قابل توجه داوطلبان آزمون نظام مهندسی قابل توجه داوطلبان آزمون نظام مهندسی

مصوبات اردیبهشت ۹۷ کمیته هم ارزی رشته ها

دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جدیدترین مصوبات کمیته هم ارزی رشته های در اردیبهشت ۹۷ را منتشر کرد‌. در این مصوبه، تصمیمات مهمی در خصوص داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی و تکنولوژی گرفته شده است.

کد خبر: 970217013 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۷ - ۲:۵۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جدیدترین مصوبات کمیته هم ارزی رشته های در اردیبهشت ۹۷ را منتشر کرد‌. در این مصوبه، تصمیمات مهمی در خصوص داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی و تکنولوژی گرفته شده است.

قابل توجه داوطلبان آزمون نظام مهندسی

قابل توجه داوطلبان آزمون نظام مهندسی

مصوبات اردیبهشت ۹۷ کمیته هم ارزی 

به استناد آخرین مصوبات کمسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، مواردی زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود.

۱-  دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط با رشته های اصلی هفتگانه ساختمان که موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان همسان با رشته های کارشناسی شده اند می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط مندرج در قانون یادشده و آ ئین نامه اجرائی آن، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی (محاسبات) حداکثر تا پایه دو دریافت نمایند.

توضیح اینکه در خصوص رشته های معماری و نقشه برداری بخشنامه های قبلی کماکان ملاک عمل است.

۲- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط که پس از اخذ مدرک کارشناسی موفق به اخذ مدارک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان با رشته های کارشناسی شده اند، می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت طراحی (محاسبات) و نظارت بدون محدودیت دریافت نمایند.

۳- ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار در رشته شهرسازی برنامه ریزی شهری یا طراحی شهری، برای  اشخاصی که قبل از رای هیات عمومی دیوان اداری به تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ ابلاغی به شماره ۵۳۹۹۲/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ وزارت متبوع و به استناد ضوابط حاکم در همان زمان صادر شده است، با رعایت سایر مقررات مربوط در قانون و آیین نامه مذکور، بلامانع است و رای مذکور دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق نشده است.

۴- دارندگان مدرک اصلی ساختمان که موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اصلی همسان با رشته کارشناسی شده اند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت دریافت نمایند و برای دارندگان این ترتیبات در رشته های معماری و عمران صلاحیت اجرا نیز تعلق می گیرد.

قابل توجه داوطلبان آزمون نظام مهندسی

۵- برای دارندگان مدارک  کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی یا تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، موارد زیر اعلام می گردد.

۵-۱- اشخاصی که قبل از مصوبات کمسیون یادشده ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵ ، مطابق ضوابط و بخشنامه های زمان مربوط، در آزمون ورود به حرفه قبول شده یا موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار شده اند و وفق آخریت ابلاغیه مصوبات این کمسیون قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۵ مجاز به ارتقا پایه پروانه بوده اند می تواندد با رعایت مقررات مربوط در قانون و آیین نامه اجرایی آن نسبت به تمدید پروانه اشتغال یا ارتقا پایه با همان شرایط مصوب زمان مربوط اقدام نمایند.

۵-۲- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی یا تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط مقطع کارشناسی که مشمول مصوبات کمسیون مذکور ابلاغی به شماره ۴۰۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵ می باشند می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی (محاسبات) حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء دریافت نمایند.

۵-۳- ارتقا، پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های کارشناسی پیوسته علمی – کاربردی یا تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان که قبل از ابلاغ بخشنامه ۱۳۹۶/۸/۶ و وفق ضوابط و بخشنامه های وقت موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار شده اند با رعایت سایر ضوابط و مقررات با همان شرایط امکان پذیر است.

حامد مظاهریان معاون وزیر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی چیست؟

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۷ اردیبهشت ۹۷
5797 بازدید
15 نظر
امتیاز به این خبر:
2 0