ادامه مجمع عمومی نوبت دوم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مصاحبه با مهندس عموشاهی ریاست سازمان

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، تاکید دارد که شیوه نامه مبحث بیست و دو بعنوان آخرین مبحث ملی مقررات ساختمان، به اصفهان سپرده شده و اجرای آن که به نگه داری ساختمان و دوران بهره برداری از آن بازمیگردد، نقش مهمی در افزایش طول عمر ساختمانها خواهد داشت. مهندس علی عموشاهی، در عین حال تاکید دارد که اگر طرح مجریان ذیصلاح بدرستی اجرا گردد، جلوی بسیاری تخلفات و اشتباهات در ساخت و ساز گرفته می شود.ساختمان ها شناسنامه دار میشوند و هر کسی نیز نمیتواند ساخت و ساز انجام دهد.

کد خبر: 960602002 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲ شهریور ۹۶ - ۶:۱۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان  ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، تاکید دارد که شیوه نامه مبحث بیست و دو بعنوان آخرین مبحث ملی مقررات ساختمان، به اصفهان سپرده شده و اجرای آن که به نگه داری ساختمان و دوران بهره برداری از آن بازمیگردد، نقش مهمی در افزایش طول عمر ساختمانها خواهد داشت. مهندس علی عموشاهی، در عین حال تاکید دارد که اگر طرح مجریان ذیصلاح بدرستی اجرا گردد، جلوی بسیاری تخلفات و اشتباهات در ساخت و ساز گرفته می شود.ساختمان ها شناسنامه دار میشوند و هر کسی نیز نمیتواند ساخت و ساز انجام دهد.مصاحبه اختصاصی روزنامه اقتصادی نوسان با مهندس عموشاهی

مصاحبه اختصاصی روزنامه اقتصادی نوسان با مهندس عموشاهی ریاست سازمان

مصاحبه اختصاصی روزنامه اقتصادی نوسان با مهندس عموشاهی ریاست سازمان

مصاحبه اختصاصی  روزنامه اقتصادی  نوسان با مهندس عموشاهی ریاست سازمان

بنظر میرسد با توجه به عمر بیش از ۲۰ ساله سازمان نطام مهندسی، پیشرفت خوبی در ارتقای کیفی این صنعت در کشور صورت گرفته است. دیدگاه شما در این مورد چیست؟

به جرات میگویم که نظام مهندسی تأثیر زیادی بر روی ساخت و سازها داشته است. بیش از این در دهه شصت شاهد ویران گری زلزله های بسیاری در شهرهای مختلف کشور از جمله در رودبار و منجیل بودیم. ولی هر چه اثرگذاری نظام مهندسی ساختمان در ساخت و سازها بیش تر شد، آثار تخریب زلزله ها در شهرها کم تر شد. متأسفانه در دهه شصت آیین نامه های متقنی برای زلزله ها نداشتیم؛ ولی آیین نامه دو هزار و هشتصد ساختمان، از همان زمان برای کاهش اثرات مخرب زلزله ها مصوب گردید. امروز که حدود بیست و سه سال از عمر نظام مهندسی ساختمان میگذرد، بیست و دو مبحث مهم ساختمانی بعنوان قانون گرداوری شده و هر ساخت و سازی باید این مقررات را رعایت کند؛ همچنین چهار مبحث دیگر در بخش ساختمان در حال نگارش و تصویب است و برخی دیگر از آیین نامه ها در حال بازنگری هستند. به اعتقاد بنده طی سی سال گذشته، آیین نامه ها تأثیر زیادی بر ساختمانها گذاشته و حتی مطالعات پیش از ساخت، مطالعات طرح جامع تفضیلی و طرح هادی، ضوابط شهرسازی و ترافیکی و … دیده میشود. البته تأکید میکنم ما هنوز از نقطه مطلوب شهر و ساختمانهای ایده آل فاصله داریم.

با این حال نظام مهندسی ساختمان اصفهان در کشور چه جایگاهی دارد و چقدر در بهبود فضای ساخت و ساز موثر است؟

در هر صورت نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یکی از نظام مهندسیهای موثر در آیین نامه ها، قوانین و شیوه نامه های کشور است. اکنون آخرین مبحث مقررات ملی ساختمان، مبحث بیست و دو است که اکنون شیوه نامه و مأموریت اصلی آن به استان اصفهان سپرده شده و از اصفهان کلید این مبحث زده شده است و امیدوار هستیم این شیوه نامه بصورت همگانی در کشور اجرایی گردد.

مصاحبه اختصاصی روزنامه اقتصادی نوسان با مهندس عموشاهی

تمرکز مبحث بیست و دو ساختمان بیش تر بر چه موضوعی است؟

مبحث بیست و دو ساختمان بیش تر به نگه داری ساختمان و دوران بهره برداری از ساختمان بازمیگردد. بعنوان مثال موضوع استاندارد آسانسور، نشستهای آب و هدر رفت انرژی در ساختمان و … در این مبحث گنجانده شده است. مبحث بیست و دو یکی از مباحث مهم ساختمان در راستای افزایش طول عمر ساختمان است. نگارش شیوه نامه مبحث بیست و دو ساختمان حدود چهار ماه طول خواهد کشید. این مبحث یکی از وظایف مهم نظام مهندسی ساختمان است. یکی از موارد مهم این مبحث، امضای تفاهم نامه با سازمان بهینه سازی مصرف انرژی بود و قرار است ۵ هزار واحد موتور خانه در سطح شهر اصفهان مورد بازبینی، بازرسی و اصلاح قرار گیرند. به اعتقاد بنده صرفه جویی در بخش انرژی سبب جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی میشود و اولین سود آن عاید بهره بردار خواهد شد. البته سازمان بهینه سازی مصرف انرژی برای ساختمانهای عمومی در این مورد یارانه در نظر میگیرد. از طرف دیگر این مبحث سبب می گردد که سرمایه های ملی از بین نرود. معتقد هستم امروز به علت رعایت برخی مباحث نظام مهندسی ساختمان، شرایط زیست محیطی نسبت به چند سال پیش بهبود یافته است و اگر مباحث ساختمان، حمل و نقل و … مهندسی گردد بطور قطع فضا نیز بهتر خواهد شد.

یکی از طرحهای مهم نظام مهندسی، موضوع شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است؛ اجرای این طرح اکنون در چه مرحله ای است؟

قانون نظام مهندسی مربوط به سال هفتاد و چهار است. هرچند این قانون مطلوب بوده؛ ولی بعضاً نیازمند بازنگری است. به اعتقاد بنده اکنون بیست درصد قانون نظام مهندسی اجرا نشده است که یکی از مباحث مهم آن، مبحث “مجریان ذیصلاح” است که ساختمان باید به دست اهلش ساخته گردد. امروزه نباید پزشک ما خانه سازی کند؛ البته میتواند در ساختمان سرمایه گذاری کند؛ اما نمیتواند ساخت و ساز داشته باشد. معتقد هستم در این مبحث ساختمان بدست مجری مهندس همین حوزه می افتد. شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بدنبال مجری ذیصلاح اتفاق خواهد افتاد. مجریان ذیصلاح باید این شناسنامه را برای ساختمان ها ایجاد و تایید کنند. این شناسنامه به خریدار اطمینان خاطر می دهد و به نوعی تاریخچه و شناسنامه ساختمان میشود. علی رغم پیگیریهای گذشته، در ماه رمضان امسال، پیرامون اجرای طرح مجریان ذیصلاح، تفاهم نامه ای با شهرداری اصفهان برای ساختمانهای گروه «د» و بخشی از ساختمانهای گروه «ج» امضا شد و قرار است بعد از اجرا به گروههای دیگر ساختمان تسری یابد. گروه «الف» شامل ساختمانهای کوچک تا ششصد متر، گروه «ب» شامل ساختمانهای ششصد تا دو هزار متر، گروه «ج» شامل ساختمانهای دو هزار تا پنج هزار متر و گروه «د» شامل ساختمانهای پنج هزار متر به بالاست که قرار است برای ساختمانهای گروه «د» از شهریور ماه اجرایی گردد.

حدود ۳ سال پیش استاندار اصفهان برای اجرای طرح مجریان ذیصلاح برای این گروه از ساختمانها اولتیماتوم داد و زمانی برای اجرای آن تعیین کرد؛ ولی چرا تا به امروز اجرای این طرح به تأخیر افتاده است؟

سابقه این طرح شاید مربوط به بیست سال گذشته است و هنوز در اصفهان اجرا نشده است. بهر حال آغاز هر کاری نیازمند اراده فراسازمانی است. سازمان نظام مهندسی و شهرداری باید بخواهند و مردم نیز باید بپذیرند. متأسفانه برخی تصور میکنند اگر طرح مجری ذی صلاح اجرا شود، بازار کاری برای عده ای خاص خواهد بود. اما این تصور درستی نیست. اگر طرح مجریان ذیصلاح اتفاق بیفتد جلوی برخی تخلفات و اشتباهات در ساخت و ساز گرفته میشود؛ به این معنا که هر کسی نمیتواند ساخت و ساز انجام دهد. اکنون ممکن است ساختمانهایی بدون سواد مهندسی ساخته گردد. در سال نود و یک این مبحث در کمیته ۴ نفره مطرح و قرار شد در ساختمانهای گروه «د» اجرایی گردد. ولی باز در اجرای آن کوتاهی شد. با این وجود حدود ۲ ماه قبل تفاهم نامه ای با امضای بنده بعنوان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، جمالی نژاد شهردار اصفهان، صمصام شریعت معاون شهردار و نجفی ریاست سازمان نظام مهندسی کشور منعقد و قرار شد طرح مجریان ذیصلاح برای ساختمانهای گروه «د» از شهریور ماه اجرایی گردد.

یکی از نقاط حساس نظام مهندسی تلاقی وظیفه ای با شهرداری است که بعضاً سبب محدود شدن وظایف نظام مهندسی شده است. چه راه کارهایی برای تعامل وظایف شهرداری و نظام مهندسی وجود دارد؟

خوشبختانه قانون وظیفه هر بخش را مشخص کرده و قانون فصل الخطاب برای تمام مشکلات و اختلافات است. البته برخی موارد مشترک بین سازمانها وجود دارد که به اعتقاد بنده با تعامل و تفاهم قابل حل است. اکنون تعاملات لازم از طرف نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با شهرداری شکل گرفته و مشکل جدی وجود ندارد و در نشست های مشترک هفتگی موارد خاص مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. باید گفت امروز نظام مهندسی با داشتن سی و دو دفتر نمایندگی و سی ویک هزار عضو در شهرهای مختلف از فریدون شهر گرفته تا کاشان و سمیرم و … زمینه مناسبی برای کار کردن دارد. ما با حضور در نشست های کمیسیون ماده ۵، شورای سیاست گذاری مسکن، شورای فنی، مطالعات طرح تفضیلی، طرح هادی و … موثر هستیم. به اعتقاد بنده امروز تخلفات ساختمانی به مرور کم تر شده است. ما باید به مهندسین نظام مهندسی میدان دهیم و از طرف دیگر بر روی خروجی نیروهای تحصیل کرده این بخش تعادل ایجاد کنیم؛ در حالیکه هجده هزار مهندس عمران در استان وجود دارد ما تنها چهار هزار معمار، پنج هزار مهندس تأسیسات مکانیک و پنج هزار مهندس تأسیسات برق داریم. این نشان میدهد که باید به سمت اصلاح و تربیت نیروها حرکت کنیم.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲ شهریور ۹۶
13238 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0