نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند رئیسان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

نقاط تاریک و روشن پیش‌نویس آییینامه کنترل ساختمان از زبان رئیسان نظام مهندسی

چند تن از رئیسان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها با برشمردن نقاط کور و تاریک پیش‌نویس آییننامه کنترل ساختمان، نسبت بنقاط ضعف کلیدی آن که بگفته آن ها سبب تضعیف جایگاه نظام مهندسی میشود هشدار دادند.

کد خبر: 960224002 تاریخ انتشار: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶ - ۱۰:۲۰ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،چند تن از رئیسان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها با برشمردن نقاط کور و تاریک پیش‌نویس آییننامه کنترل ساختمان، نسبت بنقاط ضعف کلیدی آن که بگفته آن ها سبب تضعیف جایگاه نظام مهندسی میشود هشدار دادند.نقاط تاریک و روشن پیش‌نویس آییینامه کنترل ساختمان

نقاط تاریک و روشن پیش‌نویس آییینامه کنترل ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

نقاط تاریک و روشن پیش‌نویس آییینامه کنترل ساختمان

رئیسان نظام مهندسی ۴ استان در نقل قولهایی هم سو عنوان میکنند که این آیین‌نامه بجای این که فرایند عرضه خدمات مهندسی را سامان دهد، در بردارنده نتیجه‌ای معکوس خواهد بود به طوریکه جایگاه جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی را تضعیف خواهد کرد.
نامفهوم بودن برخی از مفاد آییننامه و احتمال برداشتهای متعدد از آن و پیش‌بینی سردرگمی برای محاکم قضایی هنگام بروز تخلفهای ساختمانی، تشدید و تداوم کج‌رویهای صورت گرفته توسط شهرداری درعرصه ساخت و ساز بدلیل اختیارات متنوعی که برای این نهاد در نظر گرفته شده است، تضعیف جایگاه نظام مهندسی، ابهام در تنظیم روابط کارفرما و مهندس ناظر، فراهم نبودن بسترهای فنی جهت اجرای مفاد اصلی این آییننامه و احتمال بهم خوردن زیرساختها وموازنه ارکان ساخت و ساز بعنوان شاخصترین انتقاداتی است که از طرف بعضی از رئیسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارزیابی اولیه از پیش‌نویس آییننامه کنترل ساختمان مطرح گردید.
این آیین‌نامه اجرای پایلوت میخواهد
امیر محمد امیری -رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان- جزو افرادی است که نگاه مثبتی به پیشنویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ندارد و معتقد است که تصویب این آیین‌نامه‌ای که بمحک تجربه نرفته ممکن است با پیامدهای مثبتی برای صنعت ساختمان هم راه نباشد.
امیری بیان کرد: در نشستی که سال پیش رئیسان سازمان نظام مهندسی ساختمان با معاون وزیر راه برگزار نمودند، بنده پیشنهاد دادم که این آیین‌نامه بصورت پایلوت در یک استان اجرایی گردد و بعد ابعاد و زوایای آن بررسی شده و در صورتیکه این طرح ازمحک تجربه سربلند بیرون آمد، آن را بصورت سراسری اجرایی نماییم.
وی درعین حال نسبت به تبعات عملیاتی شدن آییننامه‌ای که از لحاظ اجرایی محاسن خود را ثابت نکرده هشدار داد وگفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان حدود ۲ دهه زمان برد تا بمرحله اجرایی رسید و با همه معایبی که تاکنون داشته است اما بهر حال در گذر زمان توانسته در صنعت ساختمان نهادینه گردد و شهرداریها هم به ضرب زور در بعضی از موارد زیر بار اجرای بخشهایی از این آیین‌نامه رفته‌اند.
وی با اشاره به این که حدود ۲۰ سال از زمان اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان میگذرد، نباید با تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان به یک باره همه چیز را از میان ببریم ادامه داد: با توجه به تدابیری که در مواد پیش‌نویس آییننامه کنترل ساختمان دیده شده است، عملا این سازمان حذف خواهد شد.
وی بعد با ذکر مثالی افزود: بعنوان نمونه وقتیکه سازمان برنامه و بودجه منحل و بسازمان مدیریت‌برنامه‌ریزی کشور تغییر یافت، خیلی از پتانسیلهای این سازمان در معرض تهدید قرار گرفت و این سازمان نتوانست اثربخشی پیش از تغییرات را داشته باشد زیرا که خیلی از نیروهای کارآزموده قبلی این سازمان کنار رفت و هم چنین تغییر ساختار آن به گونه‌ای شد که شاید ۲ دهه زمان ببرد تا به کارکردهای لازم دست یابد.
وی با اعلام این که نگاه صنفی به انحلال سازمان نظام مهندسی ندارد از عدم تطابق آییننامه کنترل با اهداف مطرح گردیده در آن عنوان کرد: در این آیین‌نامه یک‌سری مسوولیتها برای شهرداریها دیده شده که بنظرمیرسد شهرداری به هیچ‌وجه زیر باراجرای آنها نخواهد رفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان لرستان با طرح این مساله که اساسا شهرداری زیرمجموعه وزارت راه نیست که ضرورتی به اجرای قوانین دیکته شده از طرف وزارت خانه مذکور داشته باشد تصریح کرد: بعنوان نمونه شهرداری حتی نسبت به اجرای طرح جامع نیز بیرغبت است واساسا علت وجود کمیسیونهایی مانند کمیسیون ماده پنج و ماده صد نیز، انجام تخلفات و نقض مقررات از طرف این نهاد است و لذا کاملا محرز است که شهرداری علاقه‌ای به اجرای قوانین و مقررات ندارد.


امیری مجددا نسبت بضرورت اجرای پایلوت این آیین‌نامه تاکید کرد وافزود: بنظرمیرسد که باید در استانهایی که شهرداری و نظام مهندسی آن ازعمل کرد و تعامل مطلوبی برخوردار است این آیین‌نامه بصورت پایلوت اجرایی گردد.
تناقض آیین‌نامه بقوانین فرادستی
هم چنین عباس وثیق‌نیا –رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین براین باوراست که آیین‌نامه فعلی با خیلی از قوانین فرادستی مانند قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداریها در تناقض است. درعین حال در بندهایی از این آییننامه مواردی است که نیاز به تهیه چندین آییننامه را ضروری میکند درحالیکه اساسا آیین‌نامه ولی در آییننامه کنترل ساختمان این مشکل مشاهده میشود.
او معتقد است در حالی در آیین‌نامه وظایف جدیدی برای شهرداریها پیش‌بینی شده که بنظر میرسد بسترهای لازم برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.
وی اظهار داشت: بعنوان نمونه وظایفی که برای نهاد شهرداری در این دستگاه پیش‌بینی شده اکنون در این دستگاه مهیا نیست و مدیریت شهری از نیروهای فنی کارآمد برای اجرای وظایف محوله برخوردارنیست.
وثیق نیا هم چنین عنوان کرد: امر بازرسی که در آییننامه کنترل ساختمان مورد اشاره قرار گرفته بخشهایی از آن برعهده شهرداریها گذاشته شده است که بنظر میرسد این مهم باعث خواهد شد که رانتهایی برای بعضی از کارشناسین این مجموعه ایجاد گردد که این مساله بشدت با آفت هم راه و مخرب خواهد بود.
وی ابراز کرد: در همین حال مشکل دیگری که برای این آیین‌نامه وجود دارد معضل مربوط به برداشته شدن سقف فعالیتهای مهندسی و آزاد بودن حجم فعالیتهای مهندسی برای عموم مهندسین است. این مساله ممکن است که برای مهندسین صاحب نام که از تجارب کافی برخودار هستند مطلوب باشد ولی برای مهندسینی که تازه‌کار هستند ممکن است مشکل‌آفرین گردد.
انتقاد از محدود شدن اختیارات هیئت مدیره‌ها
احمدرضا خورشیدی– رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد هم سو با دیگر اعضای نظام مهندسی ساختمان معتقد است که این آیین‌نامه در نهایت موجب تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان میشود.
وی اظهار داشت: بنده مفاد پیش‌نویس آییننامه کنترل ساختمان را مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که در این آییننامه متاسفانه جایگاه سازمان نظام مهندسی بطور کامل نادیده گرفته شده و درعین حال خیلی از مفادی که در این آییننامه دیده شده با قانون نظام مهندسی در تناقض است.
وی درعین حال بر این باوراست که در محتوای این پیشنویس خط ومشی برای آییننامه در نظر گرفته شده است که خروجی آن در نهایت موجب محدود کردن اختیارات هیئت مدیره‌های نظام مهندسی و جایگاه آن ها خواهد شد.
خورشیدی معتقد است که در این آیین‌نامه از شهرداریها بعنوان مرجع صدور کنترل کننده ساختمان عنوان شده که میتواند با تبعات و شائبه‌های زیادی هم راه باشد به طوریکه با توجه به این که مبنای تمکین شهرداری بمقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی ساختمان است این احتمال وجود دارد که شهرداری به آییننامه کنترل ساختمان پایبند نباشد ضمن این که با در نظر گرفتن این امر که اساسا شهرداری بموجب این آیین‌نامه، دارای یک سری اختیارات شده و امر کنترل متوجه این نهاد شده است، احتمال این که تصویب این آیین‌نامه موجب عدول شهرداری از مقررات ساختمان گردد بمراتب بیش تراست.
وی هم چنین بهم خوردن زیرساختها را یکی دیگر از آفتهای احتمالی محقق شدن این آیین‌نامه ارزیابی کرد وخاطرنشان کرد: عملیاتی شدن این آیین‌نامه موجب میشود که زیرساختهای صنعت ساختمان بهم بریزد.
رئیس سازمان نظام مهنسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر وجود ابهام در روابط بین کارفرما و مهندس ناظر یادآور شد: در این آیین‌نامه درباره رابطه میان کارفرما و مهندس ناظر شفافیت وجود ندارد و این موضوع اساسا با ابهامات بسیاری هم راه است.
وی هم چنین به گمانه‌زنی درباره تاثیر این ابهام بر داوری در محاکم قضایی پرداختد و گفت: این ابهام سبب خواهد شد که در آینده نه چندان دور در صورتیکه پرونده‌های حقوقی مرتبط با صنعت ساختمان تشکیل گردد بدلیل وجود ابهامات درباره ارتباط میان کارفرما و مهندس ناظر، قضات دچار مشکل و سردرگمی گردند.
خورشیدی با اظهار امیدواری از این که تهیه این پیش‌نویس و مفاد آن مورد بازنگری قراربگیرد مطرح کرد: برخلاف آن چه تصور میشود این آیین‌نامه به هیچ‌وجه بسود صنعت ساختمان نخواهد بود و در عمل سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در این صنعت خواهد شد.
منبع: سازه نیوز

 

دانلود راهنمای مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ اردیبهشت ۹۶
580 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0