برگزاری یک صد و یازدهمین نشست هیأت مدیره سازمان برگزاری یک صد و یازدهمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یک صد و یازدهمین نشست هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

یک صد و یازدهمین نشست هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ بیست و یکم بهمن ماه نود و شش در محل سازمان برگزار و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

کد خبر: 961121027 تاریخ انتشار: شنبه ۲۱ بهمن ۹۶ - ۱۰:۴۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران،یک صد و یازدهمین نشست هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ بیست و یکم بهمن ماه نود و شش در محل سازمان برگزار و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

برگزاری یک صد و یازدهمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یک صد و یازدهمین نشست  هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

۱- نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در مورد پنج درصد حق السهم نظارت مطرح و مقرر شد که نود و پنج درصد حق السهم نظارت، به حساب مهندسین واریز و پنج درصد مابقی بدون ثبت سند درآمدی در سازمان تا تعیین تکلیف نهائی موضوع از طرف شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ، باقی بماند .
۲- موضوع تعیین تاریخ مجمع عمومی جهت انتخابات بازرسی مطرح و مقرر شد که مجمع بودجه سال نود و هفت و انتخابات بازرسی همزمان برگزار شود و مجمع عمومی نوبت اول در تاریخ بیست و سوم اسفند ماه نود و شش و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت دوم در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه نود و شش برگزار شود .
۳- مبانی محاسبه درآمد سازمان در سال نود و هفت مطرح و مقرر شد طبق ماده سی و هفت قانون ، به میزان پنج درصد حق السهم نظارت بابت ارائه خدمات مشخص سازمان ، بعنوان یک از ردیفهای درآمدی در بودجه پیشنهادی سال نود و هفت سازمان منظور و در مجمع عمومی ارائه شود .
۴- موضوع اعمال خارج از ظرفیت برای پروژه های اشتغالزا و گردشگری مطرح که با پی گیری اداری این موضوع از طرف سازمان ، موافقت نشد .
۵- موضوع برگزاری جشن روز مهندس مطرح و مقرر شد در چارچوب بودجه مصوب سازمان ، این جشن ها توسط دفاتر نمایندگی برگزار و برنامه پیشنهادی توسط دفاتر نمایندگی به هیأت مدیره ارائه شود .

برگزاری یک صد و یازدهمین نشست هیأت مدیره سازمان

۶- پیشنهاد کمیسیون ورزش در مورد برگزاری مسابقات والیبال به صورت کشوری بدون انجام هزینه توسط سازمان مطرح که ضمن موافقت با کلیات موضوع ، مقرر گردید برنامه پیشنهادی نیز ارائه شود .

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کیلد آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ بهمن ۹۶
143 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0