تاکید دیوان عدالت بر استفاده ار اشخاص دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح در نامه به رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان

تاکید دیوان عدالت بر استفاده از اشخاص دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح

در نامه مرتضی علی اشراقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، به مهندس امیر سلیمی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان، بر استفاده از افراد دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح تاکید شد.

کد خبر: 970228001 تاریخ انتشار: جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۲۷ ب.ظ

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس  امیر سلیمی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

بازگشت به نامه شماره ۹۶/۱۲۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ در خصوص نحوه  استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح در فرایند ساخت و ساز به اطلاع میرساند:

تاکید دیوان عدالت بر استفاده ار اشخاص دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح

تاکید دیوان عدالت بر استفاده ار اشخاص دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح

تاکید دیوان عدالت بر استفاده از اشخاص دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح

نظر به اینکه ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام تمامی خدمات  مهندسی ساختمان  را مستلزم داشتن صلاحیتی کرده که از طریق اعطای پروانه اشتغال به کار حرفه ای صادره  توسط مراجع صلاحیت دار احراز می شود و توجهاً به اینکه انواع خدمات مهندسی ساختمان در ماده ۴ آین نامه اجرایی ن تمثیلی است و همچنین در مواد ۳۲ و ۴۰ قانون یاد شده انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص فاقد صلاحیت ممنوع اعلام شده و مستلزم تعقیب کیفری می باشد بنابراین انجام و ارائه تمامی خدمات مهندسی ساختمان به ویژه طر احی،محاسبه،نظارت و اجرا باید توسط اشخاص صلاحیت دار صورت پذیرد.

از سوی دیگر دادنامه شماره ۹۰/۱/۲۹-۱۴ هیات عمومی،مالکان را در انجام امور ساختمانی موظف به استفاده از خدمات اشخاص صلاحیت دار کرده است که می بایست مجری ذیصلاح خود را به سازمان نظام مهندسی استان  معرفی کنند بنابراین با توجه به مراتب یادشده رای شماره ۹۹ مورخ ۹۴/۲/۱۴ هیات عمومی در مقام بیان این است که مالکان برای انجام امور  ساختمانی مکلف به استفاده از اشخاص صلاحیتدار می باشند و همچنین باید برای اخذ ساختمان، مجری ذیصلاح مورد نظر خود را به سازمان نظام مهندسی معرفی کنند و سازمان نظام مهندسی مکلف است درخواست مالک برای تغییر مجری یا واگذاری اجرا به اشخاص صلاحیتدار متعدد را بپذیرد.

تاکید دیوان عدالت بر استفاده ار اشخاص دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح

تاکید دیوان عدالت بر استفاده ار اشخاص دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح

تاکید دیوان عدالت بر استفاده ار اشخاص دارای صلاحیت به عنوان مجری ذی صلاح

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تحلیل مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۸ اردیبهشت ۹۷
339 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0