مسئولین فنی معادن چشمهای نظارتی سازمان هستند سخن گوي كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد قرائت گزارش معدن زمستان بیان کرد:

زمستان يورت؛ مجموعه‌اي از تناقضها و اشكال های ايمني

از چند روز پیش مشخص بود كه گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد حادثه معدن زمستان يورت قرار است روز 4 شنبه در صحن مجلس قرائت گردد. ساعت ده صبح ديروز بهنگام ارايه اين گزارش بود كه صداي تيراندازي درون ساختمان مجلس پيچيد ولی با وجود اتفاق های روز پیش در ساختمان مجلس، نماينده ها جلسه خود را تا زمان ايان رسمي آن ادامه دادند. هرچند گزارش معدن زمستان يورت دربین اخبار حمله تروريستي روز پیش در قلب تهران گم شد، اين گزارش آن در صحن مجلس قرائت گردید.

کد خبر: 960318002 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۹۶ - ۱۰:۰۷ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،از چند روز پیش مشخص بود كه گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد حادثه معدن زمستان يورت قرار است روز ۴ شنبه در صحن مجلس قرائت گردد. ساعت ده صبح ديروز بهنگام ارايه اين گزارش بود كه صداي تيراندازي درون ساختمان مجلس پيچيد ولی با وجود اتفاق های روز پیش در ساختمان مجلس، نماينده ها جلسه خود را تا زمان ايان رسمي آن ادامه دادند. هرچند گزارش معدن زمستان يورت دربین اخبار حمله تروريستي روز پیش در قلب تهران گم شد، اين گزارش آن در صحن مجلس قرائت گردید.زمستان يورت مجموعه‌اي از تناقضها و اشكال های ايمني

زمستان يورت مجموعه‌اي از تناقضها و اشكال های ايمني

سازمان نظام مهندسی معدن

زمستان يورت مجموعه‌اي از تناقضها و اشكال های ايمني

روز پیش در گزارشي كه از طرف كميسيون صنايع و معادن ارايه شد به بعضی مشكلات فني و ايرادات موجود در معدن زمستان يورت اشاره گردید.
سعيد باستاني، سخن گوي اين كميسيون در باره موارد مطرح شده در گزارش اظهار داشت: «پس از اعزام چند تيم بمحل معدن اكنون چند نكته مشخص شده است؛ يكي اين كه نظام مهندسي معدن كار خود را در باره ايمني اين معدن درست انجام نداده است، نكته ديگر وجود تناقضاتي است كه در گزارشهاي شركتهاي بازرسي معدن ديده ميشود. در يك سري از نامه‌هايي كه در سال نود و پنج از طرف اين شركتها نوشته شده، ميتوان ديد كه بدليل فقدان امكانات ايمني ميگويند كه معدن بايد تعطيل گردد. يك شركت بازرسي ديگر بعد از بررسي امكانات و وضعيت معدن، نمره ايمني ۵/۱۷ از سی به اين معدن داده كه بدليل بالاتر بودن از متوسط، بمعناي مورد قبول بودن شرايط كار در اين معدن است.»
وی ادامه داد: كه اين تناقضات موجود هم چنان بايد مورد بررسي واقع شوند ولی بعضی تخلفها در اين معدن واضح است: «يكي از نمونه‌ها اين است كه مدير اين معدن سمت مديريت فني معدن را هم بعهده داشته است كه اين موضوع بلحاظ قوانين نظارتي مورد اشكال است و بخاطر همين نوع نظارت است كه بعضي مشكلات معدن برطرف نشده. در مقابل صاحبان معدن در بخش خصوصي علل اين ضعفها را سود ده نبودن كار عنوان ميکنند ولی اين دليلي بر رعايت نكردن ايمني و پرداخت نكرد بيمه كارگران نيست.»


وی افزود: كميسيون هم چنان در موضوع پرونده زمستان يورت حضور خواهد داشت ولی هم چنان يكي از مشكلات اين است كه بخش اصلي معدن زمستان يورت كه انفجار در آن روی داده هنوز زير آوار است و بطور طبيعي بعلت عدم آوار‌برداري نميتوان گزارش كارشناسي نهايي در اين رابطه ارايه داد: «موضوع خاموش شدن موتور لوكومتيو اول در انتهاي تونل و باطري به باطري كردن و البته تجمع گاز بدليل نبود تهويه مناسب حدسي است كه ما ميزنيم. علت اين حادثه هنوز هم بر مبناي حدس و گمان است و تا آواربرداري كامل نشود، نمیتوانيم علت اصلي را بدانيم.»
باستانی تصریح کرد: از اين جاي كار به بعد را بايد قوه قضاييه با جديت دنبال نماید: «شكايتها از طرف كارگران معدن و خانواده جان باختگان مطرح شده است. پيشنهاد ما اين است كه براي رسيدگي به شكايت آن ها و مشخص شدن مقصرین اصلي بايد قوه قضاييه ورود پيدا كند و پي گيري كند.»
هم زمان با اين اظهارات، دادستان عمومي و انقلاب آزادشهر روز پیش عنوان کرد: «وكلاي معرفي شده از طرف كانون وكلا و مشاوران حقوقي دادگستري براي وكالت حادثه ديدگان بعد از جلسه توجيهي در دادسراي اين شهرستان، به شعبه بازپرسي معرفي شدند. » دادگستري استان گلستان به نقل از رضا بذري بیان داشت: «اين وكلا، وكالت خانواده كارگران جان‌باخته و مصدومین حادثه دل خراش انفجار معدن زمستان يورت آزادشهر را رايگان بعهده گرفته‌اند.»
منبع:اعتماد

 

کانال تلگرام نظام مهندسی همدان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۷ خرداد ۹۶
572 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0