آئین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کد خبر: 960507037 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱ آذر ۹۵ - ۴:۱۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، ماده ۱ – تعاریف :واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های آن به شرح زیر تعریف می شود: آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

الف- سازمان استان : سازمان نظام مهندسیساختمان استان

ب- شورای مرکزی : شورای مرکزی سازماننظام مهندسی ساختمان

ج- مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر

 

که براساس آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیات وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در یک یا چند رشته تخصص مهندسی، صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د- خدمات مهندسی کارشناسی : کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، و بازرسی آزمایش، متره برآورد ارزیابی و تقویم تشخیص علل خرابی که در چهارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می باشد.

ر- مراجع درخواست کننده : وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده ۲ :

مرجع در خواست کننده می تواند به موجب ضوابط این آئین نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان در خواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را براساس دستوالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد انتخاب و به مرجع در خواست کننده معرفی می کند.

ماده ۳ : مرجع در خواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کنو:

الف – موضوع خدمات مهندس کارشناسی درخواست اعم از امور تخصص یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب – تعداد مهندسان واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از  آنان

ج – محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی

د- مهلت زمانی معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط

ر- مهلت زمانی برای اعلان نظریه خدمات مهندسی کارشناسی

و- تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی براساس تعرفه مندرج در ماده (۶) این آئین نامه

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

برای دیدن متن کامل کلیک کنید.

 

 

 

مرجع اخبار نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی

برای مشاهده مجموعه کامل اخبار نظام مهندسی کلیک کنید.

مجموعه کامل محصولات آزمون نظام مهندسی را در اینجا ببنید.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱ آذر ۹۵
1150 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0