های مورد استفاده باید مطابق با استاندارد ایرانی ISIR 607 تهیه و استفاده شوند. این سیم ها در کلاف های حداقل ۱۰۰ متری و به صورت یک تکه باید مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از سیم های چند که در یک مسیر مجاز نیست. ولتاژ اسمی سیم ها 1000 ولت می باشد. این ها از نوع افشان (NYAF) می باشند. درج نشان استاندارد روی سیم الزامی است.

کد خبر: 980216005 تاریخ انتشار: دوشنبه 6 می 19 - 8:21 ق.ظ

کلیه سیم های مورد استفاده باید مطابق با استاندارد ایرانی ISIR 607 تهیه و استفاده شوند. این سیم ها در کلاف های حداقل ۱۰۰ متری و به صورت یک تکه باید مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از سیم های چند که در یک مسیر مجاز نیست. ولتاژ اسمی سیم ها 1000 ولت می باشد. این ها از نوع افشان (NYAF) می باشند. درج نشان استاندارد روی سیم الزامی است.

نکات مهم سیم کشی

نکات مهم سیم کشی

نکات مهم  سیم کشی

 

سیم کشی برق به طریقه کلید به کلید بدون استفاده از جعبه تقسیم اجرا گردد.

ابتدا و انتهای سیمها و کابلها باید بدون استثنا دارای شماره سیم باشند.

حداقل سایز سیم در مدار های روشنایی یک و نیم میلیمتر و برای مدار پریزهای برق دو و نیم میلیمتر است. سایز سیم ها روی دیاگرام تک خطی تابلوهای برق شده باشد.

آزمون نظام مهندسی برق الکترونیک

نظام مهندسی برق اصفهان

طول هر خط روشنایی از تابلوهای توزیع تا اولین کلید حداکثر ۲۰ متر و طول هر خط روشنایی از تابلوی توزیع تا آخرین لامپ حداکثر ۴۰ متر خواهد بود.

استفاده از سیم ارت در کلید مدارها الزامی است.

پس از انتخاب و نهایی شدن رنگ سیم ها، تغییر آن به هر دلیل در مدارات مشابه مجاز نیست. بنابراین در زمان خرید باید تمهیدات لازم از جهت تامین سیم به مقدار مناسب از هر رنگ دیده شود.

نکات مهم سیم کشی

کلیه اتصالات داخل قوطی کلید ها و پریز ها باید توسط لحیم کاری انجام شود و برای عایق کردن محل اتصال از عایق حرارتی (شیرینگ) مناسب استفاده شود. استفاده از نوار چسب برق (لنت) برای عایق کاری مجاز نیست. برای اتصال سیم ها به کریر و پریز ها باید به گونه ای عمل شود که فقط یک رشته سیم به سمت ترمینال مربوطه کشیده شود. به طور کلی محل انشعاب سیم ها در مدارهای عبوری داخل قوطی کلید است و این کار روی ترمینال کلید و پریز باید انجام شود.

استفاده از لحیم کاری و یا نصب سرسیم (با توجه به محل نصب) در محل اتصال سیم افشان به ترمینال کلید، پریز و یا تابلو الزامی است.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
6 می 19
118 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0