آزمون نظام مهندسی معماری بررسی تحلیلی آزمون

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

در این یادداشت، آزمون نظام مهندسي طراحي معماري به صورت دقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته شده است. براي اين منظور ابتدا پرسش هاي آزمون هاي سنوات اخير تحليل شده و سهم هر منبع مشخص شده است. در نهايت يک تحليل جامع محتوائي انجام شده است.

کد خبر: 961112010 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۲ بهمن ۹۶ - ۱۱:۴۵ ب.ظ

در این یادداشت، آزمون نظام مهندسي طراحي معماري به صورت دقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته شده است. براي اين منظور ابتدا پرسش هاي آزمون هاي سنوات اخير تحليل شده و سهم هر منبع مشخص شده است. در نهايت يک تحليل جامع محتوائي انجام شده است.

آزمون نظام مهندسی معماری

آزمون نظام مهندسی معماری

تحلیل آزمون نظام مهندسی  طراحی معماری

 

امتحان طراحي معماری نظام مهندسي امتحانی براي محك كليه اطلاعات معماري، سازه اي، تاسيساتي و دانش مقرراتي شما مي باشد كه دانستن كليه موارد بالا الزاما به معني توان استفاده شما در زمان محدود از اطلاعات فوق، براي طراحی مناسب جهت آزمون و ترسيم به صورت دستي می باشد. آزمون نظام مهندسی طراحی معماری هر ساله معمولا ۲ بار انجام می شود. این آزمون  بر خلاف سایر امتحان های نظام مهندسی، که همگی تستی هستند، این امتحان به صورت عملی و ترسیمی می باشد. داوطلب ۸ ساعت فرصت خواهد داشت تا موارد خواسته شده سوال رو به صورت دستی طراحی کند. در این یادداشت، آزمون نظام مهندسي طراحي معماري به صورت دقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته شده است. براي اين منظور ابتدا پرسش هاي آزمون هاي سنوات اخير تحليل شده و سهم هر منبع مشخص شده است. در نهايت يک تحليل جامع محتوائي انجام شده است.

 

 

۱) دسته بندی پرسش های ۹ دوره آزمون اخیر

در اين بخش، پرسش هاي مطرح شده در آزمون هاي اسفند ۹۱ تا مهر ۹۶، به صورت تفکيک مشخص مي شود.

 

۱-۱) آزمون اسفند ۹۱

زمین : مسطح  سرنبش

تراز طبقه همکف : ۱٫۲۰+

زیرزمین : توقفگاه + انباری +تاسیسات
همکف : کاربری + لابی

طبقات : دو واحدی. تیپ یکسان

 

۱-۲) آزمون آذر ۹۲

زمین : مسطح جنوبی

تراز طبقه همکف : ۱٫۲۰+ و ۰٫۱۰+(اختلاف تراز در یک طبقه)

زیرزمین : توقفگاه + انباری +تاسیسات
همکف : کاربری(تجاری) + لابی

طبقات : تیپ متفاوت

طبقه اول : دو واحد یک خوابه و دو خوابه با مساحت های متفاوت

طبقه دوم : تک واحدی سه خوابه

 

۱-۳) آزمون خرداد ۹۳

زمین : شیبدار سرنبش

تراز طبقه همکف : ۰٫۱۰+

زیرزمین : توقفگاه + انباری +تاسیسات
همکف : کاربری(تجاری) + لابی

طبقات : تیپ متفاوت

طبقه اول : دو واحد یک خوابه و سه خوابه با مساحت های متفاوت

طبقه دوم : دو واحد دو خوابه با مساحت یکسان

 

۱-۴) آزمون آبان ۹۳

زمین : شیبدار سرنبش

تراز طبقه همکف : ۰٫۱۰+

زیرزمین : توقفگاه + انباری +تاسیسات
همکف : کاربری(تجاری) + لابی

طبقات : تیپ متفاوت

طبقه اول : سه واحد یک خوابه با مساحت های یکسان

طبقه دوم : دو واحد با مساحت متفاوت

آزمون نظام مهندسی معماری

۱-۵) آزمون مرداد ۹۴

زمین : مسطح جنوبی

تراز طبقه همکف : ۱٫۲۰+ و ۰٫۱۰+(اختلاف تراز در یک طبقه)

زیرزمین : توقفگاه + انباری +تاسیسات
همکف : کاربری(تجاری) + لابی + مسکونی

طبقه اول : دو واحد یک خوابه و دو خوابه با مساحت های متفاوت

 

۱-۶) آزمون بهمن ۹۴

زمین : مسطح شمالی

تراز طبقه همکف : ۰٫۷۰+

زیرزمین : توقفگاه + انباری +تاسیسات
همکف : توقفگاه

طبقات : ۴طبقه با تیپ یکسان در طبقات و سه واحدی با تیپ متفاوت(دو واحد یک خوابه و یک واحد دو خوابه)

 

۱-۷) آزمون شهریور ۹۵

موضوع اول : طراحی سقف شیبدار

زمین : مسطح جنوبی

تراز طبقه همکف : ۱٫۳۰+ و ۰٫۰۵+(اختلاف تراز در یک طبقه)

زیرزمین : توقفگاه + انباری
همکف : کاربری(اداری) + لابی

طبقات :۳ طبقه با تیپ یکسان دو واحد دو خوابه

 

۱-۸) آزمون اسفند ۹۵

موضوع اول : سقف شیبدار

زمین : شیبدار(۴%)  شرقی

تراز طبقه همکف : ۱٫۲۰+ و ۰٫۰۵+(اختلاف تراز در یک طبقه)

زیرزمین : توقفگاه
همکف : کاربری مسکونی + فضای ورودی

طبقات : دو واحدی. تیپ یکسان در طبقات روی هم و تیپ متفاوت در هر طبقه به صورت واحدهای تک خوابه و دو خوابه

 

۱-۹) آزمون  مهر۹۶

 موضوع اول : طراحی وال سکشن

زمین : مسطح جنوبی

تراز طبقه همکف : ۰٫۶۰+ و ۰٫۱۷+(اختلاف تراز در یک طبقه)

زیرزمین : توقفگاه + انباری
همکف : کاربری(مسکونی و تجاری) + لابی ورودی

طبقات : تیپ متفاوت

طبقه اول : تک واحدی سه خوابه

طبقه دوم : تک واحدی چهارخوابه

آنچه آزمون مهرماه ۹۶ از سایر آزمون ها متمایز کرد:

 • زمین نامتعارف با ضلع شمالی
 • وجود درخت در معبر شمالی
 • محدودیت ارتفاع
 • تعداد پارکینگ  توقفگاه کوچک
 • مسکونی و تجاری حداقل ارتفاع
 • نظام سازه ای شکست سازه ای   خاک پر رابیتس
 • بام تخت و جانپناه
 • سرمایش و گرمایش پکیج و اسپیلت
 • تنوع ضخامت سقف

 

جدول(۱): دسته بندی پرسش های آزمون های اخیر بر مبنای تیپ زمین مورد سوال

تیپ زمینشمالیجنوبیسرنبششرقی یا غربی
تکرار در آزمون۱۴۳۱

براساس نتایج جدول فوق می توان نوشت:

 • تاکنون هیچ پرسش از «زمین های دو بر» در آزمون طرا حی مطرح شده است.
 • زمین های شمالی و شرقی تنهای یک بار صورت سوال بوده و احتمال مطرح شدن این تیپ زمین در آزمون های بعدی بسیار زیاد است.
 • آزمون مهر ۹۶ تنها آزمون چند دوره اخیر است که سوالی از گروه های ساختمانی مطرح شده است.
 • بیشترین سوال از نکات ضوابط طراحی اعم از درخت موجود در شمال سایت، عرض رمپ، دسته بندی توقفگاه ها از نظر ارتفاع و… در ادوار اخیر در آزمون مهر ۹۶ مطرح شده است.
 • تعداد پرسش های مطرح شده از «مبحث۴» بسیار قابل توجه و به اندازه کل ۵ دوره قبل از آزمون مهر ۹۶ است.
 • در سه سال اخیر آزمون طراحی برگزار شده در سال های  ۹۵ و مهر ۹۶، سوال طراحی به دو قسمت تقسیم شده بود طراحی سقف شیبدار و عناصر و جزییات ساختمانی مورد اهمیت قرار گرفت.

 

۲) تحلیل  منابع

 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق(۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم(طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)( ۱۳۹۲)
  • مبحث يازدهم( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
  • مبحث پانزدهم(آسانسورها و پلکان برقي)،(فقط ضوابط مربوط به طراحي)(۱۳۹۲)
  • مبحث هجدهم( عايق‌بندي و تنظيم صدا)(۱۳۹۰)
  • مبحث نوزدهم( صرفه‌جويي در مصرف انرژي)(۱۳۸۹)
  • مبحث بيستم( علائم و تابلوها)(۱۳۸۴)
  •مبحث بيست و يكم( پدافند غير عامل)(۱۳۹۵)
  • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
  • مباني طراحي معماري *
  • جزئيات اجرائي ساختمان *
  • ضوابط بلند مرتبه سازي *
  • ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

اصلی ترین منابع آزمون طراحی در سال های گذشته مباحث ۳،۴ و ۱۵ بود. ولی همانطور که در آزمون مهر ماه دیدید از جزئیات اجرائی ساختمان سوال مطرح شد که جز منابع اصلی بود

سهم هر کدام از گروه هاي منابع آزمون در شکل زیر تفکیک شده است.

 

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

شکل (۱): سهم هر منبع در آزمون

 

۳) تحلیل محتوایی

با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:

اهمیت ویژه مبحث ۴

با توجه به اینکه کلیه استانداردهای  چه از لحاظ ابعاد و اندازه چه از لحاظ کیفیت طراحی در این مبحث عنوان شده از اهمیت ویژه ای برخودار است.

فصل هاي مهم مبحث ۴

 

close

درباره مدرس و مولف

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

من مرجان رضائی هستم، کارشناس ارشد معماری هستم و مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در قالب مقالات متعدد در زمینه ساختمان های مسکونی با رویکرد معماری پایدار دارم. عضو انجمن علمی همایش ملی کاشان و عضو  دیبر خانه همایش معماری دانشگاه کاشان هستم. در سال های ۹۴ و ۹۵ موفق به طراحی نمای برتر کمیته نما منطقه ۵شهرداری تهران شده ام. دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در سه گرایش طراحی، نظارت و اجرا، با اخذ نمرات عالی، می باشم. با بیش از ۱۰ سال سابقه طراحی حرفه ای نقشه های معماری فاز یک  و فاز دو بر طبق ضوابط مقررات ملی و نظام مهندسی، افتخار تدریس کلاس های آمادگی آزمون نظام مهندسی و مهارت های معماری ویژه ورود  به بازار کار دارم.

 

 

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۲ بهمن ۹۶
21623 بازدید
20 نظر
امتیاز به این خبر:
1 0