کلاف بندی چیست کلاف بندی

کلاف بندی چیست؟

کلاف بندی چیست؟ ساختمان های کلاف بندی شده با استفاده از آجر، سنگ، بلوک های سیمان یا ترکیبی از آنها ساخته می شوند که در آن برایکلاف افقی و عمودی، معمولا از بتن مسلح استفاده می شود.عملکردکلاف در ساخت و ساز ساختمان به گونه ای است که دیوارها در واقع نقش گرانش و نیروهای جانبی را بازی می کنند و کلاف ها برای ادغام و تشکیل دیوارها استفاده می شوند.

کد خبر: 980224010 تاریخ انتشار: سه شنبه 14 می 19 - 12:38 ب.ظ

کلاف بندی چیست؟ ساختمان های کلاف بندی شده با استفاده از آجر، سنگ، بلوک های سیمان یا ترکیبی از آنها ساخته می شوند که در آن برایکلاف افقی و عمودی، معمولا از بتن مسلح استفاده می شود.عملکردکلاف در ساخت و ساز ساختمان به گونه ای است که دیوارها در واقع نقش گرانش و نیروهای جانبی را بازی می کنند و کلاف ها برای ادغام و تشکیل دیوارها استفاده می شوند.

کلاف بندی چیست

کلاف بندی چیست

انواع کلاف  بندی

کلاف بندی ساختمان به دو صورت انجام می شود: کلاف افقی و کلافقائم (عمودی). در زیر، این مقاله به جزئیات کلاف بندی افقی و قائم اشاره دارد.

کلاف بندی افقی

کلاف بندی افقی برای پیوستگی بیشتر ساختمان به ویژه در مناطق زلزله خیز با خطرمتوسط ​​تا خطر نسبی بالا است.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت پایه 3

نظام مهندسي عمران

مکان تعبیه کلاف افقی

 • در تمامی دیوار های باربر، کلاف افقی باید در یک سطح زیر دیوار و زیر سقف با معیارهای زیر ساخته شود:
 • در زیر دیوار: باید با بتن مسلح ساخته شود، به طوری که عرض آن از عرض دیوار و یا 25 سانتی متر و ارتفاع آن کمتر از 3/2 از عرض دیوار و یا 25 سانتی متر کمتر نبوده باشد.
 • در سطح زیر سقف: کلاف سقف، اگر با بتن مسلح ساخته شده، باید عرضش هم عرض دیوار باشد، به جز در دیوارهای خارجی، براینماسازی عرض کلاف تا حداکثر 12 سانتی متر کمتر از عرض دیوار می تواند باشد، اما در هیچ مورد، عرض کلاف نباید کمتر از 20 سانتی متر باشد. ارتفاع کلاف نباید کمتر از 20 سانتیمتر باشد. به جای یک کلاف بتن مسلح، می توان آن را با پروفیل فولادی معادل 10 (IPE100) استفاده کرد.
کلاف بندی چیست

                  کلاف بندی چیست

مشخصات کلاف افقی بتن

 • میله گرد های طولی باید با از جنس میلگرد آجدار با حداقل قطر 10 میلیمتر نصب شوند.
 • میله گرد های طولی باید در چهار ضلعی کلاف با بتن مناسب قرار گیرند. اگر عرض کلاف بیشتر از 35 سانتی متر است،تعداد میله های طولی باید تا 6 یا بیشتر افزایش یابد، به طوری که فاصله بین دو میله گردمجاور از 25 سانتی متر تجاوز نکند.
 • میله گردهای طولی با تنگ ساده با قطر حداقل 6 میلی متر یا با یک خاموت متصل می شوند. فاصله بین دو خاموت نباید بیشتر از ارتفاع کلاف یا 25 سانتی متر باشد.

اتصال کلاف افقی

 • در هر سطح، کلاف ها باید متصل شوند تا خط افقی یک شبکه پیوسته باشد.
 • میله گردها در تقاطع کلاف ها باید حداقل 50 سانتی متر ضخامت یا همپوشانی داشته باشند، به طوری که اتصال کلاف ها به خوبی انجام شود.
 • کلاف افقی را نباید از هیچ کجا جدا کرد. یک دودکش با قطر بیش از یک ششم عرض کلاف از داخل کلاف مجاز نیست و عبور آنها نباید باعث شود که میله گرد ها قطع شوند.

کلاف بندی چیست

کلاف بندی قائم

برخورد عمودی کلاف در ساختمان مسلح باید مطابق مقررات فصل هشتم مقررات ملی ساختمان یا نسخه چهارم مقررات زلزله انجام شود.

مکان تعبیهکلافقائم

 • کلاف های عمودی باید در تقاطع دیوار قرار داده شوند. اگر طول دیوار بین دو کلاف بیش از 5 متر است، کلاف عمودی باید با توزیع یکنواخت در فواصل کمتر از 5 متر در داخل دیوار نصب شود.
 • ابعاد حفره RC کلاف عمودی نباید کمتر از 20 سانتی متر باشد. بجای کلاف بتنی تقویت شده می توان از تیرآهن 10 یا پروفیل فولادی معادل آن استفاده شود، در صورتی که اتصال کلاف فولاد به دیوار با استفاده از میله گرد های تقویتی افقی به خوبی عرضه می شود.

مشخصات کلاف بندی قائم

 • میله گرد های طولی باید از میله گرد آجدار با قطر حداقل 10 میلی متر باشد.
 • میلهگرد های طولی باید در کلاف های چهار ضلعی با پوشش بتن مناسب قرار داده شوند و به طور مناسب با میله گرد های افقی طولی مهارگردند.
 • میله گرد های طولی باید با خاموت باقطر حداقل 6 میلی متر بسته شوند.
 • باید بتن حداقل 25 میلیمتر در اطراف میله گرد طولی وجود داشته باشد.
کلاف بندی چیست

                 کلاف بندی چیست

اتصالات کلاف قائم

 • کلاف های عمودی باید در همه ی تقاطعات مناسب به کلاف افقی متصل شوند. در نقاط تقاطع که در آن کلاف عمودی ادامه نمی یابد، میله گرد های طولی کلاف عمودی باید حداقل 40 سانتی متر در لوله افقی نگه داشته شود.

 

نکته: در ساختمان هایی با خطر متوسط ​​زلزله، مطابق با مقررات، رعایت ضوابط کلاف افقی و کلاف عمودی مورد نیاز است.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
14 می 19
456 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0