ساخت مدارس و بیمارستانهای سبز با استفاده از مساعدت تخصصی نمایندگان UNDP ساخت مدارس و بیمارستانهای سبز

ساخت مدارس و بیمارستانهای سبز با استفاده از مساعدت تخصصی نمایندگان UNDP

کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی روز 2 شنبه 11 شهریور تشکیل نشست داد و نحوه پیاده سازی استانداردهای انرژی در ساختمانها را بررسی کرد.

کد خبر: 190906003 تاریخ انتشار: جمعه ۱۵ شهریور ۹۸ - ۶:۰۱ ب.ظ

​به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی روز ۲ شنبه ۱۱ شهریور تشکیل نشست داد و نحوه پیاده سازی استانداردهای انرژی در ساختمانها را بررسی کرد.

ساخت مدارس و بیمارستانهای سبز با استفاده از مساعدت تخصصی نمایندگان UNDP

ساخت مدارس و بیمارستانهای سبز با استفاده از مساعدت تخصصی نمایندگان UNDP

ساخت مدارس و بیمارستانهای  سبز با استفاده از مساعدت تخصصی نمایندگان UNDP

استانداردهای تعیین معیار انرژی مصرفی ساختمانها شامل دو استاندارد مربوط به ساختمانهای مسکونی و اداری است.

در نشست اخیر کمیسیون انرژی هم‌چنین ۲ تن از بازرسان اعزامی از طرف “UNDP” برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد، حضور یافتند و در مذاکره با آن ها، مباحث انجام شده برای اصلاح استانداردهای ساختمانهای مسکونی و اداری و دیدگاههای اعضای کمیسیون انرژی در مورد این اصلاحات مطرح و جمع بندی گردید.

روند ساخت ساختمانهای سبز در ایران و پی‌گیری برای ساخت مدرسه و بیمارستان سبز که کم‌ترین مصرف انرژی را در طول شبانه روز خواهند داشت، در این جلسه مطرح شد و هماهنگیهای لازم با بازرسان دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای ساخت ساختمانهای سبز بعمل آمد.

ساخت مدارس و بیمارستانهای سبز با استفاده از مساعدت تخصصی نمایندگان UNDP

در جمع بندی مذاکرات، مقرر گردید نمایندگان UNDP در زمینه هایی چون استاندارد سازی ساختمانهای سبز و ارائه آموزش‌ های لازم برای تربیت مدرسین و ممیزین انرژی مساعدت کنند. به گفته طاهری اصل، ریاست کمیسیون انرژی  شورای مرکزی، در این نشست هم‌چنین  پیشنهاد گردید، شناسنامه مصرف بهینه انرژی برای ساختمانها همراه با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان تهیه شود.

به گفته طاهری اصل، با ابداع سامانه انرژی ساختمان، سازمان میتواند مدیریت این سامانه را به عهده بگیرد و متولی نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان، بویژه موارد مرتبط با مبحث نوزدهم، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان هستند که  بصورت مستقل میتوانند برای اجرای طرحهای کنترلی بر مبنای قانون عمل کنند.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات سازمان نظام مهندسی ۹۷

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۵ شهریور ۹۸
34 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0