شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیات مدیره اعضای هیات مدیره چه شرایطی باید داشته باشند

شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیات مدیره

شرایط انتخاب شوندگان اعضاء هیات مدیره سازمان  استان وفق ماده 11 قانون و مواد 58 و 59 آئین نامه ) اصلاحی 1394) به شرح زیر است

کد خبر: 970407009 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۷ تیر ۹۷ - ۱:۲۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، ۴-۱ شرایط انتخاب شوندگان اعضاء هیات مدیره سازمان  استان وفق ماده ۱۱ قانون و مواد ۵۸ و ۵۹ آئین نامه ) اصلاحی ۱۳۹۴) به شرح زیر است:

 شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیات مدیره


شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیات مدیره

شرایط انتخاب شوندگان اعضای  هیات مدیره

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. طبق ماده ۵۹ آئین نامه (اصلاحی ۱۳۹۴) به شرح زیر:

الف- نداشتن محکویت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست نامزدی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رای قطعی مذکور.

ب- نداشتن محکومیت قضائی در امور مدنی و حقوقی مرتب با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار

پ- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود.

ت- عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای در ماده ۲ مکرر آئین نامه و نظام ناه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر شده باشد.

۴- نداشتن پیشینه کیفری و عدئم وابستگی به گروه های غیر قانونی

۵- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

۶- حداقل صلاحیت ئعلمی و حرفه ای بشرح زیر:

الف- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیات مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی بودن مدرک تحصیلی که توسط کمسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعیین شده و به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است طبق جدولی می باشد که متعاقباً توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.

ب- مدارک پیوسته بالاتر کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر ازکارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا ۱۰ سال پس از تصویب قانون، یعنی تا سال ۱۳۸۴ توضیح اینکه قانون مصوب سال ۱۳۷۴ است. بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد. پذیرفته خواهد شد. این مدارک به شرح زیر است.

پ- گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی این سه دوره با ترتیباتی که جداگانه توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود عبارت است از :

  • دوره اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان
  • دوره آشنایی با مبانی حقوق و قوانین مربوط به مهندسی ساختمان
  • دوره آشنائی با مبانی مدیریت سازمانی و امور مالی.
  • در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های استان ها این دوره های آموزشی سه گانه ÷س از انتخاب اعضای هیات مدیره برا ی آنان برگزار خواهد شد.

ت- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که نامزد مربوط خواستار عضویت در هیات مدیره آن رشته است

ث- داشتن دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ ص۲دور پر وانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک

ج- برای نامزدهائی که به دلیل ریاست سازمان استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از ۵ سال مذکور ناممکن بوده داشتن مجموعا ۵ سال سابقه حرفه ای یا آموزشی یا تحقیقی در سال های متصل به زمان نامزئدی بدون احتساب دوره ریاست سازمان استان الزامی است.

چ- داشتن  حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان قبل از تقاضای نامزدی

ح- به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظائئف تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرائی مرتب با موضوع قانون مجاز نمی باشد.

اسامی دستگاه ها شرکت ها و نهادهای شامل این ماده که کارکنان آن نمی توانند به عضویت  هیات مدیره سازمان استان انتخاب شوند بشرح زیر است.

۱- ستاد وزارت راه و شهر سازی، ادارات کل راه و شهر سازی استان ها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجر ی ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکه شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری
۲- ستاد ورارت کشور، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
۳- مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق، شرکت های آب منطقه ای شرکت های آب و فاضلاب شهری، شرکت های آب و فاضلاب روستایی
۴- شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی
۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادارات ستادی و استانی
۶- سازمان برنامه و بودجه کشور، ادارات سنادی و استانی
۸- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمانهای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها
۸- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
٩- تشکیلات مرکزی و مناطق شهرداری، کلبه سازمان ها و شرکتهای وابسته به شهرداری چنانچه بیش از پنجاه در صدسهام آن متعلق به شهرداری باشد.
۱۰- تشکیلات مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات کل آن در استان ها و شرکت های تابعه آن
۱۱- شوراهای شهر و روستا شامل اعضای اصلی و کارکنان
۱۲-تشکیلات مرکزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد تجاری،صنعتی و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی
۱۳- تشکیلات مرکزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های شهرک صنعتی استانی
۱۴- اعضای شورای انتظامی، بازرسان، مشاوران و کارکنان سازمان و سازمان های استان ها، روسای هیات رئیسه و کارکنان دفاتر نمایندگی سازمان های استان ها
۴ – ۲- اشخاص مذکور در بند فوق، در صورت نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره باید در زمان تسلیم تقاضا به هیات اجرایی، از دستگاه مربوط استعفا داده و نامه پذیرش آن توسط مقام ذیربط دستگاه مربوط را به هیات اجرایی تسلیم نمایند.
۴ – ۳- ماموریت به سایر دستگاه ها و مرخصی اعم از با حقوق و مزایا یا بدون حقوق در حکم استعفا نبوده و نمی تواند امکان نامزدی عضویت در هیات مدیره استان را برای شخص فراهم نماید.
۴ – ۴- در صورتی که اطلاعات مستند در خصوص ارائه مدارک غیر واقعی با اظهار اطلاعات خلاف واقع موارد مذکور دراین نظامنامه به هیات اجرائی بر سد، باید بلافاصله مراتب را به دستگاه نظارت استان اعلام و دستگاه نظارت استانه

مراتب تخلف را به شورای انتظامی استان اعلام نماید. شورای انتظامی استان موظف است با استناد ماده ۸۹ آیین نامه خارج از نوبت و حداکثر ظرف یکماه رسیدگی و رای خود را متناسب با تخلف اعلامی صادر و ابلاغ کند. چنانچه موضوع در شورای انتظامی هم عرض استان مطرح شود، این شورا نیز به همان نحو عمل خواهد کرد. در صورتی که شورای انتظامی استان با شورای هم عرض استان، در این خصوص به وظایف خود عمل نکند، تخلف نموده و مورد پیگیرد قرارخواهد گرفت.
در صورت تقاضای تجدید نظر از رأی شورای استان با شورای هم عرض استان، شورای انتظامی کشور موظف است خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رأی قطعی را صادر و ابلاغ کند. در این شکایات، رئیس دستگاه نظارت استان
بعنوان اعلام کننده مطرح بوده و در صورت متناسب نبودن رای در مرجع بدوی، مدیر کل وقت راه و شهر سازی استان موظف است در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر کند.
۴ – ۵ – هیات اجرائی موظف است گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را از کلیه نامزدها دریافت کند.
۴ – ۶- هیات اجرائی موظف است گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر را از کلیه نامزدها و صرفا از آزمایشگاه مورد تاییددستگاه نظارت استان اخذ کند.
۴ – ۷- عضویت نامزد در سازمان استان و پروانه اشتغال به کار مهند سی وی باید در زمان اعلام نامزدی و ثبت نام معتبر باشد.
۴ – ۸ – چنانچه در هر زمان در طول برگزاری انتخابات، مدارک با مستندات غیرقابل انکار از عدم صلاحیت نامزد به اعتبارعدم احراز شرایط عضویت در هیات مدیره به هیات اجرائی برسد، هیات اجرائی مجاز است با نظر دستگاه نظارت استان ضمن اطلاع به نامزد، نام وی را تا ۴۸ ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات از فهرست نامزدها حذف کند.
۴ – ۹- هریک از نامزدها می تواند تا ۴۸ ساعت پیش از شروع رأی گیری، انصراف خود را از نامزدی، کتبا به هیات اجرائی تسلیم کند. در این صورت، هیات اجرائی نام وی را از فهرست نامزدها حذف و به کلیه شعب اخذ رأی اعلام خواهد کرد.
۴-۱۰ هیات اجرائی استان مجاز به ثبت نام از نامزدهای دارای مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط نمی باشد و باید تصویر مصدق مدارک تحصیلی و پروانه اشتغال به کار نامزدها را ظرف مدت یک هفته از پایان مهلت ثبت نام به دستگاه نظارت استان و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت کشور ارسال نماید. بدیهی است صرف داشتن پروانه با کد اصلی ملاک تصمیم گیری و شرکت فرد در انتخابات نخواهد بود.

 

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۷ تیر ۹۷
327 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0