کاهش نقش دولت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير گفت:

ازدولت ششصد ميليارد تومان طلب داريم.

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان وعشاير، با بیان اين که اين صندوق ششصد ميليارد تومان ازدولت طلب کاراست،

کد خبر: 10669 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۹ فروردین ۹۶ - ۴:۱۰ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان وعشاير، با بیان اين که اين صندوق ششصد ميليارد تومان ازدولت طلب کاراست،ازدولت ششصد ميليارد تومان طلب داريم.

ازدولت ششصد ميليارد تومان طلب داريم.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

ازدولت ششصد ميليارد تومان طلب داريم.

بیان کرد: طلب صندوق ازدولت هرساله بيش تر ميشود. محمدرضا رستمي درمیزگرد با اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس با بیان اين که اين صندوق دومين صندوق بيمه همگاني است وباقي مراکزي ازاين دست، عمدتاً تخصصي هستند وبه سازمانهاي خاص خدمت ميدهند افزود: علاوه براين اقشارکه گفته شد راننده های حمل بارومسافربين شهري، کارکنان نظام مهندسي کشاورزي، ساکنان شهرهاي زيربیست هزارنفروهم چنين شاغلين فصلي وکشاورزان غير ساکن در روستاها افرادي هستند که ازخدمات بيمه اجتماعي بهره ميبرند.

وی با اشاره بتصويب طرح بازنشستگي قبل ازموعد در مجلس، آنرا يکي ازدرخواستهاي اصلي روستاييان نام برد واظهار داشت: براساس دستورمجلس بدولت، اين موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ وازآن جا بصندوق بيمه اجتماعي ارجاع داده شد؛ جلسات اجرايي اين اتفاق درمجموعه صندوق برگزارگردیده واکنون منتظردستورهيئت امنا هستيم زیرا اين طرح درکل براي صندوق هزينه‌اي چهار هزارميلياردي دارد ودرسال جاري صدوشصت ميليارد تومان هزينه خواهد داشت.

منبع: رسالت

 

 

دانلود راهنمای مبحث ۱۳

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ فروردین ۹۶
484 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0