عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

علل انصراف حرفه مندان از ورود به کمیسیونهای تخصصی

یک عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که شروطی نظیرانجام تست اعتیاد و نیز استعلام از دستگاههای قضایی و امنیتی بعنوان پیش شرطهای ورورد کاندیدها به شوراهای تخصصی نظام مهندسی استانها درنظرگرفته شده است که به هیچوجه زیبده مهندسین بعنوان قشرفرهیخته فنی نیست.

کد خبر: 960226003 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۶ - ۱۰:۵۰ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)یک عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که شروطی نظیرانجام تست اعتیاد و نیز استعلام از دستگاههای قضایی و امنیتی بعنوان پیش شرطهای ورورد کاندیدها به شوراهای تخصصی نظام مهندسی استانها درنظرگرفته شده است که به هیچوجه زیبده مهندسین بعنوان قشرفرهیخته فنی نیست.علل انصراف حرفه مندان از ورود به کمیسیونهای تخصصی

علل انصراف حرفه مندان از ورود به کمیسیونهای تخصصی

علل انصراف حرفه مندان از ورود به کمیسیونهای تخصصی

علل انصراف حرفه مندان از ورود به کمیسیونهای تخصصی

ماحصل این رویه را شامل بیرغبتی خیلی از افراد صاحب صلاحیت و حرفه مند به این شوراها دانست و خواستار تجدید نظر در نظامنامه تشکیل گروههای تخصصی نظام مهندسی استانها برای رفع این مشکل شد.
علی طوماری ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به این که گروههای تخصصی در واقع بازوی مشورتی سازمان و هیئت مدیرههای سازمان درمباحث تخصصی هستند بیان کرد: مسایل مرتبط با هرگروه تخصصی به آن ها ارجاع میشود و آن ها از این امکان برخوردار هستند که درباره مسایل مرتبط با حرفه خود اظهارنظر کارشناسی و فنی نمایند.
وی با اشاره به نظامنامه ای که ۲ سال قبل به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ گردید و جنبه اجرایی پیدا نمود درعین حال گفت: پیش تر نظام نامه گروههای تخصصی درهراستانی تهیه میشد ولی پس ازمصوبه پنجم اسفند نودوچهار هیئت وزیران که بموجب آن بحث نظامنامه ها بشورای مرکزی ابلاغ شد، شورای مرکزی نظامنامه ای را گرداوری کرد که این نظام نامه دارای مزایا و معایبی است.
عضو شورای مرکزی درابتدا به مزایای این نظامنامه اشاره وعنوان کرد: مزیت اول این نظام نامه آن است که مسوولیت تصمیم گیریهای فنی و کارشناسی به اعضا سپرده شد تا آن ها خود راسا اقدام به تصمیم گیریهایی نمایند . درعین حال مزیت دوم نیز شامل شرط دارا بودن مهندسی پایه ۱ و۲ سال سابقه کار است.
طوماری درعین حال در ادامه اظهارات خود بمعایب نظام نامه مذکور اشاره کرد واظهار داشت: ولی از دیگر سو، مواردی مانند آزمایش عدم اعتیاد و نیز استعلام از نهادهای امنیتی برای ورود کاندیدا به گروههای تخصصی که شورایی کاملا فنی و تخصصی است الزامی شده است که این موارد بنظر میرسد زیبده کاندیداها نیست.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به این که شروط مذکور درحالی است که کاندیداهای ورود به کمییسیونهای تخصصی شوراها یک سری از افراد علمی وفنی هستند که به هیچوجه وابستگی جنایی ندارند ادامه داد: این نوع پیش شرط‌ ها سبب شده که بسیاری از افراد از حضور در گروههای تخصصی شورای مرکزی صرف نظرکنند زیرا که این افراد،اشخاصی حرفه مند وعلمی هستند که زیربار این مسایل نمیروند وآن ها براین باورند دریک سازمان حرفه مند که کارکرد آن مردم نهاد است نباید چنین الزامات و پیش شرط‌ هایی برای ورود افراد درنظرگرفته شود.
وی ماحصل این نظامنامه را شامل تضعیف و تقویت گروههای تخصصی بصورت توامان ارزیابی نمود وتصریح کرد: این که شرط ورود کاندیداها به گروههای تخصصی دارابودن مهندسی پایه یک درنظرگرفته شده بود سبب تقویت گروههای تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسی کشورشد ولی از طرف دیگر با پیچیده شدن فرآیند بوروکراتیک بعنوان یکی از الزامات ورود افراد فنی به گروههای تخصصی که شاخصترین آن شامل تست اعتیاد بوده خیلی از افراد حرفه مند و معتبر انگیزه هایشان را برای ورود به این گروهها ازدست داده اند.


وی با یاد آوری تبعات پیچیده شدن بوروکراسی اداری افزود: با توجه به این مهم لازم است که در نظامنامه تشکیل گروههای تخصصی نظام مهندسی استانها تجدید نظر گردد و از فرآیند بورکراسی اداری کاسته شود و شرط ورود حرفه مندان به این نوع شوراها صرفا منوط به استعلام از شوراهای انتظامی بمنظور حصول اطمینان از عدم تخلف حرفه ای کاندیدها باشد.
طوماری در همین حال به یکی دیگر از مشکلات مربوط به نظامنامه مذکور هم اشاره و خاطرنشان کرد: در همین حال یک کارگروه سنجش طبق نظامنامه تشکیل که اینها صلاحیت کاندیداهای گروههای تخصصی را بررسی میکنند اما این کارگروه سنجش، فاقد دستورالعمل مشخصی برای بررسی صلاحیت کاندیدها است و این خلاء سبب شده که هرکدام ازگروهها با اتکاء به سلایق شخصی خود دراین مسیرقدم بردارند واین امر بدان معنا است که این پروسه فاقد وحدت رویه ای است وطبق این اساس میتوان گفت که با توجه به این مشکل بازنگری در نظامنامه تشکیل گروههای تخصصی نظام مهندسی استانها بیش ازپیش لازم وضروری است.
منبع: سازه نیوز

 

دانلود رایگان جزوه نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ اردیبهشت ۹۶
531 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0